11
06 2015
1391

Accesarea Contului curent de plătitorii care raportează electronic la CNAS

Serviciul electronic de prezentare a declaraţiilor este oferit de Casa Naţională de Asigurări Sociale plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prin intermediul sistemului informaţional E-Raportare, www.raportare.md. Acest sistem este destinat şi pentru raportarea la Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Biroul Naţional de Statistică.
Detalii
26
05 2015
1179

Raportarea electronică către stat va deveni mai eficientă, sigură și conform tuturor rigorilor europene

Prim-ministrul Chiril Gaburici a solicitat recent utilizarea în mod exclusiv a semnăturii electronice avansate calificate pentru semnarea documentelor în raporturile juridice ale autorităților cu cetățenii și entitățile subiect al dreptului privat, inclusiv pentru scop de raportare online către autorități, comunică Moldpres cu referire la Consiliul Economic al Premierului.
Detalii
29
04 2015
1038

Furnizorii de comunicații electronice vor putea prezenta ANRCETI datele statistice despre activitatea sa în format electronic

Începând cu 1 mai 2015, furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice vor putea trimite către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) rapoartele statistice despre evoluţia pieţelor pe care activează şi veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicațiilor electronice în format electronic prin sistemul informaţional „Raportare on-line”. Acest sistem a fost testat de ANRCETI timp de patru luni şi va fi lansat la 1 mai curent.
Detalii
28
04 2015
3908

Formele BASS și REV 5 se prezintă numai prin metoda automatizată de raportare electronică

Conform reglementărilor din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2015, publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 28 aprilie 2015 și în vigoare din data de 12 aprilie, data adoptării, plătitorii care, la situaţia de la 1 ianuarie 2015, au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă Forma BASS și declaraţiile persoanelor asigurate (REV 5) lunar, până pe data de 25 a lunii următoare celei de gestiune utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice (anexa 3, pct. 3, lit. d), pct. 11).
Detalii