23
07 2020
467

Операции со связанными сторонами

Установление корректной рыночной цены по операциям со связанными сторонами является широко дискутируемым вопросом. Какой метод применить в этом случае – сравнительной неконтролируемой цены, цены последующей реализации, чистой прибыли со сделки или метод раздела прибыли? Ответ на этот вопрос можно найти в №3(58) журнала «monitorul fiscal FISC.md», который можно приобрести отдельно от абонемента на текущий год.  Стоимость журнала составляет всего 100 леев.
 
 
Помимо этой статьи, на станицах этого номера можно получить исчерпывающую информацию по теме правового регулирования и учетно-налоговых аспектов списания просроченных товаров,
Detalii
09
07 2020
284

Reducerea datoriei RM față de creditorii bilaterali

În trimestrul I al anului 2020 datoria totală a Republicii Moldova față de creditorii bilaterali s-a redus cu $28,04 mil. sau cu 11,9%, constituind la sfârșitul lunii martie $208,52 mil., comunică Banca Națională a Moldovei. 
 
Potrivit datelor făcute publice de regulator, cel mai mare creditor bilateral al Moldovei rămâne România cu o pondere de 28,5% din volumul total al datoriei, fiind urmată de Japonia cu ponderea de 27,9% și Rusia (14,5%).
 

În trimestrul I al anului curent datoria țării noastre față de România s-a redus cu 26,7%  (de la $81,14 mil. la sfârșitul anului 2019 până la $59,5 mil., față de Japonia – cu 0,12% (de la $58,16 mil. la $58,09 mil.), iar față de Federația Rusă – cu 12,1% (de la $34,4 mil. la $30,23 mil.).


Detalii
02
07 2020
1095

Cum se aplică metoda costului mediu?

Calcularea costului fiecărui element de stocuri se efectuează pe baza mediei ponderate a costurilor soldurilor elementelor similare de stocuri la începutul perioadei și a costurilor elementelor similare fabricate sau achiziționate în cursul perioadei de gestiune. Costul mediu ponderat poate fi calculat după fiecare intrare a stocurilor, la finele perioadei de gestiune sau în alt mod stabilit de politicile contabile ale entității. În funcție de varianta stabilită, vom înregistra valori diferite ale stocurilor la data raportării și nu numai, precum valori diferite: la ieșire, în cazul utilizării acestora în procesul de producție, realizare, casare etc. În funcţie de metoda costului mediu utilizată, în practică apar diverse întrebări. Cum se aplică metoda costului mediu? Cum are loc calcularea (recalcularea) acestuia la sfârșitul lunii etc.?

 


Detalii

01
07 2020
250

Reducerile continuă!

Nu ezitați să beneficiați de reducere!


Cu începere din 1 iulie ediția nr. 2 (57) poate fi procurată separat doar la 100 de lei!


În ediția nr. 2 (57) vă puteți familiariza cu principalele aspecte ale politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, noile reglementări ale activității întreprinderilor de stat și municipale, particularitățile contabilizării activităților cu tarife reglementate etc.


Detalii
29
06 2020
544

Ordinul SFS nr. 296 din 18.06.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29
06 2020
593

Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecții impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii:

-în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;


Detalii
29
06 2020
656

Se va menține dreptul la reducerea în mărime de 15% din suma impozitului ce urmează a fi achitat pentru anul curent, în cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat integral (beneficiind de reducerea de 15 %) doar pentru obiectele impunerii conform situației din 30 iunie a anului de gestiune, iar pentru obiectele apărute/dobîndite după această dată, impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat în termen de pînă la data de 25 septembrie?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020, în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal).


Detalii
18
06 2020
264

Reducerea la abonamente mai este valabilă doar 12 zile

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” mulțumește tuturor celor ce au apreciat intenția noastră de susținere a întreprinzătorilor și a beneficiat de posibilitatea procurării unui abonament ce include revista în format de tipar cu reducere de 200 lei. Totodată, amintim că, până la încheierea campaniei de abonare cu reducere, au mai rămas doar 12 zile.

 

Astfel, reiterăm că abonamentul Premium (6 reviste + Codul fiscal + accesul nelimitat la varianta  electronică) costă 1599 lei, iar abonamentul Classic (6 reviste + Codul fiscal) – 899 lei. 


Detalii
13
02 2020
325

AOAM: plătitorii primelor preferă conformarea și beneficiază de reduceri

Conform datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, doar în prima lună a anului 2020 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă a fost achitată de circa 23 mii de cetățeni, în creştere cu peste trei mii în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Suma primelor a depășit 39 mil. lei, fiind cu patru mil. lei mai mare față de suma acumulată în luna ianuarie 2019.

Din numărul total de plătitori, peste 15 mii de persoane au beneficiat de reduceri în proporţie de 50% din valoarea primei. Este vorba despre fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova.
Detalii