28
01 2020
766

Scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare în cazul „construcţiilor cu funcţii comasate”

Conform art. 283 din Codul fiscal (CF), persoanele de vârstă pensionară beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reședința). Se aplică scutirea în cauză în cazul în care o parte din bunul imobil este cu destinație locativă iar altă parte — cu destinație comercială, dar conform datelor cadastrale destinația bunului imobil este menționat ca „construcţii cu funcţii comasate”?

Suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător, potrivit art. 281 alin. (1) din CF, se calculează anual pentru fiecare obiect al impunerii, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor.
Detalii
01
10 2019
1907

Impozitul pe bunurile imobiliare se va percepe de la persoanele care le posedă în realitate

Asupra bunurilor imobile care fac obiectul înregistrării primare masive şi pentru care nu există acte ce demonstrează dreptul de proprietate, în registrul bunurilor imobile se va nota posesia de fapt, în baza adeverinţei eliberate de către autoritatea publică locală, contrasemnată de posesor. Dacă, până la înregistrarea posesorului ca proprietar, se prezintă acte de proprietate pe numele altei persoane, posesia se radiază din oficiu, fără a fi necesar acordul celui înscris şi se înregistrează dreptul de proprietate. Reglementarea va permite luarea la evidenţă a tuturor bunurilor din localitate, cât şi perceperea impozitelor de la persoanele care posedă în realitate bunul imobil.

Detalii
07
09 2017
1920

Inventarierea vine peste proprietatea publică

Cabinetul de miniștri a susținut în ședința din 6 septembrie curent proiectul de lege privind delimitarea proprietății publice.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea cadrului legislativ în aspectul delimitării proprietății publice pe domenii de competență. De asemenea, este vorba de extinderea procesului de delimitare a patrimoniului public și instituirea unui mecanism propriu de delimitare a acestuia, precum și de crearea Registrului bunurilor imobile – proprietate a statului, a menționat Ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc.
Detalii
18
07 2017
1005

Instituirea bazei unice pentru evidența centralizată a adreselor

Proiectul de lege ce prevede stabilirea și reglementarea modului de creare și administrare a sistemului de adrese pe teritoriul Republicii Moldova a fost votat de Parlament în lectură finală.

Proiectul stabilește principii uniforme pentru sistemul de adrese, modul de procesare a informației și delimitarea atribuțiilor autorităților publice implicate în proces, precum și furnizarea informației referitoare la adrese.
Detalii