18
12 2018
1522

Cabinetele individuale ale medicilor de familie țin contabilitatea în partidă simplă

Persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în cabinetele individuale ale medicilor de familie vor ține contabilitatea în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare.

În Monitorul Oficial din 12 decembrie curent a fost publicată Legea nr.302 din 30 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, Legea contabilității și raportării financiare este completată cu un punct nou, conform căruia prevederile acesteia se aplică și cabinetelor individuale ale medicilor de familie.
Detalii
09
10 2018
1165

Serviciul informațional al rapoartelor financiare, absorbit de BNS

Biroul Național de Statistică este reorganizat prin fuziune cu Instituția publică „Serviciul informațional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică”. Hotărârea Guvernului nr. 935 cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (BNS) din 24 septembrie 2018 a fost publicată în MO din 5 octombrie curent.

Tot prin această Hotărâre a fost aprobat şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, stabilind misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile acesteia.
Detalii
20
06 2018
1542

Venituri din export încasate în avans: schimbări în IFRS și consecințe

La 12 ianuarie 2018, entitatea „Lider” SRL, care desfășoară activitate de export și aplică IFRS, a primit de la un client din Taiwan un avans în mărime de 120 000 euro, ceea ce reprezintă 100% din valoarea contractuală a mărfurilor, cursul oficial de schimb valutar la această dată fiind de 20,363 lei/euro. La 16 februarie 2018, când cursul de schimb valutar comunicat de B.N.M. era de 20,9077 lei/ euro, mărfurile au fost livrate.

Cum trebuie recunoscute și evaluate veniturile din această operațiune de export în contabilitatea entității „Lider” SRL? Ce efecte privind impozitul pe venit va avea entitatea în cazul dat? În Declarația TVA entitatea declară pentru această operațiune baza de impozitare determinată prin aplicarea cursului de schimb de la data efectuării exportului sau de la data primirii avansului?
Detalii
23
08 2017
1018

Contabilitatea ANSA nu corespunde cerinţelor minime aprobate

Politicile de evidență contabilă ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și entitățile subordonate, în anul 2016, nu corespund cerințelor minime aprobate de Ministerul Finanțelor, se menționează în Hotărârea Curții de Conturi privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale ANSA și unor instituții din subordine pe anul 2016 și Raportul de audit privind conformitatea activității ANSA și a unor entități din subordine în anul 2016, publicat în MO, din 18 august curent.
Detalii
14
07 2016
6655

Calcularea amortizării fondurilor fixe: clădiri, mijloace de transport, tractoare, autogreidere, inventar – în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Uzura mijloacelor fixe la instituţiile publice finanţate din bugetul public naţional se calculează conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 Cu privire la aprobarea Planului de conturi în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.
Detalii