12
04 2022
271

Contestarea hotărârilor instanței de insolvabilitate, altfel

În Monitorul Oficial1 a fost publicată Legea nr. 59 din 17 martie 2022 privind modificarea unor acte normative, care vine cu amendamente și la Legea insolvabilității nr. 149/2012 și are drept scop înlăturarea lacunelor legislative și a neconcordanțelor normative dintre Legea insolvabilității și Codul de procedură civilă (CPC). Acestea țin de modalitatea contestării hotărârilor instanței de insolvabilitate, precum și instituirea apelului drept unica cale de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate.
 
Astfel, conform modificărilor operate, cererile de declarare a insolvabilității urmează a fi depuse la judecătoria competentă, în baza prevederilor CPC.


Detalii

20
06 2018
1635

Cazurile suspendării executării unui document executoriu a cărui executare a fost iniţiată

Parcursul executării silite, instanţa de judecată are obligaţii legate de asigurarea cursului executării silite. Printre acestea sunt:

  • eliberarea titlului executoriu (art. 12, 13 Cod de executare);
  • prezentarea documentul executoriu spre executare (art. 15 alin. (2, 3) Cod de executare (CE));
  • eliberarea duplicatului titlului executoriu (art. 19 CE);
  • soluţionarea cererii creditorului privind repunerea în termenul de prescripţie (art. 18 CE);

Detalii
09
08 2017
1371

Exercitarea dreptului de atac împotriva hotărârilor instanțelor de judecată la examinarea în contenciosul administrativ a actelor administrative ale Serviciului Fiscal de Stat

După cum am menționat anterior, căile de atac sunt indispensabile în orice sistem procesual pentru revendicarea eventualelor greșeli referitor la aprecierea fondului cauzei sau a încălcărilor unor norme de ordin strict procedural.

Așadar, căile de atac reprezintă niște norme procedurale prin care se cere și se poate obține anularea sau modificarea (totală sau parțială) a unei hotărâri judecătorești.
Detalii
27
04 2017
890

Recursul ne costă $50000

Guvernul va aloca Ministerului Justiției echivalentul a $50 mii pentru plata onorariilor companiei DLA Piper LLP (Paris, Franța) și BAA(Biroul Avocaților Asociați) „ ACI Partners” (Republica Moldova) pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în fața Curții de Casație din Franța la examinarea recursului înaintat de compania ”Komstroi”, succesoarea ”Energoalians”, Ucraina. Necesitatea a apărut după ce la 28 octombrie 2016 ” Komstroi” a depus la Curtea de Casație din orașul Paris recursul privind anularea deciziei Curții de Apel Paris din 12 aprilie 2016.

Detalii