19
10 2018
1283

Stimularea fiscală. Anularea sumelor reflectate în sistemul de evidenţă al CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Regulamentul privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al CNAS, aprobat prin Ordinul nr. 139-A din 15 octombrie 2018.

Documentul stabileşte mecanismul realizării procesului de stimulare fiscală pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în partea ce ţine de plăţile administrate de CNAS, reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale, inclusiv luate la evidenţă specială în conformitate cu deciziile Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
18
10 2018
263

Principiile controlului ulterior efectuat de organele vamale, aprobate de Guvern

Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale a fost susținut de membrii Cabinetului de miniștri în cadrul ședinței de ieri, 17 octombrie curent.

Activitatea de analiză a riscurilor, de planificare şi realizare a controlului ulterior, conform prevederilor documentul, constă într-un ansamblu de metode şi operaţiuni de organizare şi realizare a controlului, precum şi de valorificare a rezultatelor acestuia şi se exercită de autoritatea vamală prin subdiviziunea de control ulterior din cadrul Autorității Centrale a Serviciului Vamal (SV) şi prin subdiviziunile teritoriale din cadrul birourilor vamale, precum şi la necesitate în comun cu alte subdiviziuni şi/ sau organe de control.
Detalii
16
10 2018
367

Mtender: Regulamentele pentru dezvoltarea sistemului achizițiilor publice, publicate

În Monitorul Oficial nr. 396-397 din 12 octombrie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului privind aprobarea regulamentelor ce ţin de dezvoltarea sistemului de achiziții publice electronice. Este vorba despre:
Regulamentul privind acreditarea paltfomelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Detalii
15
10 2018
84

Soluţionarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal

Examinarea, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, a contestațiilor depuse de persoanele supuse controlului de către organul vamal, care se consideră vătămate într-un drept prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, acțiunile sau inacțiunile organului vamal, ale colaboratorilor vamali în cadrul procedurilor, dar şi examinarea materialelor aferente cazului, identificarea practicilor defectuoase în domeniul controlului de stat fac parte din atribuţiile Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal (SV).
Detalii
12
10 2018
167

Guvernul a aprobat reorganizarea ANOFM

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost aprobat de Guvern în ședința din 10 octombrie curent.

Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, Silvia Radu, proiectul are drept scop reorganizarea Agenției Naționale, a agențiilor teritoriale și punerea în aplicare a prevederilor noi din Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.
Detalii
11
10 2018
166

MTender: Regulamente pentru dezvoltarea sistemului achizițiilor publice

Platformele electronice de achiziții publice în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) vor fi acreditate de o Comisie în componența căreia vor fi incluşi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și un reprezentant al societății civile, înaintat de Consiliul economic de pe lângă Prim-ministru.
Detalii
01
10 2018
616

Noi funcții și competențe pentru SFS

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat este completat cu unele funcții și competențe suplimentare ale SFS. În Monitorul Oficial din 28 septembrie curent a fost publicată Hotărârea ce prevede completarea Regulamentului cu unele funcţii şi competenţe ale SFS, care la momentul de faţă nu sunt incluse în Regulament, dar au fost conferite organului fiscal prin mai multe acte normative.

Astfel, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat prevede pentru autoritatea fiscală atribuţiile:
Detalii
27
09 2018
163

Jocurile de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice

În Monitorul Oficial din 21 septembrie curent a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat.

Astfel, prin această hotărâre au fost aprobate următoarele acte:

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea loteriilor

Regulamentul privind organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești
Detalii
25
09 2018
520

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea SFS, completat

Ieri cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de hotărâre de Guvern ce conține modificări la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, documentul prevede completarea Regulamentului cu unele funcţii şi competenţe ale SFS care la momentul de faţă nu sunt incluse în Regulament, dar au fost conferite organului fiscal prin mai multe acte normative.

Astfel, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat va mai prevedea pentru autoritatea fiscală atribuţiile:
Detalii
25
09 2018
126

SFS va avea acces la Sistemul informatic central al organizatorului jocurilor de noroc

Hotărârea pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat a fost publicată în Monitorul Oficial din 21 septembrie curent, fiind aprobate următoarele acte:
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea loteriilor
• Regulamentul privind organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești
• Regulamentul privind organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive
• Regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice
.
Detalii