07
09 2015
1505

Cum urmează a fi realizată recalcularea impozitului pe venit din salariul angajaţilor agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe aferente primelor luni ale anului 2015?

Pornind de la prevederile Comunicatului privind modul de recalculare a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit reţinut din plăţile îndreptate în favoarea angajaţilor, publicat pe pagina Serviciului Fiscal de Stat (www.fisc.md), recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice se va realiza în prima dare de seamă (Forma IRV14) care va include impozitul pe venit aferent plăților efectuate persoanelor fizice după intrarea în vigoare a Legii nr. 108 din 28 mai 2015, care prevede că, pentru perioada începînd cu 1 ianuarie 2015 şi pînă la intrarea în vigoare a legii citate (05.06.2015), patronii urmează să efectueze recalculul impozitului pe venitul angajaților, totodată organele fiscale neaplicînd sancţiuni fiscale pentru perioada respectivă aferentă recalcului impozitului pe venitul persoanelor fizice.
Detalii
15
06 2015
3098

Comunicat privind modul de recalculare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit reținut din plățile îndreptate în favoarea angajaților

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.108 din 28 mai 2015 (Monitorul Oficial nr.139-143/265 din 05.06.2015), pentru perioada începînd cu 1 ianuarie 2015 şi pînă la intrarea în vigoare a legii citate (05.06.2015), patronii urmează să efectueze recalculul impozitului pe venitul angajaților. Organele fiscale nu vor aplica sancţiuni fiscale pentru perioada respectivă aferent recalcului impozitului pe venitul persoanelor fizice.
Detalii