16
10 2019
181

SNC + Legea contabilității

Trainingul de perfecționare „Legea contabilității și raportării financiare și modificarea SNC” va elucida neclaritățile în modificările din domeniul contabil.

Scopul instruirii este de a aduce la cunoștință publicului larg despre modul de aplicare al modificărilor parvenite în SNC, dar și aspectele noi din Legea contabilității și raportării financiare.

Înregistrează-te
Detalii
09
09 2019
210

SNC+Legea contabilității. Bălți

Acum la Bălți!

Trainingul de perfecționare ”Legea contabilității și raportării financiare și modificările Standardelor Naționale de Contabilitate” va elucida neclaritățile în modificările din domeniul contabil.

Scopul instruirii este de a aduce la cunoștință publicului larg despre modul de aplicare al modificărilor parvenite în SNC, dar și aspectele noi din Legea contabilității și raportării financiare.
Detalii
23
07 2019
345

Consiliul de contabilitate şi raportare financiară: asigurarea confortului profesional

Colaborarea strânsă și comunicarea permanentă cu profesia și mediul de afaceri constituie pentru Ministerul Finanțelor un pilon în procesul de reglementare a contabilității și raportării financiare în Republica Moldova, oferă un sprijin valoros, dar și o platformă de discuții, uneori în contradictoriu, dintre reglementator și cei care implementează prevederile actelor normative din domeniu.
Detalii
12
07 2019
562

Componența Consiliului de contabilitate și raportare financiară, aprobată

Pe lângă Ministerul Finanțelor este instituit Consiliul de contabilitate și raportare financiară, misiunea căruia este dezvoltarea continuă și perfecționarea domeniului. Acesta este instituit ca organ consultativ pentru examinarea proiectelor actelor normative în domeniul dat, inclusiv a proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate, indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative ce reglementează ținerea contabilității și raportarea financiară.

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 101 din 28 iunie 2019 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor.
Detalii
24
05 2019
904

Raportarea financiară: de la lucrări contabile de pregătire până la prezentarea rapoartelor

Bilanțul contabil (Forma FD-041) constituie unul din formularele principale de raportare financiară, care conține informații referitoare la poziția financiară a statului, elementele de activ, datorii și valoarea netă a activelor instituțiilor la sfârșitul perioadei de raportare, precum și în alte situații prevăzute de legislație. Acest formular reflectă particularitățile activității instituțiilor din toate sistemele bugetare, oferă informații necesare pentru luarea deciziilor de către toate categoriile de utilizatori și este elaborat cu respectarea cerințelor standardelor internaționale.

Aspectele actuale cu privire la baza normativă, componența, termenii și conținutul rapoartelor financiare prezentate de către autoritățile din sistemul bugetar
Detalii
17
04 2019
2602

Raportarea financiară în entitățile bugetare

Funcția de bază a contabilității autorităților/instituțiilor bugetare este funcția de informare. Informațiile din rapoartele financiare alimentează sistemul decizional al managementului administrației publice centrale și locale, precum și alți utilizatori (guvernul Republicii Moldova și altor state, creditorii, investitorii, donatorii, finanțatorii, mass-media, populația etc.) cu informații despre executarea bugetelor, starea decontărilor și resursele patrimoniale ale statului.
Detalii
02
05 2019
347

Aplicarea IFRS - Provocări contabile

Ești contabil și vrei să avansezi în carieră?
Te-ai plictisit de SNC-uri?
Dorești să-ți multiplici performanțele?
Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS?

Ce mai aștepți? Participă la cursul practic: Standarde Internaționale de Raportare Financiară.

Ce obții?
Detalii
02
04 2019
1184

Regulamentul de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară, propus spre consultare

Pe lângă Ministerul Finanțelor va fi instituit Consiliul de contabilitate și raportare financiară, misiunea căruia este dezvoltarea continuă și perfecționarea contabilității și raportării financiare.

Proiectul Ordinului ministrului finanțelor „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară pe lângă Ministerul Finanțelor” este propus spre consultare publică.
Detalii