02
03 2018
586

ODIMM continuă realizarea programelor

La 28 februarie platforma EU4Business cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a reunit în cadrul unei mese rotunde reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Băncii Europene de Investiții (BEI), Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI), Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM), băncilor comerciale și companiilor de microfinanțare din Republica Moldova pentru evaluarea progresului programelor de suport care asigura accesul mediului de afaceri din Republica Moldova la finanțare.
Detalii
27
02 2018
337

Lansarea Raportului Anual al Consiliului Economic

Astăzi, 27 februarie, a fost lansat cel de al doilea Raport Anual al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Documentul prezintă cele mai relevante acţiuni întreprinse pe parcursul anului 2017 de către acest important organ consultativ, rezultatele obţinute de către Grupurile de lucru care activează pe lângă Secretariatul Consiliului Economic, printre care menţionăm modificările operate la Codul muncii, reforma organelor cu funcții de control, reforma actelor permisive și reducerea numărului acestora, crearea ghișeului unic de raportare financiară și statistică pentru agenții economici.
Detalii
26
02 2018
450

Ședință de totalizare a activității Serviciului Fiscal de Stat pentru 2017 și prioritățile pentru 2018

Peste 90 de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat de pe întreg teritoriul țării s-au întrunit într-o ședință de totalizare a activității. Conducerea Ministerului Finanțelor și cea a SFS care au audiat raportul privind rezultatele activității Serviciului Fiscal de Stat pentru 2017 și prioritățile pentru 2018.

Şedința a avut loc la finele săptămânii trecute şi a fost deschisă de discursul directorului SFS, Serghei Pușcuța, care a menționat cele mai relevante activități realizate de echipa SFS: reforma SFS, desemnarea procentuală, activitatea independentă, taxa pentru poluarea mediului, impozitul pe venit,
Detalii
27
02 2018
857

Unele aspecte ce țin de activitatea executorilor judecătorești

Executorul judecătoresc este persoana fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010 și de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat conform prevederilor art. 2 alin. (1) din legea nominalizată.
Detalii
15
02 2018
7984

IPC18: data limită de prezentare a primului raport - 25 februarie

La 25 februarie expiră data-limită de prezentare a primului formular IPC18, a reiterat pentru participanții la seminarul intitulat Noutăți legislative 2018, organizat de ACAP șefa direcției impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban.

Șefa direcției SFS s-a referit la aspectele generale, structură și la beneficiile IPC18. Cu toate că contabilii prezenți au reticenţe faţă de acest formular, în special din cauza noilor coduri introduse ce se referă la subdiviziuni, Olga Golban i-a asigurat că la primul contact cu sistemul de raportare vor sesiza neapărat optimizarea timpului de muncă.
Detalii
01
02 2018
469

Guvernanța bugetar-fiscală şi instituirea Consiliului fiscal în Moldova

În scopul realizări obiectivului de consolidare a guvernanței bugetar-fiscale în Moldova, Ministerul Finanţelor a publicat rapoartele privind revizuirea practicii internaționale în domeniul guvernanței bugetar-fiscale și masurile necesare de aliniere guvernanței bugetar-fiscale a Moldovei la standardele UE, precum si a relevanței instituirii unui Consiliu fiscal în Republica Moldova.
Detalii
27
09 2017
601

Curtea de Conturi: Gestionarea ÎAC este ineficientă

Necorespunderea tarifelor pentru serviciile livrate cheltuielilor real suportate, cauzată de lipsa unei evidențe conforme a cheltuielilor și veniturilor pe fiecare tip de serviciu prestat, este una din problemele identificate de Curtea de Conturi în cadrul auditului de performanță privind serviciile de aprovizionare a populației cu apă.
Detalii
21
08 2017
2294

Administrarea pierderilor în procesul de producere: Procedura de gestiune a pierderilor în procesul de fabricație

În procesul de producere se obțin deșeuri, rebuturi, pierderi în urma staționărilor, alte pierderi tehnologice.

Astfel, în funcție de particularitățile procesului de producție pierderile sunt gestionate, administrate și înregistrate în contabilitate de către entități conform reglementărilor interne și prevederilor normative în vigoare.

În prezentul articol vom expune modalitatea1 de administrare a pierderilor tehnologice în procesul de producere relatată printr-un set de reguli, care pot fi utile în aplicare de către entități.

Detalii