22
03 2022
240

Nimicirea ireversibilă a informației din Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal

Instituția publică ,,Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică" va asigura nimicirea (distrugerea) ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate în format electronic pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), inclusiv a copiilor de rezervă, în legătură cu lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal. Nimicirea (distrugerea) se va realiza în prezența reprezentanților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a reprezentanților Instituției publice ,,Agenția de Guvernare Electronică" și se va confirma prin semnarea de către participanți a procesului-verbal de nimicire.
 


Detalii

27
03 2020
843

Conceptul tehnic al SIA „Registrul mandatelor de executare”, publicat

În MO al RM de astăzi, 27 martie 2020, a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.187 din 25 martie 2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” (RME).
Amintim că, la 1 aprilie 2019, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ al RM, în sarcina Serviciului Fiscal de Stat a fost stabilită executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. Procedura de executare a acestor creanțe se inițiază la prezentarea SFS a unui mandat de executare de către autoritatea publică îndreptățită să revendice dreptul supus executării și în baza acestui mandat autoritatea fiscală inițiază executarea silită a creanțelor în conformitate cu regulile stabilite de Codul fiscal.
Detalii
20
11 2019
2376

RGEFF poate fi anulat

Ministerul Finanțelor, prin intermediul proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative propus pentru consultări publice (Politica fiscală și vamală pentru anul 2020) propune anularea obligației de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

Amintim că orice agent economic, din momentul obținerii accesului la serviciile fiscale electronice conform Ordinului nr. 62 din 15 februarie 2019, obține dreptul accesării sistemului „e-Factura” și poate utiliza în exclusivitate factura fiscală electronică.
Detalii
30
09 2019
1332

Registrul adreselor, funcțional

Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, a fost creat un sistem unic informațional automatizat „Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor” (Registrul adreselor), comunică Agenția Servicii Publice.

Acesta are misiunea de a acumula într-un singur loc, de a administra și de a publica informația despre amplasamentul și denumirile arterelor de circulație din toată țara și adresele corecte absolut ale tuturor bunurilor imobile. Sistemul va deveni singura sursă publică de informații veridice pentru toate adresele înregistrate în Republica Moldova, iar datele sale vor fi utilizate de diverse servicii și instituții de stat.
Detalii
09
09 2019
1733

Monitorizarea electronică a vânzărilor, tot mai aproape

Implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (SIA MEV) va asigura un control on-line a vânzărilor prin intermediul mecanismului de verificare a integrității datelor și securizarea acestora la transferul de la echipamentelor de casă și de control (ECC) către serverul Serviciului Fiscal se Stat (SFS). Aceasta este opinia autorilor Conceptului SIA MEV, prezentat recent de către Ministerul Finanțelor în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Documentul descrie scopul, obiectivele, funcțiile și arhitectura SIA MEV, stabilește posesorul, deținătorul, furnizorii de date și utilizatorii acestuia, precum și va servi drept punct central pentru coordonarea și schimbul de informații între autoritățile publice, furnizorii de date fiscale și alți actori implicați în procesele și scenariile descrise în Concept.
Detalii
09
08 2019
1457

SRL – cea mai populară forma juridică de organizare

La situația din 1 iulie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau incluse 123 518 entități, potrivit datelor statistice ale Agenției Servicii Publice. După forma juridică de organizare, cele mai multe unități le reprezintă societățile cu răspundere limitată – 86 979 și întreprinderile individuale — 28 496.

De asemenea, sunt înregistrate 1436 cooperative de consum, 1425 de unități ce au alte forme de asociații și 1156 de societăți pe acțiuni de tip închis, 719 întreprinderi municipale.

Detalii
10
07 2019
778

Câte întreprinderi avem în țară

În perioada 5 iunie – 8 iulie curent în țara noastră au fost create 390 de întreprinderi noi, potrivit datelor din Registrul de stat al întreprinderilor înregistrate în Republica Moldova. Astfel, la situația din 8 iulie curent în Registru erau incluse 233156 entități.

Totodată, în luna iunie erau înregistrate 232765 întreprinderi, cu 436 mai multe decât numărul întreprinderilor înregistrate în luna mai, când erau 232329.

În același timp, în luna iulie anul 2018, în Registru erau incluse 227866 întreprinderi, iar în aceeași perioadă din 2017 – 220519. Astfel, numărul întreprinderilor a sporit cu 5290 față de iulie 2018 și, respectiv, cu 12 637 față de luna iulie 2017.
10
12 2018
1441

Registrul național al calificărilor

Guvernul a aprobat în ședința din 5 noiembrie curent proiectul hotărârii cu privire la Registrul Național al Calificărilor (RNC).

RNC este un sistem informațional automatizat, destinat înregistrării, păstrării, stocării și utilizării informațiilor cu privire la calificările profesionale, criteriile de evaluare a calificărilor, furnizorii de programe de formare profesională, rezultatele învățării și mecanismele de certificare a nivelului de calificare, inclusiv nomenclatoarele domeniilor de formare profesională pentru învățământul profesional tehnic și superior.
Detalii
16
02 2018
786

Asigurarea drepturilor clienților companiilor fiduciare

Ieri Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege ce are drept scop protejarea drepturilor clienților a trei companii fiduciare care au pierdut registrele clienților, prin restituirea investițiilor, în urma unei proceduri de vânzare a valorilor mobiliare și a părților societăților aflate în administrare fiduciară.

Astfel, proiectul descrie procedura de compensare a clienților respectivi, care, potrivit Vicepreședintelui Consiliului de Administrație a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Nina Dosca, este un mecanism similar celui utilizat în cazul fondurilor de investiții de privatizare
Detalii