21
06 2022
219

ISM: restanțele salariale sunt în creștere

În primele cinci luni ale anului curent Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a supus controlului 897 unități cu un număr de 73,6 mii salariaţi: 531 agenți economici din sectorul real, 361 autorități din sectorul public și 5 angajatori persoane fizice, fiind verificată respectarea actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă.
 
Conform datelor ISM, din numărul total de verificări 321 controale au fost efectuate în domeniul raporturilor de muncă, 61 – în domeniul securității și sănătății în muncă, 507 – complexe și 8 – în domeniul migrației de muncă. Totodată, 623 constituie controale planificate şi 274 – inopinate.


Detalii

02
06 2022
469

Utilizarea semnăturii electronice pe documentele de muncă. Recomandări pentru angajatori

Trecerea proceselor de administrare a resurselor umane în sfera digitală a fost impulsionată de  pandemie și de necesitatea de a adopta regimul muncii la distanță. Totodată, tendințele arată că salariații și angajatorii intenționează să continue munca la distanță chiar și după pandemie, în regim permanent sau parțial, în funcție de posibilități. Astfel, semnarea electronică a documentelor ce țin de relațiile de muncă și schimbul electronic al acestora au devenit esențiale.
 
În acest context, în anul 2020 Codul muncii a fost suplinit cu prevederi care permit încheierea, modificarea și încetarea, prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate, a contractului individual de muncă (CIM) care conține clauze privind munca la distanţă[1].
Detalii
22
02 2021
1335

Domeniul raporturilor de muncă: Lista de verificare, aprobată

În Monitorul Oficial din 19 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 102 din 9 februarie 2021 cu privire la aprobarea Listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă. Aceasta conține 71 de întrebări ce țin de respectarea dreptului salariaților, asigurarea medicală și socială obligatorie, respectarea statelor de personal, asigurarea accesului salariaților la formare profesională, respectarea duratei zilei de muncă etc.
 
Încălcările depistate în cadrul verificării se vor califica ca minore (1-5 puncte), grave (6-10 puncte) și foarte grave (11-20 puncte).

Detalii
10
09 2020
1349

Guvernul a aprobat conceptul SIA Registrul electronic al angajaților

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat astăzi conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”, acțiune prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023.

 

Potrivit Secretarului de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina, prin concept se propune instituirea unui sistem informațional care va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii: „Sistemul va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă și va facilita accesul la date în timp real, fapt ce va contribui la combaterea fenomenelor salariului „în plic” și a muncii nedeclarate”.

Detalii
25
09 2019
3773

Relațiile de muncă. De la angajare până la concediere

Reglementările actuale ale raporturilor de muncă, precum și prevederile proiectului pentru modificarea Codului muncii au fost discutate ieri, 24 septembrie curent, în cadrul training-ului ”Relațiile de muncă. De la angajare până la concediere”, organizat de Confederația Națională a Patronatului cu suportul Organizației Internaționale a Muncii. La instruiri au participat reprezentanți ai angajatorilor (contabili, specialiști HR, manageri), dar și ai autorităților de stat din domeniu.

În proiectul pentru modificarea Codului muncii (CM) este prevăzută instituirea Registrului electronic al contractelor individuale de muncă, în care fiecare angajator, în mod obligatoriu, după semnarea contractelor, le va înregistra. Măsura este necesară în contextul excluderii carnetelor de muncă, la care s-a referit Dorin Josanu, expert în domeniul dreptului muncii și co-autor al CM nou.
Detalii
01
04 2019
18340

Forma IRM 19. Totul despre completare și termenele de prezentare

Astăzi, 1 aprilie 2019, este pus în aplicare Formularul IRM 19, Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (în continuare Forma IRM 19), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 33 din 18 februarie 2019, fiind operate modificări la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017. Dat fiind faptul că Forma IRM 19 substituie formularul DSA 19, precum şi informaţia din tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC 18, modul de completare a acestuia este similar modului de completare a formularelor menţionate. În continuare vom atenţiona asupra principalelor aspecte ce ţin de completarea corectă a Formei IRM 19.
Detalii
28
03 2019
2944

Controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă

În ultima perioadă tot mai frecvente devin întrebările adresate de către utilizatorii noștri ce țin de efectuarea controlului de stat pentru domeniul de control efectuat de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM). Pentru o mai bună înțelegere a acestei activități, venim cu următoarele constatări.

Amintim întreprinzătorilor că toate controalele sunt efectuate în baza analizei criteriilor de risc, iar Metodologia controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale ISM a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 894 din 12 septembrie 2018.
Detalii
25
03 2019
12694

IRM19 va fi pus în aplicare din 1 aprilie

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 33 din 19.02.2019 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat a fost publicat în Monitorul Oficial din 22 februarie 2019. Prevederile acestuia vor fi puse în aplicare din 1 aprilie 2019.
Detalii
21
05 2018
844

Noi reglementări pentru negocierile colective

Hotărârile Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, ale comisiilor la nivel de ramură şi la nivel teritorial se vor adopta prin consensul părţilor. La momentul actual deciziile pot fi adoptate şi cu 3/4 din voturile membrilor.

Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial a fost publicată în Monitorul Oficial din 18 mai curent.
Detalii