05
10 2021
942

Ghidul privind regimul fiscal al ONG

Organizația necomercială care efectuează pe parcursul anului fiscal plăți în folosul
persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi prezintă, în termenele stabilite, organului fiscal teritorial dări de seamă fiscale prevăzute în art.92 din Codul fiscal:

- Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC);
Detalii
12
02 2021
869

BNS: prezentarea situațiilor financiare prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică

Biroul Național de Statistică (BNS) informează respondenții despre posibilitatea prezentării situațiilor financiare pentru anul 2020, la alegere, prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică sau pe suport de hârtie.
 
Suplimentar, BNS informează că entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități micro, sunt obligate să prezinte situații financiare și au opțiunea de a prezenta la alegere:
  • Situațiile financiare prescurtate (RSF prescurtat)
  • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau
  • Situațiile financiare complete (RSF1).

  • Detalii
02
11 2020
798

Termenul de prezentare a rapoartelor financiare pentru 9 luni ale anului 2020

În Monitorul Oficial din 30 octombrie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 130 din 16.10.2020 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2020.

În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr.397- XV/2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI/2007,


Detalii
02
10 2019
426

Training ”MS Excel Avansat”

Acest Training se adresează celor care:
  • lucrează, de regulă, în Excel și vor să o facă mai eficient
  • utilizează Excel în mod constant și doresc să cunoască cele mai avansate instrumente
  • vor să prelucreze date în mod eficient, să facă analize și rapoarte pentru a lua deciziile finale corecte.

Înregistrare la curs
Detalii
17
06 2019
853

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut

*Opiniile exprimate în acest articol sunt strict personale și nu reflectă poziția oficială a BNM
(Continuare. Partea I — nr. 50 (2), Partea II — nr. 51 (3))


Indicațiile metodice privind contabilitatea şi prezentarea informațiilor în situațiile financiare ale Asociațiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ), aprobate în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 166 din 30.12.2016, (Indicații metodice) prevăd că în afară de situațiile financiare AEÎ mai întocmeşte şi prezintă notele la situațiile financiare care includ anexele şi nota explicativă.
Detalii
07
05 2019
805

Importanța situațiilor financiare în luarea deciziilor

Analiza financiară a rezultatelor companiei este efectuată nu doar pentru a evalua situația financiară actuală, ci și pentru anticiparea dezvoltării ulterioare.

Imaginea indicatorilor financiari și a rapoartelor permite managerului să înțeleagă poziția competitivă a companiei în momentul de față, iar capacitatea de a citi situațiile financiare vă permite să înțelegeți cât de eficient funcționează compania dvs. comparativ cu companiile concurente.
Detalii
18
04 2019
1381

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut (continuare)

Modul de întocmire a Situației fluxurilor de numerar

Situația fluxurilor de numerar include soldurile numerarului și altor elemente identice acestuia la începutul și finele perioadei de gestiune privite la general, precum și fluxurile acestora pe tipuri de activitate, active și obligații ale Asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ).
Detalii
21
02 2019
1115

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut (continuare 2)

prima parte

Situația de profit și pierdere

Situația de profit și pierdere exprimă caracteristica financiară a activității AEÎ în perioada de gestiune și cuprinde informațiile privind: veniturile obținute în toate tipurile de activități, cheltuielile aferente și rezultatul financiar ca diferența dintre acești doi indicatori.

Situația de profit și pierdere este completată conform anexei nr. 2. Datele din coloana 3 a Situației de profit și pierdere pentru perioada de gestiune precedentă se înscriu din situația de profit și pierdere întocmită pentru anul precedent.
Detalii