21
01 2021
572

Regimul TVA al vinului prin prisma art.96 lit.b)

Urmează a fi aplicate prevederile art.96 lit.b) din Codul fiscal, conform căruia se stabilește cota redusă TVA, în mărime de 12%, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM, pentru vin?
 

Detalii
24
06 2016
1045

Cu privire la regimul de T.V.A. pentru serviciile ce nu constituie parte a pachetului turistic

Livrarea serviciilor turistice separate, care nu sînt incluse în pachetele turistice, se atribuie la prevederile art. 103 alin. l pct. (10) din CF?

Potrivit art. 3 din Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova nr. 352 din 24.11.2006, pachet turistic (pachet de vacanță, pachet de călătorie)
Detalii
22
06 2016
1047

Despre regimul de T.V.A. pentru serviciile de administrare a proiectului, prestate de către un rezident unui nerezident

Cum se impozitează cu T.V.A. serviciile privind administrarea proiectului de reparație a obiectului, prestate de către un rezident unui nerezident al Republicii Moldova?

La determinarea regimului fiscal privind T.V.A. în cazul prestării serviciilor de către un rezident unui nerezident al Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.
Detalii
20
06 2016
774

Despre regimul de T.V.A. pentru serviciile de administrare a proiectului, prestate de către un rezident unui nerezident

Cum se impozitează cu T.V.A. serviciile privind administrarea proiectului de reparație a obiectului, prestate de către un rezident unui nerezident al Republicii Moldova?

La determinarea regimului fiscal privind T.V.A. în cazul prestării serviciilor de către un rezident unui nerezident al Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.
Detalii