25
03 2021
547

Aspecte practice cu privire la întocmirea rapoartelor financiare în sectorul bugetar și întocmirea situațiilor financiare în sectorul corporativ

Știm cât de important este întocmirea corectă a situaților financiare în cadrul unei entități, câte întrebări apar în procesul de elaborare a unui raport financiar. Pentru a exclude orice neclarități, erori și riscuri aferente întocmirii corecte a acestora, noi venim cu suportul necesar!!!

 

Astfel, cu prilejul aniversării a 10-a de la fondarea Publicației Periodice „Monitorul fiscal FISC.md”, la data de 30 martie 2021 se va desfășura webinarul cu tematica:Aspecte practice cu privire la întocmirea rapoartelor financiare în sectorul bugetar și întocmirea situațiilor financiare în sectorul corporativ.


Detalii

12
02 2021
1400

Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare ale autorităților și instituțiilor bugetare pentru anul 2020: aspecte practice

Modul de închidere a exercițiului financiar-contabil anual, de întocmire, aprobare și prezentare a rapoartelor financiare de către autoritățile și instituțiile (entitățile bugetare) din sistemul bugetar pentru anul 2020 este reglementat de următoarele acte normative de bază:

• Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 (Legea nr. 113/2007);
• Legea finanțelor publice și responsabilității bugetarfiscale nr. 181 din 25.07.2014 (Legea nr. 181/2014);
• Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003 (Legea nr. 397/2003),
• Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al MF (OMF nr. 215 din 28.12.2015), modificat prin OMF nr. 8 din 15.01.2020;

Detalii
04
11 2019
917

Asigurarea riscului de audit: au intrat în vigoare noi prevederi

Entitatea de audit, în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public, pentru asigurarea riscului de audit, va încheia cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă profesională a entității de audit, obiectul asigurării fiind răspunderea legată de executarea contractului sau auditul situațiilor financiare. În același timp, în cazul efectuării auditului la alte autorități decât cele de interes public, entitatea de audit asigură riscul de audit, după caz, conform prevederii de mai sus sau poate să constituie provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului.

În Monitorul Oficial de vineri, 1 noiembrie 2019, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 137 din 18.10.2019 cu privire la aprobarea modificărilor Ordinului ministrului finanțelor nr.49/2010 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit.
Detalii
25
07 2019
528

Sistemul Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice funcționează fără blocaje și reclamații din partea utilizatorilor

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a executat toate lucrările prevăzute în contractul încheiat cu Ministerul Finanţelor privind dezvoltarea și asigurarea bunei funcţionări a Sistemului Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice (SIGFP) ce aparține ministerului, se arată într-un raport al CTIF privind totalurile activității sale în primul semestru al anului 2019. Raportul precizează că acest sistem, administrat de CTIF, a funcționat în regim non-stop și fără blocaje, în perioada dată nefiind înregistrată nici o reclamație din partea utilizatorilor.

Detalii