22
09 2022
167

Condițiile de compensare a cheltuielilor suportate pentru învățământul dual

Unitățile pentru participarea la procesul de formare profesională prin învățământ dual (în continuare – unități) vor putea pretinde la compensarea din bugetul de stat, în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare, numai a cheltuielilor suportate pentru organizarea și realizarea programelor de formare profesională a elevilor. Volumul cheltuielilor se va determina și aproba în conformitate cu un Regulament special, proiectul căruia a fost elaborat de către Ministerul Învățământului și Cercetării în scopul implementării prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual și înaintat pentru consultări publice.
 


Detalii

02
09 2022
162

Atribuțiile Comisiilor de inventariere a bunurilor transmise în contul cotelor-părți în fostele întreprinderi agricole

Modul de inventariere a bunurilor (imobile și de altă utilitate publică) transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, de întocmire a documentației necesare înregistrării în registrele de publicitate va fi stabilit într-un Regulament, proiectul căruia a fost examinat în cadrul ultimei ședințe a secretarilor de stat. În condițiile aprobării acestuia de către Guvern în redacția propusă, prevederile actului normativ vor fi obligatorii pentru persoanele juridice și fizice antrenate în procesul de inventariere.
 
Conform proiectului Regulamentului, inventarierea bunurilor se va efectua de către Comisia de inventariere,
Detalii
25
07 2022
856

Regulamentul de utilizare a camerelor de corp de către angajații MAI

Angajații din cadrului Ministerului Afacerilor Interne vor utiliza camerele de corp în mod vizibil și deschis, cu informarea obligatorie despre acest fapt a persoanelor cu care interacționează, inclusiv a celor străine.
 
Hotărârea Guvernului nr. 441 din 29 iunie 2022, prin care au fost aprobate Conceptul Sistemului Informațional de supraveghere video portabil „Camera de corp” și Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea acestuia, a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare din 22 iulie.


Detalii

20
06 2022
559

Avizarea constituirii fondului de pensii facultative

Regulamentul privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative a fost aprobat de Comisia Națională a Pieţei Financiare prin Hotărârea nr.18/3 din 11 mai 2022 și este pus în aplicare din 17 iunie curent, data publicării documentului în MO. Actul normative vine să pună în aplicare prevederile Legii nr.198/2020 privind fondurile de pensii facultative. Amintim că acestea pot fi constituite drept fond de pensii facultative sau fond de pensii ocupaționale1 (în continuare – FP).
 
Regulamentul stabilește că FP se constituie pe bază de contract de societate civilă, pune în practică un plan de PF, prospectul acestuia fiind avizat de CNPF. Constituirea unui FP aparține exclusiv unui administrator licențiat de către regulator, în conformitate cu decizia adoptată de către consiliul administratorului.


Detalii

07
06 2022
167

Formarea continuă a adulților drept răspuns la solicitările pieței muncii

Pentru a putea răspunde eficient la solicitările pieței muncii, procesul de formare profesională continuă a adulților urmează a fi îmbunătățit. În acest scop Executivul a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin HG nr. 193/2017, oferind oportunități pentru instituțiile de învățământ superior/ profesional tehnic de a dezvolta programe de formare profesională, fără obligativitatea evaluării externe în vederea autorizării provizorii a programelor.
 
Astfel, instituțiile de învățământ superior, precum și instituțiile de învățământ profesional tehnic, care au obținut acreditare pentru cel puțin un program de studii de la ciclul I, vor avea dreptul să organizeze programe
Detalii
16
06 2022
343

Regulamentul privind organizarea și funcționarea SFS va conține noi prevederi

Automatizarea proceselor de lucru a sporit productivitatea și eficiența administrării fiscale, ceea ce asigură extinderea și îmbunătățirea serviciilor prestate de către funcționarii fiscali, dar și permite  optimizarea numărului acestora. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Executivului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.395/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat.
 
Potrivit documentului, se propune diminuarea efectivului-limită de personal pentru Serviciul Fiscal de Stat de la 1931 până la 1800 de unități de personal, la momentul de față cele 131 de unități ce urmează a fi reduse fiind vacante.


Detalii

27
05 2022
199

Regulamentul de activitate a CSPA va fi modificat

În cazul în care specialistul privind controlul extern al calității auditului este înregistrat în Registrul public al auditorilor conform art.6 și art.7 din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, activitatea acestuia în calitate de auditor se suspendă conform art.13 alin.(1) lit.b) al legii. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii  Guvernului  nr.807/2018  pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului (CSPA).
 
Potrivit autorilor, intervențiile în actul normativ derivă din necesitatea modificării componenței comisiei de concurs din cadrul Consiliului, de ajustare a criteriilor
Detalii
27
05 2022
201

BNM a stabilit criteriile creditării responsabile

La 1 iulie 2022 va intra în vigoare Regulamentul privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci, aprobat de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei prin Hotărârea nr.101 din 19 mai 2022. Documentul este parte componentă a pachetului de măsuri macroprudențiale recomandate spre aplicare autorităților naționale macroprudențiale în vederea atingerii obiectivului intermediar de prevenire și/sau limitare a creșterii excesive a creditării și îndatorării.
 
Regulamentul definește creditarea responsabilă drept activitate în cadrul căreia creditorul efectuează o evaluare a bonității consumatorului și nu permite consumatorului să-și asume obligații financiare care depășesc capacitatea de plată a acestuia, acumulând astfel un grad excesiv
Detalii
18
05 2022
327

Eliberarea AST, simplificată

Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise (Regulament) a fost aprobat astăzi, 18 mai, în cadrul ședinței Guvernului. Documentul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar la publicarea actului normativ în MO și punerea acestuia în aplicare, va fi abrogat Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise, aprobat prin HG nr. 1073/2007.

 

În cadrul ședinței Executivului a fost menționat că la elaborarea noului Regulament s-a ținut cont de practica existentă în acest domeniu, au fost analizate problemele, precum și practicile statelor membre ale UE.
Detalii

19
04 2022
302

Casarea plantațiilor perene: proprietate publică și proprietate privată

Procedura specială de casare și defrișare a plantațiilor perene proprietate publică a statului sau unităților administrativ-teritoriale va fi stabilită de regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.705/1995, în care urmează a fi operate modificări. Proiectul acestora este elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și va fi examinat în ședința Executivului anunțată pentru 20 aprilie 2022.  Autorii propun stabilirea anumitor condiții pentru casarea plantațiilor proprietate publică, iar operațiunea de casare urmează fi executată de către o comisie, în componența acesteia fiind incluși reprezentanți ai subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.


Detalii