22
10 2018
1966

Medicii de familie: drepturi, obligațiuni, pacienți

Medicii de familie sunt obligați să încheie contracte de reciprocitate cu unul sau mai mulți medici de familie titulari ai unor practici adiacente, pentru substituire în caz de absență pe un termen de până la 3 luni și să organizeze înregistrarea pe listele proprii a populației a practicii care i-a fost atribuită și a populației practicilor transferate. Acestea sunt unele prevederi din Regulile de organizare a asistenței medicale primare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.988 din 10 octombrie 2018.

Documentul stabilește că principiul de bază în organizarea asistenței medicale primare este garantarea accesului populației la serviciile medicale primare în volumul și de calitatea prevăzute de legislație. Totodată, sunt abrogate HG nr.1134/1997 cu privire la dezvoltarea asistenței medicale primare și HG nr.749/1999 pentru aprobarea actelor normative despre executarea Legii privind minimul de asistență medicală gratuită, garantat de stat.

Detalii
22
06 2016
1787

Privind achitarea în plus a obligațiilor aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

În contextul necesităţii elucidării unor aspecte ce ţin de taxa pentru folosirea drumurilor, urmare a înregistrării numeroaselor solicitări parvenite de la persoanele fizice – subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM privind restituirea sumei taxei achitate în plus, informăm asupra modalităţii de verificare a plenitudinii achitării obligaţiilor fiscale aferente taxei menţionate, precum şi modalităţii de restituire a plăţilor în cazul constatării înregistrării supraplăţii.
Detalii
16
04 2016
1070

În Moldova se va facilita vînzarea locurilor de parcare

La acest fapt vor contribui amendamentele la Legea cadastrului bunurilor imobile, adoptate de Parlament în prima lectură, în conformitate cu care locurile de parcare din interiorul clădirii, delimitate în conformitate cu instrucţiunile privind lucrările de cadastru, vor fi considerate obiecte de înregistrare şi vor fi luate la evidenţă separat în cadastrul bunurilor imobile ca încăperi izolate, cu atribuirea numărului de cadastru.
Detalii