23
10 2020
516

Recalculul sumei cotizațiilor de membru pentru rezidenții Parcului IT

Administratorul Parcului IT a efectuat recalculul obligațiilor rezidentului la suma cotizațiilor de membru, prezentând actul de micșorare a sumei respective față de Parcul IT în anul curent. În ce mod va fi reflectată în evidența contabilă această sumă?
 
 În conformitate cu art. 6 alin. (2)-(3) din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei 77/2016, administraţia parcului este condusă de un administrator, desemnat în funcţie de către Guvern, la propunerea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, pe un termen de 5 ani.

Detalii
04
02 2020
1471

Confirmarea stagiului de munca pentru stabilirea pensiei în cazul lichidării întreprinderii

Persoana fizică X a depus la Casa Teritorială de Asigurări Sociale cererea cu privire la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, anexând documentele necesare (confirmarea stagiului, venitului asigurat din care s-au plătit contribuții de asigurări sociale și care constituiau baza de calcul a pensiei).

La momentul depunerii cererii, nu au fost anexate certificatele de salariu de la SA „F”, pe motiv că nu le putea găsi. Ulterior (după patru ani), X a adresat către CTAS cerere pentru a-i fi recalculat cuantumul pensiei, cu includerea în stagiul de cotizare și recalculare a coeficientului individual a salariului de la SA „F”, certificatele necesare fiind anexate.

Detalii
12
04 2019
949

Recalculul impozitului pe venit al angajaților parcului pentru tehnologii informaționale

Este obligat contribuabilul, rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, să efectueze recalculul impozitului pe venit al angajaților, prin excluderea sumei scutirilor de care aceștia au beneficiat până la tranziția la regimul special sau excluderea scutirilor se va asigura prin depunerea de către angajat a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?
Detalii
03
01 2019
1565

Cererile de reexaminare a pensiilor pot fi depuse la CTAS

La 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 165 din 26.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative, care prevede reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă persoanelor care au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că, începând cu 1 ianuarie 2019, persoanele care s-au pensionat până la 01.01.1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de 15 ani sau mai mult, deja pot depune cerere pentru reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă la casa teritorială de asigurări sociale conform locului de trai.
Detalii
15
12 2018
3867

Obligația de recalculare a impozitului pe venit al persoanei aflate în concediu de maternitate

În luna martie 2018 am plecat în concediu de maternitate, am primit indemnizațiile și am utilizat scutirile personale pentru anul întreg (suma de 11280 lei). După punerea în aplicare a Legii nr. 178 și divizarea anului pe perioade fiscale, în cazul meu pot aparea obligatii fiscale suplimentare? Ce trebuie sa întreprind ca sa nu încalc prevederile legislației?
Detalii
14
12 2018
2759

CNAS va reexamina pensiile unor beneficiari

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că, de la 1 ianuarie 2019, intră în vigoare Legea nr. 165 din 26 iulie 2018 pentru modificarea unor acte legislative, care prevede reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă a persoanelor care au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie.

Astfel, persoanele care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea acestui drept, vor beneficia de reexaminarea pensiei. Recalcularea va fi efectuată pe etape, în funcție de anul ieşirii la pensie şi durata stagiului de cotizare realizat după stabilirea pensiei.
Detalii
16
11 2018
1677

Regulamentul de reexaminare a pensiilor, publicat

Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea sau reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, vor putea solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată după reexaminare va fi mai mare decât pensia aflată în plată.

În Monitorul Oficial de astăzi sunt publicate modificările la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea acestora.
Detalii
11
06 2018
6505

Dreptul la reexaminarea pensiei este extins

Persoanele care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă, vor beneficia de reexaminarea pensiei o singură dată, cu condiția că pensia recalculată va fi mai mare decât pensia aflată în plată.

Guvernul a votat în ședința de vineri, 8 iunie, un proiect de lege ce prevede acordarea dreptului la reexaminarea pensiei.
Detalii
26
02 2018
12472

Recalcularea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei

La 21 februarie 2017, o persoană fizică I.B. s-a adresat către Casa Teritorială de Asigurări Sociale, solicitând recalcularea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei. CTAS a refuzat să efectueze recalcularea pensiei.

La 28 martie 2017, I.B. s-a adresat cu o cerere prealabilă către CNAS, solicitând anularea actului administrativ al CTAS și recalcularea pensiei, care de asemenea a fost respinsă.
Detalii
27
10 2017
808

4. (29.1.4.12) Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la art. 33, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.
Detalii