18
12 2020
1048

Reglementări noi în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova

În data de 12 decembrie 2020, în Republica Moldova a intrat în vigoare Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor („Legea 75/2020”).
 
Această lege stabilește un mecanism pentru implementarea prevederilor art. 35 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului („Legea 308/2017”), care conține lista sancțiunilor pecuniare aplicabile. 
 

Detalii
09
12 2020
634

Legea insolvabilității va reglementa interdicția aplicată debitorului de a părăsi țara

Interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință nu poate depăşi 6 luni. Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de trei ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate.
 
În ședința Executivului din 9 decembrie 2020 a fost aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 84 din Legea insolvabilității nr. 149/2012.

Detalii
20
01 2020
1096

Calitatea auditului: raportul privind respectarea procedurilor de control

În Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2020, Consiliul de supraveghere publică a auditului a publicat Decizia nr. 33 din 23 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului.

Potrivit art. 24 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, în vederea asigurării calității auditului, entitatea de audit elaborează și aprobă politicile şi procedurile de control al calităţii auditului. Totodată, aceasta este obligată să prezinte Consiliului de supraveghere publică a auditului, în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune, un raport privind respectarea procedurilor de control al calității auditului, care conțin următoarele trei compartimente:
Detalii
24
05 2019
1129

Domeniul turismului. Noi reglementări în Codul civil

Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat un seminar de instruire pentru agenții economici din industria turismului privind Codul civil modernizat: pachetele de servicii de călătorie. Instruirea a fost dedicată tur-operatorilor și agențiilor de turism, precum și autorităților și instituțiilor implicate în aplicarea prevederilor legislației referitoare la contractul de servicii de călătorie și are drept scop explicarea normelor din Codul civil cu privire la acest contract, examinate prin prisma practicii internaționale, și evitarea interpretării duale a anumitor situații la crearea pachetelor de servicii de călătorie.

Prezent la eveniment, șeful Direcției Politici Economice și Mediul de Afaceri, Vasile Vulpe, a menționat că acest eveniment se înscrie în lista acțiunilor desfășurate de MEI pentru a dezvolta și impulsiona domeniul turismului.
Detalii
30
03 2019
1068

Consiliul de supraveghere publică a auditului: provocări și perspective

Așa cum nu există dezvoltare fără reforme și angajamentul ferm al RM de transpunere în legislația națională a acquis-ului comunitar a confirmat pe deplin acest fapt, domeniul auditului situațiilor financiare a trecut, asemeni altor domenii importante pentru economia țării, printr-un șir de reforme structurale.

Acestea au avut menirea de a identifica acel model de funcționare a domeniului care ar asigura crearea unui mecanism deplin care cuprinde drept părți componente: profesia, reglementarea și supravegherea. Rezultatul așteptat de societate, reprezentată de entități, investitori, organe de stat, cetățeni etc., este funcționalitatea sistemului și asigurarea calității auditului situațiilor financiare. Acest lucru este posibil doar cu contribuția și efortul angajat al celor trei piloni de bază, unul din care este supravegherea publică.
Detalii
18
06 2018
600

Moldova şi Ucraina caută cele mai bune soluţii

Astăzi, 18 iunie, la Kiev are loc întrevederea Co-președinților Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene în domeniul colaborării economice și comerciale.

Republica Moldova este reprezentată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici şi de secretarul de stat al MEI, Vitalie Iurcu.
Detalii
04
06 2018
1346

Procedurile licențierii asiguratorilor, rescrise

Licența eliberată asiguratorului poate fi reperfectată în cazul schimbării denumirii acestuia, modificării adresei sediului sau completării activității persoanei juridice cu noi clase și tipuri de asigurare sau excluderea acestora din activitate.

Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii cu privire la asigurări.
Detalii
15
03 2018
1295

Calcularea tarifelor pentru energia electrică: metodologii noi

În următorii cinci ani se vor aplica noile Metodologiide calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice şi cea de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal. Actele au fost publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în Monitorul Oficial de vineri, 9 martie 2018.

Aceastea au fost aprobate în scopul funcţionării eficiente a pieţei energiei electrice şi pentru desfăşurarea activităţilor reglementate din sectorul electroenergetic în condiţii de accesibilitate, fiabilitate, continuitate şi transparenţă, precum şi pentru asigurarea alimentării la costuri minime a consumatorilor cu energie electrică.
Detalii
17
07 2017
1105

Unele aspecte aferente comercializării cu amănuntul a principalelor produse petroliere

Pot fi comercializate cu amănuntul produsele petroliere principale prin intermediul stațiilor de alimentare de tip container?

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) promovează politica unitară a statului pe piața produselor petroliere prin licențierea, reglementarea şi controlul activității participanților la această piață în conformitate cu Legea privind piața produselor petroliere nr. 461-XV din 30 iulie 2001 şi cu alte acte normative (a se vedea Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin HG nr. 1117 din 22 august 2002).
Detalii