15
04 2021
371

(28.17.40) Este în drept proprietarul clădirii să refactureze locatarilor gazul natural utilizat pentru producerea căldurii la cota de 8%, în cazul în care, încălzirea spațiilor se realizează de către locator, care dispune de sistemul de încălzire autonom?

Prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal reglementează modul de documentare refacturarea cheltuielilor compensate de către locatar. 

Potrivit esenței sale, refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către locator, și folosite de locatar în scopul desfășurării activității de întreprinzător. 


Detalii

23
02 2021
1986

Evidența facturilor fiscale pentru cheltuielile refacturate

Care este modul de reflectare în Declarația privind TVA a valorii mărfurilor/ serviciilor procurate și TVA aferentă refacturării cheltuielilor compensate de către locator, atât a întregului volum de mărfuri/servicii, cât și în volum parțial, precum și modalitatea de reflectare în anexele la Declarația TVA a facturilor fiscale aferente refacturării cheltuielilor compensate?
 

Detalii
24
11 2020
1059

Refacturarea cheltuielilor compensate în cadrul realizării contractului de sublocațiune

Care este ordinea de refacturare și compensare a cheltuielilor suportate în legătura cu serviciile comunale, energie electrică, termică etc. în cazul în care locatarul imobilului îl transmite în sublocațiune? Urmează oare să fie efectuată refacturarea și compensarea direct între locator și sublocatar?
 
Potrivit esenței sale, refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea de către locator a contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către acesta în scopul desfășurării activității locatarului și nu constituie livrare de mărfuri/servicii în contextul noțiunilor definite în articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal.
 

Detalii
09
10 2019
4637

Refacturarea cheltuielilor aferente contractelor de locațiune

În activitatea entității operațiunile aferente refacturării cheltuielilor compensate apar, în mare parte, în baza contractelor de locațiune.

Potrivit Codului civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002, prin contractul de locațiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părți (locatar) un bun determinat individual în folosință temporară sau în folosință și posesiune temporară, iar locatarul se obligă să plătească chirie.

Odată cu oferirea în locațiune a unui imobil/încăperi urmează a fi suportate și
Detalii
25
11 2017
2599

Cu privire la serviciile refacturate

Persoana juridică a încheiat un contract de locațiune cu o persoană fizică. Contractul prevede achitarea plăţii pentru serviciile de locațiune și 50 % din suma facturilor serviciilor comunale. Impozitul pe venit în mărime de 10 % se calculează doar la suma contractului de locaţiune sau şi pentru serviciile comunale?
Detalii