14
05 2018
273

Curtea de Conturi: denaturări nesemnificative la CCA

Raportul financiar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) la situația din 31 decembrie 2017 a fost denaturat nesemnificativ ca urmare a înregistrării necorespunzătoare a tranzacțiilor privind contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Este una din concluziile Curții de Conturi din Raportul asupra auditului situațiilor financiare, publicat în Monitorul Oficial din 11 mai 2018.

În același timp, auditul menționează că plenitudinea calculării veniturilor din taxa de reglementare a fost afectată din cauza nestabilirii procedurilor de control intern.
Detalii
02
05 2018
407

Curtea de Conturi: încotro merge Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

Pentru anul 2015 Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a înregistrat pierderi majore de 105,2 mil. lei, iar pentru 2016 – de 53,2 mil. lei. Informația este inclusă în Raportul auditului performanței sectorului feroviar,efectuat de Curtea de Conturi şi care a fost publicat în Monitorul Oficial din 27 aprilie 2018.

Auditul a constatat că, în pofida unor îmbunătățiri constatate, în cadrul întreprinderii nu a fost instituit și implementat în totalitate sistemul de management al calității, orientat spre administrarea eficientă și gestiunea economico-financiară axată pe cost-beneficiu.
Detalii
03
04 2018
327

Primăria capitalei: netransparenţa achiziţiilor publice

Direcția Audit Intern al Primăriei Chişinău a efectuat, în perioada 15 ianuarie-12 martie 2018, un control, ce a avut ca subiect 9 unități structurale din cadrul Primăriei. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale.

Acțiunile de audit au vizat procedura de achiziţii publice. În cadrul verificărilor, specialiștii au identificat încălcări admise de funcționari în procesul achiziţiilor. Silvia Radu, primarul general interimar al capitalei, a dat asigurări că cei care au fost audiaţi vor oferi explicațiile necesare.
Detalii
13
07 2017
655

Cheltuielile pentru realizarea programelor naționale de sănătate nu au acoperit necesarul real de mijloace

Curtea de Conturi a realizat Raportul auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditul financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016, iar Hotărârea cu privire la rapoartele respective a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 229-243 din 7 iulie curent.

Scopul misiunii de audit a constat în acumularea probelor pentru obținerea unei asigurări rezonabile asupra conformității planificării, încasării și administrării mijloacelor financiare reflectate în Raportul Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2016.
Detalii
23
05 2017
405

Comisia Europeană face României trei recomandări

Comisia Europeană a recomandat României să revină la deficitul structural de 1% din PIB, ceea ce ar putea însemna, în practică, reducerea substaţială a deficitului bugetar stabilit anul acesta aproape de 3% din PIB.
Detalii
29
06 2016
559

Transparenţa investiţiilor capitale ar asigura proiecte care să răspundă necesităţilor

Asigurarea transparenţei procesului de planificare şi implementare a investiţiilor capitale trebuie să devină obligatorie. Recomandări în acest sens au formulat participanţii la masa rotundă prilejuită de încheierea proiectului „Sporirea transparenţei investiţiilor capitale publice prin consultarea propunerilor cu locuitorii comunităţilor”.
Detalii