15
08 2018
105

10. (37.20) Normele cheltuielilor de deplasare (diurna și cazarea) se răsfrâng și asupra rezidenților parcurilor IT?

Menționăm că Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice, atât de drept public, cât și de drept privat, care desfășoară activitate de întreprinzător, organizațiilor necomerciale, inclusiv instituțiilor publice (denumite în continuare entități), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate și forma juridică de organizare.
10
08 2018
2816

Impozitul pe venit: Regulamentele privind obligația fiscală, în vigoare

La calcularea venitului impozabil, în venitul brut al persoanelor juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător nu se includ tipurile de venituri specificate drept neimpozabile de Codul fiscal şi Legea nr. 1164-XIII pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului.

Prevederea se conține în unul din actele anexe la Hotărârea Guvernului nr.693 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobată de Executiv în ședința din 11 iulie curent și care a intrat în vigoare astăzi, 10 august 2018, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 295–308.
Detalii
10
07 2018
1003

Impozitul pe venit: Regulamentul cu privire la impozitarea nerezidenților

În ședința din 4 iulie curent Guvernul a aprobatRegulamentul privind impozitul pe venitul nerezidenților. Acesta reglementează modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit determinat/reţinut la sursa de plată din veniturile nerezidentului obținute în Republica Moldova.

Potrivit documentului, venitul contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
• în Republica Moldova, din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract sau acord de muncă
Detalii
09
07 2018
1791

Practicile defectuoase în domeniul controlului de stat vor fi eliminate

În componența Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat vor fi oferite cel puţin 3 locuri reprezentanţilor asociaţiilor din mediul de afaceri cu relevanţă pentru domeniul fiscal. Prevederea este inclusă în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului, aprobat prin Ordinul SFS nr.327 din 14 iunie curent și publicat vineri, 6 iulie, în MO. Alți patru — șase membri ai organului vor fi președintele Consiliului (Directorul SFS), şefii direcţiilor cu atribuţii de elaborare sau implementare a metodologiilor de control fiscal, de management a riscurilor, de examinare a contestațiilor şi ai subdiviziunii juridice din cadrul fiscului.
Detalii
09
07 2018
1713

Impozitul pe venit: obligațiile fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente

Guvernul a aprobat în ședința din 4 iulie curent Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova.

Obiectivul acestuia constă în reglementarea modului de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente, a modului de determinare a scutirilor și deducerilor la care are dreptul contribuabilul, a modului de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice rezidente.
Detalii
06
07 2018
2615

Impozitul pe venit: Obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei din 4 iulie 2018 Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

Documentul este unul din cele trei regulamente elaborate cu scopul integrării normelor ce țin de determinarea obligațiilor fiscale a impozitului pe venit într-un singur act.
Detalii
05
07 2018
3818

Impozitul pe venit: trei regulamente noi

Pentru simplificarea modului de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru agenții economici, persoane fiizice, dar și nerezidenți, Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei de ieri trei regulamente. Proiectul aprobat de Executiv prevede integrarea normelor întru-un singur document, fiind comasate 10 acte normative.

Proiectele aprobate de Cabinetul de miniştri sunt:

Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător
Detalii
27
06 2018
104

Reglementarea activităţii Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social

Proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social ce va reglementa atribuțiile și componența Comisiei, drepturile și obligațiile membrilor ei, procedura de examinare a solicitării privind atribuirea statutului de întreprindere socială, controlul privind conformarea la statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
26
06 2018
115

Acordurile cu privire la îndeplinirea funcțiilor de dealer primar se vor încheia cu Ministerul Finanțelor

Începând cu 31 iulie 2018, tranzacționarea valorilor mobiliare de stat pe piața secundară poate va efectuată prin platforma unică de tranzacționare E-Bond system, cu respectarea condițiilor minime obligatorii de cotație a valorilor mobiliare de stat de către dealerii primari.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont.
Detalii
25
06 2018
147

Reforma organelor abilitate cu funcţii de control: domeniul mediului

Prin fuzionarea Inspectoratului Ecologic de Stat și a Serviciului Piscicol va fi creat Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în contextul reformei instituțiilor abilitate cu funcţii de control de stat și va exercita controlul activităţilor ce tin de toate domeniile de mediu.

În Monitorul Oficial din 22 iunie a fost publicat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului,
Detalii