09
10 2014
1108

Investitorii vor fi susținuți în instruirea personalului și crearea locuri noi de muncă

Cheltuielile, suportate de investitori pentru pregătirea și instruirea personalului în legătură cu crearea locurilor noi de muncă, vor fi acoperite din mijloacele prevăzute în bugetul de stat. Compensația nu va depăși 50 la sută din suma cheltuielilor, ce au revenit la fiecare angajat – guvernul a aprobat un Regulament în acest sens.
Detalii
06
10 2014
751

Totalizările campaniei de informare „Ia atitudine – Oferă consumatorilor încredere în tine”

Campania de informare „Ia atitudine – Oferă consumatorilor încredere în tine”, organizată de Ministerul Economiei în comun cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) şi Institutul Naţional de Metrologie în perioada 12 – 30 septembrie a ajuns la final.

Scopul acestei campanii de informare a fost de oferi consultanţă comercianţilor, administratorilor pieţelor comerciale din republică şi reprezentanţii autorităţilor publice locale, referitor la modul de utilizare corectă a mijloacelor de măsurare şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ în incinta pieţelor.
Detalii
17
09 2014
1121

Guvernul a aprobat Regulamentul de utilizare a mărcii ”Agricultura Ecologică – R. Moldova”

Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul privind utilizarea mărcii naţionale ”Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, informează MOLDPRES.

Potrivit documentului, marca naţională ”Agricultura Ecologică – Republica Moldova” este un semn oficial, care confirmă faptul că procesul de producţie este controlat de organismele de inspecţie şi certificare şi garantează că produsul este obţinut conform exigenţelor şi principiilor agriculturii ecologice.
Detalii
04
03 2014
2115

Terasele de vară îşi vor începe activitatea doar cu acordul locatarilor

Consiliul Municipal Chişinău a adoptat Regulamentul privind amplasarea teraselor în capitală, care precizează cerinţele faţă de terasele de vară ale restaurantelor şi cafenelelor şi stabileşte noţiunea de terasă.

Funcţionarii sînt convinşi că acum restaurantele nu-şi vor mai putea masca suprafeţele sub terase şi nici să înalţe obiecte capitale, sub pretextul unei verande uşor demontabile. Totodată, consilierii consideră că documentul nu e suficient de dur şi nu conţine reglementări clare. Astfel, în el lipsesc norme clare privind suprafaţa, aspectul exterior şi schemele de amplasare a teraselor în capitală.
Detalii
30
09 2013
2207

REGULAMENT cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti

Anexa nr.1 la Ordinul IFPS nr. 1373 din 17 august 2013I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la stimularea morală (non-financiară) a contribuabililor oneşti (în continuare — Regulament) stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a acţiunii de stimulare cu certificate şi diplome a celor mai oneşti (credibili) contribuabili, precum şi a celor mai profesionişti contabili (ai aceloraşi contribuabili certificaţi din partea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat) care au asigurat un înalt grad de conformare fiscală benevolă, prin calcularea, declararea şi achitarea în cuantum integral a obligaţiilor fiscale aferente activităţii de întreprinzător, demonstrînd un nivel înalt al transparenţei evidenţei contabile a activităţii desfăşurate, conform normelor în vigoare.
Detalii