09
03 2022
712

CNAS: termenul de examinare a cererilor, extins

Începând cu 1 ianuarie 2022, termenul de examinare a cererilor de stabilire a pensiei anticipate pentru carieră lungă, precum și de stabilire/reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă și a celei de dizabilitate constituie 60 de zile de la data depunerii cererii, cu anexarea tuturor actelor necesare, reiterează Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Autoritatea menționează că cererile pot fi depuse în format electronic prin intermediul paginii-web oficiale a CNAS (Accesarea e-Cerere Stabilire pensie, Contul meu; Reexaminarea pensiei ) pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei) sau la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la domiciliul beneficiarului.


Detalii

10
01 2022
488

Reexaminarea pensiei a fost solicitată de doar 3336 beneficiari

Din circa 22000 de cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă prognozate pentru anul curent în primele zile ale anului 2022 au fost depuse doar 3272 cereri, iar din 2000 prevăzute pentru reexaminarea pensiei de dizabilitate – 64 cereri, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Reamintim că, de la 1 ianuarie 2022, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl au beneficiarii cărora li s-a stabilit pensia după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 5 la 7 ani, precum și pensiile de dizabilitate stabilite până la 1 ianuarie 1999 pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de la 2 ani după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate.
Detalii
29
12 2021
748

Ce pensii vor fi reexaminate începând cu 1 ianuarie 2022

Casa Națională de Asigurări Sociale îndemnă beneficiarii de pensii să depună cererea de reexaminare a pensiei online, accesând bannerul „e-Cerere Reexaminare pensie" sau programându-și online vizita la CTAS conform domiciliului, prin intermediul serviciului „Programare online la CTAS" de pe pagina oficială a autorității.
 
Potrivit CNAS, începând cu 1 ianuarie 2022 se reexaminează:
  • pensiile pentru limită de vârstă a beneficiarilor care și-au stabilit dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 5 la 7 ani;

  • Detalii
09
09 2021
717

Supliment de solidaritate pentru unii beneficiari de pensii

În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri, sub forma unui supliment de solidaritate, se va acoperi din mijloacele bugetului de stat. Totodată, dacă pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat, dar nu mai mic de 50% din pensia minimă.
 
În ședința Guvernului de ieri, 8 septembrie 2021, a fost aprobat proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.
Detalii
10
03 2021
818

CNAS continuă implementarea serviciilor online

Din 1 ianuarie 2021, pensionarii care au ieşit la pensie pentru limită de vârstă după 1999 şi care au continuat să lucreze, acumulând de la 7 la 10 ani de stagiu de cotizare, au posibilitatea să depună cererea pentru reexaminarea pensiei prin opţiunea „e-Cerere Reexaminare pensie” pe pagina oficială a  Casei Naţionale de Asigurări Sociale, care continuă să implementeze servicii electronice atât pentru informarea cetăţenilor, cât şi în scopul prestării serviciilor online.
 
Recent a fost finalizată perioada de testare a serviciului electronic „Programare online la CTAS”, prin intermediul căruia pensionarii se pot programa pentru depunerea cererii pentru stabilirea sau reexaminarea pensiei.
Detalii
13
01 2021
5396

Reexaminarea pensiei: depunerea cererii online

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează unele aspecte ce țin de depunerea în mod electronic a cererii pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă. Conform ultimelor date statistice ale instituţiei, prin intermediul bannerului „e-Cerere Reexaminare pensie” de pe pagina oficială a CNAS au fost depuse 4286 de cereri online din cele 10346 înregistrate către data de 6 ianuarie 2021.  
 
Pentru a fi acceptată spre examinare, cererea online completată de către solicitant urmează a fi completată corect, cu bifarea tuturor câmpurilor disponibile; solicitantul să fie beneficiar de pensie pentru limită de vârstă; să confirme stagiul necesar de cotizare pentru reexaminare după stabilirea dreptului la pensie;
Detalii
18
11 2020
761

Peste 22,5 mii de persoane au beneficiat de reexaminarea pensiei

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că deja 22571 de persoane au beneficiat de majorarea pensiei pentru limită de vârstă în anul 2020, fiind realizate alte două etape de reexaminare a pensiei pentru persoanele care au activat sau activează în câmpul muncii după atingerea vârstei de pensionare. Din numărul total, circa 3142 beneficiari au solicitat reexaminarea dreptului la pensie începând cu 1  ianuarie 2020 și au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2005 lei. Totodată, de la 1 iulie 2020 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă a fost valorificat de către 19429 beneficiari, care au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2881,88 lei. Cuantumul mediu al pensiei pentru limită de vârstă pentru persoanele care au beneficiat de reexaminare a pensiei constituie 5559,24 lei.

Detalii
11
08 2020
844

Dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă va putea fi solicitat online

Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă pentru persoanelor care activează în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie se va depune la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului sau în formă electronică, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetățeanului sau al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

 

În Monitorul Oficial din 7 august curent a fost publicată legea nr. 158 din 20.07.2020 pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.

Detalii
16
07 2020
1184

Moldovenii domiciliați în străinătate pot solicita reexaminarea pensiei

Și persoanele cu pensia stabilită în baza acordurilor internaţionale de securitate socială sunt în drept să solicite reexaminarea pensiei, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale.  Astfel, beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă stabilite în baza acordurilor internaţionale de securitate sociale și care domiciliază pe teritoriul altui stat parte la acord au dreptul la reexaminarea pensiei. Respectiv, persoane care şi-au stabilit pensia pentru limită de vârstă după 1 ianuarie 1999 şi au activat după stabilirea acestei prestaţii sociale nu mai puțin de 10 ani, pot depune actele necesare începând cu 1 iulie 2020.
 
Solicitanții urmează să depună personal cererea (formularul) privind acordarea prestațiilor cu mențiunea „reexaminarea pensiei pentru activitatea realizată după stabilirea/reexaminarea pensiei”,
Detalii
10
07 2020
1459

Actele pentru reexaminarea pensiei au fost depuse de 7889 persoane

Casa Naţională de Asigurări Sociale oferă informaţia ce ține de datele actualizate despre reexaminarea pensiilor. La situația din 8 iulie 2020, subdiviziunile teritoriale ale CNAS au recepționat 7889 cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, ceea ce reprezintă 58% (numărul scontat este de 13 575 persoane). Ponderea cea mai mare a cererilor depuse, 55% din numărul total, revine solicitanților domiciliați în municipiile Chișinău și Bălți.
 
CNAS amintește că, conform prevederilor art. 33 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii cu modificările operate prin Legea nr.168, de la 1 iulie 2020 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl obţin beneficiarii a căror  pensie a fost  stabilită după 1 ianuarie 1999 și care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani.

Detalii