16
06 2015
876

5. (29.2.8.6) Care este regimul fiscal pentru cetățeni străini nerezidenți, precum și apatrizi - nerezidenți, care au primit patrimoniu cu titlu de donație?

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri.
Detalii
16
06 2015
928

18. (29.1.10.1) Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care efectuează donație persoanei fizice a unui bun (mijloc fix/activ de capital)? Răspuns.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.
Detalii
16
06 2015
740

16. (29.1.10.3) Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care a primit activ cu titlu de donație de la persoana fizică?

În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 6) din Codul fiscal, venit financiar reprezintă venit obținut sub formă de royalty (redevență), anuități, de la darea bunurilor în arendă, locațiune, de la uzufruct, pe diferența de curs valutar, de la activele ce au intrat în mod gratuit, alte venituri obținute ca rezultat al activității financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activități nu este regulată, permanentă și substanțială.
Detalii
26
05 2015
1014

ORDIN IFPS NR. 416 din 22.05.2015 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

26
05 2015
919

2. (28.6.1.1) Care regim fiscal privind TVA se va aplica pentru activele materiale procurate în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al întreprinderii ?

În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28 aprilie 2015), sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
Detalii
26
05 2015
863

1. (1.4) Care regim fiscal privind TVA se va aplica pentru activele materiale introduse ca aport în capitalul statutar, în cazul în care acestea se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune uzufruct, leasing operational sau financiar pînă la expirarea a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale sau eliberării facturii?

În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr.102-107/170 din 28 aprilie 2015), sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
Detalii