21
04 2018
446

Comisia de control a finanțelor publice

Parlamentul ar putea institui o comisie permanentă care va examina rapoartele Curții de Conturi. Noua comisie se va numi Comisia de control a finanțelor publice și urmează să-şi înceapă activitatea din următoarea legislatură parlamentară. Inițiativa a fost examinată în ședința de ieri a legislativului și susținută de majoritatea deputaților în prima lectură.

Noile prevederi introduc un nou concept, cel de audit extern și presupun că Comisia de control a finanțelor publice va avea atribuții de asigurare a cadrului legal privind auditul public extern și organizarea instituției supreme de audit.
Detalii
11
04 2018
338

Eficienţa ajutorului de stat

Valoarea ajutorului de stat raportat pentru anul 2016 s-a micșorat față de anul 2015 cu 2,3 mil. lei. Totodată, valoarea ajutorului de stat s-a micșorat cu 15,47% în anul 2016 în raport cu anul 2014. Această micșorare provine în mare parte drept rezultat al prezentării de informații incomplete privind ajutoarele de stat acordate în baza prevederilor Codului fiscal.

Datele sunt incluse în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial din 6 aprilie curent de Consiliul Concurenței, autoritatea care deţine atribuţii de autorizare, monitorizare şi raportare a ajutorului de stat.
Detalii
05
03 2018
384

Venituri suplimentare la BPN: surse şi metode indirecte

Mijloace suplimentare în sumă de 11,9 mil. lei au fost încasate la bugetul public național, potrivit raportului general al activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare în anul 2017, publicat de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, la impozitul pe venitul reținut din plățile salariale, la buget s-a calculat suplimentar o plată în sumă de 3,4 mil. lei, dintre care 2,5 mil. – prin metode și din surse indirecte.
Detalii
06
03 2018
2201

IPC18, provocarea anului 2018

Digitalizarea serviciilor guvernamentale, care încă mai ieri părea doar un concept, se realizează şi pătrunde în viaţa cotidiană. Implementarea serviciilor electronice devine un stimulent al economiei, penetrează toate domeniile de activitate şi amplifică dezvoltarea altor ramuri. Republica Moldova a păşit ferm pe această cale, iar printre primele structuri care au un răspuns provocărilor propuse este Serviciul Fiscal de Stat, care a lansat Ghişeul unic de raportare electronică – www.raportare.gov.md, implementat de Întreprinderea de Stat ,,Fiscservinform”, platformă care a concentrat rapoartele contribuabililor destinate pentru mai multe autorități publice.
Detalii
02
03 2018
532

ODIMM continuă realizarea programelor

La 28 februarie platforma EU4Business cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a reunit în cadrul unei mese rotunde reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Băncii Europene de Investiții (BEI), Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI), Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM), băncilor comerciale și companiilor de microfinanțare din Republica Moldova pentru evaluarea progresului programelor de suport care asigura accesul mediului de afaceri din Republica Moldova la finanțare.
Detalii
27
02 2018
295

Lansarea Raportului Anual al Consiliului Economic

Astăzi, 27 februarie, a fost lansat cel de al doilea Raport Anual al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Documentul prezintă cele mai relevante acţiuni întreprinse pe parcursul anului 2017 de către acest important organ consultativ, rezultatele obţinute de către Grupurile de lucru care activează pe lângă Secretariatul Consiliului Economic, printre care menţionăm modificările operate la Codul muncii, reforma organelor cu funcții de control, reforma actelor permisive și reducerea numărului acestora, crearea ghișeului unic de raportare financiară și statistică pentru agenții economici.
Detalii
26
02 2018
392

Ședință de totalizare a activității Serviciului Fiscal de Stat pentru 2017 și prioritățile pentru 2018

Peste 90 de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat de pe întreg teritoriul țării s-au întrunit într-o ședință de totalizare a activității. Conducerea Ministerului Finanțelor și cea a SFS care au audiat raportul privind rezultatele activității Serviciului Fiscal de Stat pentru 2017 și prioritățile pentru 2018.

Şedința a avut loc la finele săptămânii trecute şi a fost deschisă de discursul directorului SFS, Serghei Pușcuța, care a menționat cele mai relevante activități realizate de echipa SFS: reforma SFS, desemnarea procentuală, activitatea independentă, taxa pentru poluarea mediului, impozitul pe venit,
Detalii
27
02 2018
724

Unele aspecte ce țin de activitatea executorilor judecătorești

Executorul judecătoresc este persoana fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010 și de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat conform prevederilor art. 2 alin. (1) din legea nominalizată.
Detalii
15
02 2018
7792

IPC18: data limită de prezentare a primului raport - 25 februarie

La 25 februarie expiră data-limită de prezentare a primului formular IPC18, a reiterat pentru participanții la seminarul intitulat Noutăți legislative 2018, organizat de ACAP șefa direcției impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban.

Șefa direcției SFS s-a referit la aspectele generale, structură și la beneficiile IPC18. Cu toate că contabilii prezenți au reticenţe faţă de acest formular, în special din cauza noilor coduri introduse ce se referă la subdiviziuni, Olga Golban i-a asigurat că la primul contact cu sistemul de raportare vor sesiza neapărat optimizarea timpului de muncă.
Detalii