26
03 2020
143

Înregistrarea provizorie a valorilor mobiliare

Valorile mobiliare ce nu vor corespunde cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF), vor fi înregistrate provizoriu, la cererea membrului acestor piețe, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile pieței reglementate sau MTF, doar în scopul înstrăinării lor și pentru o perioadă ce nu depășește termenul maxim de plasare a unui ordin de bursă.

Comisia Națională a Pieței Financiare propune spre consultare publică proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.14/5/2016.
Detalii
18
03 2020
205

Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor poate fi modificat

Pentru a efectua auditul la asigurătorul care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, entitatea de audit va trebui să dispună de renume și experiență recunoscută în domeniul auditului instituțiilor financiare internaționale.

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat un proiect de hotărâre privind modificarea pct.8 din Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 19/3/2019.
Detalii
09
03 2020
184

Portalul guvernamental al antreprenorilor

Proiectul Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului este propus pentru consultări publice de Cancelaria de Stat. Documentul urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern și va stabili modul de utilizare, administrare şi dezvoltare a portalului, precum şi atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile participanţilor la raporturile aferente proceselor respective.

Portalul este destinat persoanelor juridice şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător.
Detalii
28
02 2020
284

Costul politeții

Valoarea totală admisă a cadourilor oferite din politeţe sau cu prilejul acţiunilor de protocol nu trebuie să depășească suma maximă de 1000 de lei în decursul unui an calendaristic. În cadrul ședinței Executivului a fost aprobat proiectul hotărârii de Guvern privind regimul juridic al cadourilor. Astfel, un aspect important al documentului îl constituie stabilirea limitelor pentru valoarea totală admisă a cadourilor oferite agenților publici.
Detalii
20
02 2020
266

CSJ: nu se permite restituirea TVA care nu a fost achitată la buget

SRL X a depus la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) cerere privind restituirea TVA. După examinare, pe marginea acesteia a fost emisă decizia fără efectuarea controlului tematic, deoarece au fost întrunite condițiile prevăzute la pct.13 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 (Regulament).

Ulterior, potrivit pct.14 din Regulament, care prevede că sumele TVA restituite subiecţilor impozabili, în modul stabilit la pct. 13 din Regulament, sunt supuse de către SFS controlului tematic cel puţin o dată pe an, la SRL X a fost efectuat un control privind corectitudinea calculării
Detalii
10
02 2020
975

Modificări operate la Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor

Actualul Regulament cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin HG nr. 974 în vigoare din noiembrie 2016, stabilește modul de determinare și declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al RM precum și procedura de control al corectitudinii determinării valorii în vamă.

Urmare aprobării Regulamentului au fost oferite un șir de beneficii importatorilor, cum ar fi:
Detalii
10
02 2020
211

Accesul în RCA Data

În Monitorul Oficial din 7 februarie curent Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat Hotărârea nr. 4/5 din 03.02.2020 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/6/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Documentul prevede că înregistrarea, modificarea sau completarea datelor în nomenclatoarele Sistemului aferente personalului propriu al brokerului de asigurare cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare, asistenţilor în brokeraj – persoane fizice şi personalului propriu din cadrul asistenţilor în brokeraj – persoane juridice, activarea și dezactivarea accesului la Sistem se efectuează de către o persoană împuternicită de brokerul de asigurare cu atribuţii de administrare a Sistemului, în baza dispoziţiei pe suport de hârtie, semnată de conducătorul brokerului.
Detalii
31
01 2020
202

1. (39.15) Care sunt etapele desfășurării concursului „Loteria fiscală”?

În conformitate cu pct. 6 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, concursul „Loteria fiscală” este compus din:

1) 4 (patru) etape trimestriale (denumite în continuare „Etapa”):

  • Prima etapă – ianuarie – martie inclusiv;
  • Cea de-a doua etapă – aprilie – iunie inclusiv;

Detalii
31
01 2020
1354

Pentru achizițiile publice de lucrări este propus un nou Regulament

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, ce stabilește mecanismul de inițiere, derulare și atribuire a contractelor de achiziții publice. Documentul a fost elaborat în vederea asigurării unei gestionări mai eficiente a banilor publici de către beneficiari, investitori, proiectanți, antreprenori, precum și pentru a aduce în concordanță cadrul normativ cu Legea nr. 169/2018 privind modificarea Legii privind achizițiile publice.

Potrivit documentului, achiziția publică în domeniul respectiv reprezintă atât achiziția lucrărilor, cât și achiziția lucrărilor împreună cu proiectarea lucrărilor de construcții de orice categorie și instalațiile aferente acestora, precum și lucrările de intervenție în timp la construcțiile existente,
Detalii