21
05 2021
561

Termenul de prezentare a rapoartelor și de stingere a obligațiilor fiscale în cazul tratamentului de COVID19

În cazul în care conducătorul întreprinderii sau o altă persoană cu funcție de răspundere se află în concediu medical în legătură cu tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2 la data-limită de depunere a dărilor de seamă fiscale, aceasta va beneficia de prelungirea termenului de prezentare a rapoartelor și a termenului de stingere a obligațiilor pentru achitarea impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii.


Detalii

27
04 2021
1081

Cultivarea, achiziția nucilor și arenda terenurilor agricole: impozitarea și raportarea plăților aferente

Întreprinderea are ca activitate de bază atât cultivarea și comercializarea nucilor, cât și a produselor derivate din nuci (nuci în miere, dulceață din nuci etc.). Pe parcursul anului aceasta a mai achiziționat nuci de la persoane fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător. Totodată, a luat în arendă terenuri agricole de la persoane fizice. Cum urmează a fi supuse impozitării plățile pentru achiziția nucilor cât și arenda terenurilor agricole, acordate persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător? Cum urmează a fi reflectate plățile menționate în dările de seamă?


Detalii

26
01 2021
3368

(9.2.3) Cum se va determina suma cumulativă de 200 mii lei în scopul aprecierii obligațiunii de raportare a împrumuturilor?

Conform prevederilor art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal, informaţia prezentată de către persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, va conţine date despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei.

     Plafonul de 200 de mii de lei se aplică separat împrumuturilor și separat rambursărilor în procesul de furnizare a informației. 


Detalii
23
01 2021
502

Seminar: Contabilitatea și raportarea TVA

Ai dori să fiți informat/ă în permanență cu privire la ultimele modificări fiscal-contabile privind Taxa pe Valoare Adăugată, însă timpul sau distanța nu îți permit să ajungeți la seminare de specialitate?

Nu trebuie te deplasezi nicăieri! PROACTIVE aduce seminarul practic privind TVA direct pe ecranul calculatorului tău!

Acest seminar este unul interactiv, de prezentare și interpretare în detaliu a tuturor noutăților legislative recente din domeniul TVA, dar și alte subiecte interesante și de actualitate din sfera TVA.


Detalii

08
10 2020
386

Instruire online : raportarea în sectorul bugetar

Specialiștii din domeniul finanțelor publice sunt invitați să-și dezvolte capacitățile profesionale, participând la seminarele online, desfășurate de către Centrul de instruire în finanțe din cadrul Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”). Cursul la distanță are genericul: „Raportarea în sectorul bugetar” și se v-a desfășura în perioada 15-16 octombrie 2020 și 22-23 octombrie 2020.


Detalii
29
05 2020
1962

Auditul achizițiilor publice efectuate în vederea diminuării consecințelor pandemiei

Autoritățile contractante, care au efectuat achiziții publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei COVID-19, vor prezenta informații suplimentare despre aceste achiziții. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus.

Proiectul prevede aprobarea a două forme de raportare. Primul raport se referă la achizițiile publice efectuate în conformitate cu Legea privind achizițiile publice,
Detalii
25
02 2020
1513

Particularitățile de raportare a informațiilor din surse indirecte

Data de 25 februarie este termenul limită de prezentare a Informațiilor din surse indirecte. Modul, structura și termenele de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr.427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și 22611 din Codul fiscal” cu modificările și completările ulterioare.

Informația urmează a fi prezentată exclusiv prin metodă on-line de raportare, accesând serviciul dedicat SIA „Colectarea informației din sursele indirecte” (în continuare – SIA CISI).
Detalii
15
10 2019
683

Ghișeul unic de raportare electronică: peste 1,327 mil. de rapoarte de la începutul anului

În nouă luni ale anului 2019, numărul total al rapoartelor expediate prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică www.raportare.gov.md către autoritățile de stat din sectoarele finanțe publice și statistică a depășit cifra de 1,327 mil. Cea mai mare parte dintre acestea – circa 1,288 mil. – au fost transmise de către autorități/instituții publice și agenți economici, iar peste 39 mii – de către cetățeni.

Ghișeul unic reprezintă o platformă on–line de prezentare a rapoartelor către Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Biroul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor.
Detalii