18
04 2019
134

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut (continuare)

Modul de întocmire a Situației fluxurilor de numerar

Situația fluxurilor de numerar include soldurile numerarului și altor elemente identice acestuia la începutul și finele perioadei de gestiune privite la general, precum și fluxurile acestora pe tipuri de activitate, active și obligații ale Asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ).
Detalii
21
02 2019
415

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut (continuare 2)

prima parte

Situația de profit și pierdere

Situația de profit și pierdere exprimă caracteristica financiară a activității AEÎ în perioada de gestiune și cuprinde informațiile privind: veniturile obținute în toate tipurile de activități, cheltuielile aferente și rezultatul financiar ca diferența dintre acești doi indicatori.

Situația de profit și pierdere este completată conform anexei nr. 2. Datele din coloana 3 a Situației de profit și pierdere pentru perioada de gestiune precedentă se înscriu din situația de profit și pierdere întocmită pentru anul precedent.
Detalii
21
02 2019
346

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut (continuare)

Capitolul I

Modul de întocmire a bilanțului Bilanțul reprezintă situația financiară care reflectă poziția patrimonială și financiară a Asociației de economii și împrumut (AEÎ). El cuprinde informațiile aferente soldurilor existente la data raportării privind activele și pasivele, divizate în elemente de capital propriu și datorii.
Detalii
06
02 2019
843

Înregistrarea notarială a contractelor de vânzare-cumpărare: valoarea tranzacției sau valoarea estimată?

În cazul înregistrării de către notar a contractului de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, când apare obligația notarului de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat informația prevăzută la art. 22611 din Codul fiscal și ce sumă va fi indicată – valoarea tranzacției sau valoarea estimată a bunului imobiliar?
Detalii
06
03 2019
711

CURS BUSINESS EXCEL

De ce Excel pentru business?

MS Excel îți permite să economisești timpul prin aplicarea formulelor pentru efectuarea calculelor vaste, pentru a urmări datele și pentru a genera modele de analiză. De asemenea, prin intermediul MS EXCEL poți să aranjezi datele pentru evidență și să faci prezentări în diverse tipuri de diagrame.
Detalii
16
08 2018
337

Contabilitatea intermediarilor în asigurări

Contabilizarea tranzacțiilor intermediarilor în asigurări reprezintă o sferă cu multe nuanțe specifice. De aceea te invităm pe 13 septembrie la un seminar în cadrul căruia vor fi discutate toate neclaritățile tale aferente particularităților, inclusiv componența și modul de prezentare a situațiilor financiare de către intermediarii în asigurări.
Detalii
17
10 2017
2006

Comandă acum semnătura electronică!

Beneficiarii „SEMNĂTURII ELECTRONICE FISCSERVINFORM” dispun de posibilitatea semnării documentelor, contractelor, rapoartelor, chiar aflându-se la distanță mare faţă de locul unde trebuie semnat actul respectiv. Semnătura electronică avansată calificată poate fi ușor utilizată pentru următoarele servicii electronice:
Detalii
04
04 2017
1514

Rapoartele şi dările de seamă contabile pentru participanţii profesionişti vor fi reglementate de CNPF

Cerinţa obligativităţii aprobării de către Ministerul Finanţelor a rapoartelor specializate elaborate şi prezentate Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de participanţii pieţei financiare nebancare urmează a fi exclusă din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Legea contabilităţii, Legea privind piaţa de capital, cât şi din Legea privind societăţile pe acţiuni.
Detalii