04
05 2021
265

Registrul de stat de evidență a Vaccinării

Operatorilor de telefonie mobilă le va fi recomandat să ofere mecanisme de notificare a propriilor abonați privind data programată pentru vaccinare, prin platforme tehnice asigurate de către Instituția publică Serviciul Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociele a elaborat proiectul hotărârii  Executivului cu privire la instituirea Registrului de stat de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (RVC–19) și modificarea unor hotărâri ale Guvernului, documentul fiind propus pentru consultări publice.
 

Registrul de stat de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (RVC–19) (Registrul) va fi o resursă informaţională, parte componentă a Registrului medical de stat
Detalii

26
02 2021
143

SI RRSIS: evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat

Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat, a elaborat proiectul hotărârii cu privire aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” (SI RRSIS) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat. Documentul a fost inclus pentru examinare în agenda ședinței secretarilor generali din 25 februarie curent.
 
Potrivit notei proiectului, prin instituirea acestui sistem Guvernul va pune la dispoziția autorităților și instituțiilor publice un mecanism eficient de evidență a resurselor și sistemelor informaționale de stat, ceea ce va contribui la facilitarea reutilizării soluțiilor tehnice existente și interoperabilității acestora.
Detalii
27
01 2021
213

Registrul unic al bunurilor infracționale indisponibilizate

Procurorii, executorii judecătoreşti, Serviciul Fiscal de Stat şi instanţele de judecată vor transmite informația despre bunurile infracționale indisponibilizate, confiscate și recuperate Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție. Informația va fi inclusă în Registrul unic al bunurilor infracționale indisponibilizate (Registru), care recent a fost notificat la Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CPDCP) și a primit aviz pozitiv pentru a fi implementat, comunică CNA.
 
Registrul reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, de mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune şi destinate evidenţei şi prelucrării informațiilor privind bunurile infracţionale indisponibilizate.
Detalii
22
01 2021
258

SPCSB: modul de ținere a SIA ICCSB

Colectarea, verificarea și analizarea informațiilor privind relațiile financiare și economice ale persoanelor fizice și juridice legate de activitatea de spălare a banilor și infracțiunile asociate acestora va fi efectuată prin intermediul sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor – SIA ICCSB.

 

În cadrul ședinței Executivului din 20 ianuarie 2021 a fost aprobat proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care este format din SIA ICCSB.


Detalii
12
10 2020
1005

Din Registrul de stat al persoanelor juridice sunt radiate încă 137 întreprinderi

Agenția Servicii Publice a publicat în MO din 9 octombrie 2020 lista a încă 137 de societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată și întreprinderi individuale în privința cărora din oficiu a fost inițiată procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. Totodată, ASP comunică că cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la ASP (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept).  
 
Amintim, legislația în vigoare prevede că persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi se consideră că și-au încetat activitatea și urmează a fi radiați din Registrul de stat de către organul înregistrării de stat, din oficiu, dacă întrunesc anumite condiții:

Detalii
12
10 2020
503

Evidența unică a contravențiilor și a subiecților lor

Evidența unică a contravențiilor și a persoanelor care au săvârșit contravenţii, a hotărârilor și deciziilor emise în cauzele contravenţionale, precum și a informațiilor cu caracter contravențional va fi asigurată prin intermediul unui sistem informațional.
 
În Monitorul Oficial din 9 octombrie a fost publicată Legea nr. 185 din 11 septembrie 2020 cu privire la Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârșit contravenţii.

Detalii
22
09 2020
415

Reglementarea regimului proprietăţii funciare

Agenția Relații Funciare  și Cadastru propune spre consultări publice proiectul  de lege privind reglementarea regimului proprietăţii funciare, cadastru şi monitoring funciar.
 
Documentul a fost elaborat în scopul ajustării cadrului normativ ce ține de stabilirea priorităților fundamentale definite pe termen lung privind gestionarea eficientă a fondului funciar, evidența și protecția tuturor resurselor funciare de pe întreg teritoriul țării și crearea condițiilor de ameliorare a mediului înconjurător ce vor contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată. 

Detalii
18
09 2020
286

SIA „Registrul solurilor Republicii Moldova”

Toate informațiile oficiale despre solurile din țara noastră vor fi incluse în sistemul informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea sistemului a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 17 septembrie 2020.

 

Documentul determină regulile de formare şi ţinere a Registrului solurilor, stabileşte condițiile de înregistrare, actualizare şi radiere a datelor de descriere a învelişului de sol, determină responsabilitatea şi împuternicirile de ţinere a Registrului, precum şi procedura de furnizare şi publicare a informaţiei.
Detalii

17
08 2020
934

Actele ce vizează procesul de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate

Notificările și înștiințările participanților la procesul insolvabilității, precum și dispozitivul  hotărârilor şi al încheierilor instanței de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate.
 
În Monitorul Oficial din 14 august 2020 a fost publicată Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității.
 

Detalii
14
04 2020
528

SIA ESBS : evidența solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii

Guvernul a aprobat în ședința din 10 aprilie 2020 proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (SIA ESBS).

Acesta este destinat înregistrării, păstrării, utilizării informațiilor cu privire la solicitanţii de subvenţii și dosarele de subvenționare de la înregistrarea acestora și până la arhivarea datelor. Sistemul este unica sursă oficială de informaţii cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural.

SIA ESBS va realiza următoarele funcții:
Detalii