01
02 2018
430

Guvernanța bugetar-fiscală şi instituirea Consiliului fiscal în Moldova

În scopul realizări obiectivului de consolidare a guvernanței bugetar-fiscale în Moldova, Ministerul Finanţelor a publicat rapoartele privind revizuirea practicii internaționale în domeniul guvernanței bugetar-fiscale și masurile necesare de aliniere guvernanței bugetar-fiscale a Moldovei la standardele UE, precum si a relevanței instituirii unui Consiliu fiscal în Republica Moldova.
Detalii
27
09 2017
514

Curtea de Conturi: Gestionarea ÎAC este ineficientă

Necorespunderea tarifelor pentru serviciile livrate cheltuielilor real suportate, cauzată de lipsa unei evidențe conforme a cheltuielilor și veniturilor pe fiecare tip de serviciu prestat, este una din problemele identificate de Curtea de Conturi în cadrul auditului de performanță privind serviciile de aprovizionare a populației cu apă.
Detalii
21
08 2017
2110

Administrarea pierderilor în procesul de producere: Procedura de gestiune a pierderilor în procesul de fabricație

În procesul de producere se obțin deșeuri, rebuturi, pierderi în urma staționărilor, alte pierderi tehnologice.

Astfel, în funcție de particularitățile procesului de producție pierderile sunt gestionate, administrate și înregistrate în contabilitate de către entități conform reglementărilor interne și prevederilor normative în vigoare.

În prezentul articol vom expune modalitatea1 de administrare a pierderilor tehnologice în procesul de producere relatată printr-un set de reguli, care pot fi utile în aplicare de către entități.

Detalii
25
07 2017
377

Curtea de Conturi: în 2016 s-au înregistrat ușoare tendințe pozitive în dezvoltarea economică

Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost aprobată cu întârziere de 6 luni, în perioada ianuarie – iunie a anului de raportare fiind aplicată procedura bugetului provizoriu. Este una din constatările Curţii de Conturi în urma auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2016.

Hotărârea Curţii cu privire la Raportul respectiv este publicată în Monitorul Oficial nr. 253-264 din 21 iulie curent.
Detalii
20
07 2017
557

MIEPO a prezentat raportul de activitate

În cadrul ședinței Consiliului de administrare al bugetului pentru implementarea Programului ”Promovarea Exportului”, desfășurată la Ministerul Economiei, Vitalie Zaharia, directorul MIEPO, a prezentat raportul pentru primul semestru al anului curent, menționând că au fost organizate 72 de evenimente cu mediul de afaceri, 68 contracte semnate de parteneriat, au fost atrase 3 proiecte investiționale, iar pentru a doua jumătate a anului MIEPO își propune să desfășoare alte 50 de evenimente de afaceri și mai multe acțiuni pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor.
Detalii
19
07 2017
1203

Reforma Guvernului: Regulament de funcționare al ministerelor

Centrul de Implementare a Reformelor propune spre consultare un proiect cu privire la aprobarea structurii-tip a Regulamentului privind organizarea și funcționarea ministerului, care este elaborat în scopul implementării reformei administrației publice, dar şi raționalizării structurii administrației publice centrale, în conformitate cu prioritățile de dezvoltare social-economică și angajamentele asumate în procesul de integrare europeană.
Detalii
18
07 2017
449

Bilanţul activităţii Serviciului Vamal pentru semestrul I al anului 2017

Şedința de bilanț pentru primele șase luni de activitate, cu participarea tuturor responsabililor din cadrul Aparatului Central, birourilor și posturilor vamale, a avut loc la Serviciul Vamal. Raportorii au prezentat rezultatele înregistrate în perioada de referință, au expus eventualele vulnerabilități care ar putea afecta procesul de colectare integrală a drepturilor de import, urmând ca, ulterior, datele prezentate să fie verificate și contrapuse în cazul fiecărui post vamal în parte.
Detalii