12
06 2017
3310

Lista agenţilor economici impozitaţi cu cota zero la TVA a fost completată

Prin Ordinul Ministerului Economiei nr.84 din 31 mai 2017 a fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici — întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
Detalii
25
05 2017
1590

Iniţiativa legislativă de modificare a Legii cu privire la patenta de întreprinzător nu a fost susţinută de Guvern

Iniţiativa prevede ca statul să permită desfăşurarea comerţului cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, chioşcuri, pavilioane şi din autovehicule, precum şi comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării сerinţelor sanitar-epidemiologice privind depistarea, păstrarea şi comercializarea lor, nu doar în cadrul pieţelor comerciale, cum este în vigoare, dar şi în locurile autorizate de administraţia publică.

Detalii
05
05 2017
1732

Referitor la dreptul la alegerea regimului fiscal de impozitare în conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din CF

La 15 martie 2010 a fost înființată întreprinderea cu răspundere limitată „XYZ” care pe parcursul activității nu a fost înregistrată în calitate de plătitor de TVA. La decizia fondatorului, entitatea și-a suspendat temporar activitatea pe o perioadă de trei ani începând cu data de 23 noiembrie 2013. Ulterior, la data 28 septembrie 2016, entitatea s-a reorganizat, având ca activitate de bază servicii de expediție care sunt impozitate la cota zero a TVA. Ce regim de impozitare cu impozitul pe venit urmează a fi aplicat pentru 2016 și 2017? Poate entitatea beneficia de dreptul la alegerea regimului de impozitare?
Detalii
28
02 2017
1485

1. (29.1.11.2) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici subiecți al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii la efectuarea livrărilor scutite de TVA sau atît scutite de TVA, cît şi impozabile cu TVA (livrări mixte)?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din Codul fiscal, agenţii economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali, pot alege regimul de impozitare prevăzut de capitolul respectiv sau regimul de impozitare aplicat în modul general
Detalii
21
10 2016
2102

Firma nou-creata SRL (deschisă în luna septembrie 2015) nu a activat din careva motive. Venit nu a avut în 2015.De facto, a început să activeze din septembrie 2016. Care regim de impozitare IVAO ori VEN 12 va aplica firma SRL în 2015 și care în 2016?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (1) din CF, subiecți ai impunerii sunt agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali.
Detalii
12
08 2016
1775

Despre regimul de impozitare pentru agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de T.V.A. și obțin venit din livrări scutite de T.V.A.

Care este regimul de impozitare pentru agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de T.V.A. și obțin venit din livrări scutite de T.V.A.? Urmează a fi supus impozitării venitul din recuperarea prejudiciului material cauzat entității?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din CF, agenții economici menționați la alin. (1) care, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 600 000 lei
Detalii
18
11 2015
1987

Asociația obștească intenționează să înstrăineze un autoturism pe care îl folosește în activitatea sa. Care va fi regimul de impozitare a venitului obținut în urma înstrăinării autoturismului? Va putea fi aplicat asupra asociației regimul fiscal reglementat de Capitolul 71 din Titlul II al CF?

Inițial este necesar de subliniat că, potrivit prevederilor art. 180 al Codului Civil, organizația necomercială este persoană juridică al cărei scop este altul decît obținerea de venit.
Detalii
23
09 2015
1424

10. (29.1.8.21) Arhiva: Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?

În conformitate cu prevederile art.541 alin.(2) din Codul fiscal, agenţii economici care nu sunt subiecţi ai impunerii cu TVA şi care, la situaţia din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de pînă la 100000 lei utilizează regimul de impozitare de 3%.
Detalii