15
09 2021
504

Rezultatele controalelor fiscale efectuate în semestrul I

Serviciul Fiscal de Stat a efectuat în semestrul I al anului curent 14436 controale fiscale, cu 2127 mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2020. Suma totală a plăților suplimentare calculate în lunile ianuarie-iulie 2021 a constituit 185,68 mil. lei față de 98,06 mil. lei în aceeași perioadă a anului 2020.
 
Potrivit datelor publicate de autoritatea fiscală, verificările au fost desfășurate prin diferite metode: tematică (privind restituirea TVA, accizelor, înregistrarea/anularea a statutului de plătitorilor  TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice), totală, repetată, prin contrapunere etc. Ca rezultat al acestor controale au fost stabilite 7373 abateri de la legislația fiscală în vigoare (sau în cazul a 51%
Detalii
16
08 2021
207

Curtea de Conturi: auditul Programului de modernizare a sectorului sănătății

În Monitorul Oficial din 13 august curent Curtea de Conturi a publicat Hotărârea nr. 44 din 28 iulie 2021 cu privire la auditul situațiilor financiare ale Operațiunii ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020.

Proiectul a fost implementat în baza unui Acord de finanțare, semnat în anul 2014, ce  prevede acordarea unui împrumut în valoare de 20 mil. drepturi speciale de tragere (DST), echivalentul a $30,8 mil. Finanțarea programului este acordată sub formă de suport bugetar, iar suma este debursată în baza realizării indicatorilor stabiliți între Banca Mondială, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină.


Detalii

15
07 2021
325

Circa 8 mii de abateri de la legislația muncii înregistrate doar în semestrul I

În primul semestru al anului curent, Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a efectuat 1157 controale, dintre care 910 în domeniul raporturilor de muncă, 227 – securității și sănătății în muncă și 20 de verificări mixte, comunică ISM. Din numărul total de controale efectuate 886 au fost planificate, 244 fiind desfășurate în sectorul public și 642 – în cel privat, iar alte 271 verificări au fost inopinate (102 – în sectorul public și 169 – în sectorul privat). 
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite 7941 de abateri de la prevederile actelor legislative şi normative,
Detalii
13
07 2021
212

Managementul datoriei de stat: auditul conformității

Ministerul Finanțelor a asigurat gestionarea datoriei de stat, garanțiilor și recreditării de stat în conformitate cu cadrul legal de reglementare a domeniului, fiind respectate limitele aprobate atât prin Legea bugetară anuală, cât și cele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020- 2022)”, potrivit Raportului Curții de Conturi privind auditul conformității domeniului în anul 2020, Hotărârea nr. 31 din 28 iunie curent cu privire la Raportul auditului fiind publicată în Monitorul Oficial din 9 iulie curent.
 
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, având drept scop
Detalii
08
07 2021
225

Plățile fără numerar, în creștere

La sfârșitul anului 2020, numărul cardurilor bancare aflate în circulație ce au fost emise de prestatorii de servicii de plată din țară, a constituit 2,18 mil. unități, în creștere în raport cu cele din 31 decembrie a anului precedent cu 8,4% sau cu 170 mii. După soluția tehnică, cardurile de proximitate au constituit 89,2% din numărul total al cardurilor emise pe parcursul anului trecut și 80,2% din ponderea totală a cardurilor aflate în circulație.
 
Datele din Raportul Băncii Naționale ale Moldovei (BNM) privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din RM în 2020 denotă că, în ultimii 4 ani, numărul cardurilor de proximitate s-a majorat de aproximativ 5 ori, ceea ce a contribuit la înlocuirea treptată a cardurilor hibride care, la rândul lor, au substituit cardurile cu bandă magnetică.


Detalii

06
07 2021
159

SAPI: valoarea tranzacțiilor procesate, în creștere

Prin intermediul Sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) au fost procesate 12,6 mil. tranzacții în valoare de 1,1 bil. lei, diminuându-se pe parcursul anului 2020 ca număr cu 7,3% și majorându-se ca valoare cu 5,4% comparativ cu anul 2019. Volumul maxim al plăților decontate zilnic în SAPI a fost atins pe 28 decembrie 2020, fiind decontate 105,5 mii de plăți, potrivit datelor din Raportul Băncii Naționale ale Moldovei (BNM) privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din RM.
 
Astfel, în anul 2020 au obținut calitatea de participant la SAPI doi prestatori de servicii de plată nebancari, la sfârșitul anului în SAPI fiind înregistrați 19 participanți:
Detalii
05
07 2021
168

Fondul rutier: 66,76% din venituri au fost asigurate din accizele la produsele petroliere

Pe parcursul anului 2020, din contul mijloacelor Fondului rutier au fost executate lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale în sumă de peste 1,5 mld. lei, dintre care 35 mil. lei au fost utilizate pentru lucrările de proiectare, 73 mil. lei – pentru cofinanțarea proiectelor de reabilitare a drumurilor, iar alte 2,691 mil. lei au fost distribuite pentru procurarea utilajului și echipamentului pentru dotarea laboratorului de încercări al Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.
 
Raportul de implementare a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pentru anul 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial din 2 iulie curent.


Detalii

30
06 2021
323

Eficiența monitorizării sectoarelor cu risc de neconformare

Serviciul Fiscal de Stat a expediat contribuabililor 1856 scrisori de conformare, a efectuat 1618 vizite fiscale și a desfășurat şedinţe de conformare cu participarea a 1374 persoane cu funcţii de răspundere ale contribuabililor doar în primele trei luni ale anului curent, se constată în raportul autorității fiscale privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor pentru trimestrul I al anului 2021.
 
Documentul a fost publicat recent și prezintă informația ce ține de contribuabilii monitorizați prin prisma riscurilor de neconformare fiscală. Potrivit Raportului, în lunile ianuarie-martie 2021 obligațiile fiscale calculate în BPN de către aceștia a sporit cu 43,65 mil. lei comparativ cu perioada similară a anului precedent, majorarea constituind 15% față de trimestrul I al anului 2020. Suma totală
Detalii
28
06 2021
191

Curtea de Conturi: Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2020

Raportul auditului asupra raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2020 a fost prezentat astăzi, 28 iunie 2021, în cadrul ședinței Curții de Conturi, la care au participat și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat.
 
Auditul financiar executat a avut ca scop obținerea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul întocmit de Ministerul Finanțelor în toate aspectele semnificative este elaborat în conformitate cu prevederile legale și prezintă informația privind executarea de casă, bazată pe datele evidenței sistemului trezorerial și datele consolidate ale rapoartelor autorităților bugetare, iar operațiunile sunt corecte și conforme prevederilor legale.
 


Detalii

25
06 2021
152

Rezultatele implementării Strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM pentru 2012-2020

Raportul de evaluare finală a rezultatelor implementării Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru 2012-2020, elaborat cu sprijinul echipei de experți ai programului de asistență tehnică al Uniunii Europene (UE) „Politici de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale”, a fost prezentat în cadrul evenimentului cu participarea reprezentanților Delegației UE în Republica Moldova, ministerelor Economiei și Infrastructurii, Finanțelor, Educației, Culturii și Cercetării, ODIMM, CCI și ai mediului academic, comunică MEI.
 


Detalii