17
01 2020
411

Executarea creanțelor bănești se efectuează în baza unui nou Regulament

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 09 din 10 ianuarie 2020 cu privire la abrogarea Ordinului nr.163 din 5 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești.

Abrogarea a fost necesară în contextul aplicării, începând cu 13 decembrie 2019, a Regulamentului privind procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 618 din 11 decembrie 2019.
Detalii
03
01 2020
2365

Stabilirea și plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți

Dreptul la indemnizaţie se acordă soțului supraviețuitor cu domiciliul în Republica Moldova în cazul decesului soțului care a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă mai puțin de 5 ani după stabilirea dreptului la pensie. Totodată, este necesar ca soțul supraviețuitor să fi avut cel puțin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată.

În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 712 din 27.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți.
Detalii
02
01 2020
300

În ce caz declaranții vor prezenta informații suplimentare

În cazul în care organul vamal va avea suspiciuni legate de valoarea de tranzacție declarată, acesta va solicita declarantului informații suplimentare. Dacă după primirea acestor informații sau în absența unui răspuns suspiciunile nu vor fi eliminate, organul vamal poate decide că valoarea în vamă nu poate fi determinată și va înscrie în actul de inspecție motivul justificat al neacceptării metodei de tranzacție, oferind declarantului posibilitatea de a răspunde în scris, în termen de 4 ore de la recepționarea actului de inspecție, cu prezentarea dovezilor corespunzătoare.

În cadrul ședinței Guvernului din 27 decembrie a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor.
Detalii
30
12 2019
2364

Serghei Pușcuța: Simplificăm procesele de administrare pentru agenții economici și sporim transparența

Guvernul a aprobat Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Principalele prevederi ale proiectului constau în descrierea modalității de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalității privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum și modalității de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe.

„Avem obiectivul să simplificăm procesele de administrare pentru agenții economici și să sporim transparența”, a declarat vicepremierul Serghei Pușcuța.
Detalii
19
12 2019
550

Condițiile de achitare a indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți

Plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (indemnizația) stabilite, dar neîncasată pe o perioadă de 6 luni de către soțul supraviețuitor, va fi suspendată, însă plata acesteia se va relua din luna în care beneficiarul va depune cererea şi actele ce îi atestă identitatea, indemnizația fiind achitată retroactiv din data suspendării.

Normele se conțin în proiectul Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soţi (Regulament) elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale în vederea implementării prevederilor Legii cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soţi și urmează a fi examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat.
Detalii
19
12 2019
218

ANRCETI va avea un nou regulament de funcționare

În cadrul ședinței din 17 decembrie, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. Documentul reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile Agenţiei, precum şi organizarea activității acesteia.

Agenţia reglementează activitatea în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poștale și tehnologiei informației, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare şi supraveghează respectarea legislației în domeniile gestionate de către furnizorii de pe piețele de comunicaţii electronice și de servicii poștale,
Detalii
12
12 2019
360

Executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public

Procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public se va efectua conform prevederilor Regulamentului aprobat prin hotărâre de Guvern miercuri, 11 decembrie. Autorii documentului din cadrul Ministerului Finanțelor menționează că elaborarea acestuia a fost condiționată de intrarea în vigoare, la data de 1 aprilie 2019, a Codului administrativ, care introduce o inovație în legislația națională şi anume executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public.
Detalii
11
12 2019
132

Politicile contabile ale entităților de asigurare/ reasigurare

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare.

Documentul reglementează obligaţia de aplicare a politicilor contabile în vederea îndeplinirii cerinţelor de întocmire a unor dări de seamă incluse în raportările periodice de supraveghere prevăzute de legislație, precum şi obligaţia de transmitere către autoritatea de supraveghere a unor raportări suplimentare în scop statistic şi de supraveghere întocmite pe baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative.
Detalii
05
12 2019
216

Clasificarea investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

Investiţia eficientă în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare este investiţia care contribuie la reducerea cheltuielilor necesare de a fi incluse la calcularea tarifelor reglementate. Se consideră investiţie eficientă cea pentru care suma efectelor economice medii anuale, estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiţii, este mai mare decât valoarea totală a investiţiei.

Consiliului de administraţie al ANRE a aprobat Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare.
Detalii
26
11 2019
571

Un nou Regulament pentru raportarea activității de audit intern

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern, care va substitui Regulamentul privind raportarea activității de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul MF nr.113/2011.

Documentul propus spre consultare stabilește forma, modul și termenele de prezentare a Raportului cu privire la activitatea de audit. Prevederile actului se vor aplica de subdiviziunile specializate din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, precum și al autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național. În același timp, acesta nu va fi aplicat de către subdiviziunile de audit intern din cadrul entităților publice care se subordonează direct Parlamentului.
Detalii