12
03 2021
327

Obligația de înregistrare ca plătitor TVA a întreprinderii reorganizate

În cazul reorganizării prin contopire, absorbție, dezmembrare sau transformare, conducătorii noilor persoane juridice vor depune la Serviciul Fiscal de Stat înștiințarea privind reorganizarea agentului economic în vederea atribuirii statutului de plătitor de TVA în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat a noii persoane juridice sau înregistrării modificărilor în actele de constituire.
 
Autoritatea fiscală a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul modificărilor și completărilor în Ordinul nr.392/2015 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA,
Detalii
25
02 2021
257

(28.1.25) Urmează a fi înregistrat în calitate de plătitor al TVA, agentul economic căruia în cadrul reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare i-au fost transmise drepturi şi/sau obligaţii de către întreprinderea reorganizată plătitoare de TVA?

  În conformitate cu art.112 alin.(5) din Codul fiscal, subiectul căruia, în cadrul reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare, i-au fost transmise drepturi şi/sau obligaţii de către întreprinderea reorganizată deţinătoare a statutului de plătitor de TVA se consideră înregistrat în calitate de subiect impozabil de la data înregistrării de stat a noilor persoane juridice, cu excepţia cazului de reorganizare prin absorbţie, pentru care data înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu TVA este data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.


Detalii
05
02 2021
1076

„CET-Nord trece printr-un amplu proces de modernizare”

Vă propunem un interviu realizat cu Liliana Mosorete, directorul financiar „CET-Nord” SA, care a fost publicat în nr. 2(65), în care ne vorbește despre ultimele rezultatele ale companiei, provocări și planuri de viitor.

 

- În ultimii ani CET-Nord SA a trecut printr-un proces amplu de reorganizare. Ce presupune acest proces?

- „CET-Nord” este o entitate de interes public care prestează un serviciu social important de asigurare a municipiului Bălți cu agent termic. Totodată, compania produce energie electrică în cogenerare. Eficiența activității întreprinderii este asigurată și depinde, în mare parte, de modul de organizare a proceselor. Din acest motiv ne-am determinat să recurgem la reorganizarea întreprinderii, lucru care ne-a permis să reducem cheltuielile operaționale și să creștem veniturile.


Detalii
17
02 2021
169

(28.1.32) Urmează a fi înregistrat în calitate de plătitor al TVA, agentul economic căruia în cadrul reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare i-au fost transmise drepturi şi/sau obligaţii de către întreprinderea reorganizată plătitoare de TVA?

 În conformitate cu art.112 alin.(5) din Codul fiscal, subiectul căruia, în cadrul reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare, i-au fost transmise drepturi şi/sau obligaţii de către întreprinderea reorganizată deţinătoare a statutului de plătitor de TVA se consideră înregistrat în calitate de subiect impozabil de la data înregistrării de stat a noilor persoane juridice, cu excepţia cazului de reorganizare prin absorbţie, pentru care data înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu TVA este data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.


Detalii
28
12 2020
1249

Reorganizarea a două Direcții de deservire fiscală

Două Direcții deservire fiscală se reorganizează. Este vorba despre Direcțiile deservire fiscală din Basarabeasca şi Dubăsari. Această schimbare are drept scop modernizarea proceselor de administrare fiscală, eficientizarea modului de comunicare și de consolidare a procesului de deservire a contribuabililor, precum și  sporirea eficienței resurselor umane implicate în procesul de deservire.
 
Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2021, contribuabilii (persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător) din raza de deservire a Direcției deservire fiscală Dubăsari se vor deservi la Direcția deservire fiscală Criuleni din cadrul Direcției generale administrare fiscală Centru, iar contribuabilii (persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător) din raza de deservire a Direcției deservire fiscală Basarabeasca se vor deservi la Direcția deservire fiscală Cimișlia din cadrul Direcției generale administrare fiscală Sud.

Detalii
18
12 2020
600

Statutul de plătitor TVA în cazul reorganizării entităților în anul 2021

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021, aprobat în lectura a doua, prevede completarea art. 112 din Cоdul fiscal cu norme aferente statutului de plătitor TVA în cazul reorganizării entității.
 
Astfel, subiectul căruia, în cadrul reorganizării prin fuziune/dezmembrare/ transformare i-au fost transmise drepturi/obligații de către întreprinderea reorganizată deținătoare a statutului de plătitor de TVA, se va considera înregistrat în calitate de subiect impozabil cu TVA de la data înregistrării de stat a noilor persoane juridice, cu excepția reorganizării prin absorbție, pentru care data înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu TVA este data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei absorbante.
Detalii
19
11 2020
656

Aspecte fiscale aferent reorganizării prin absorbție

Entitatea „B” se reorganizează prin absorbție, fiind absorbită de către Entitatea „A”. Finalizarea procedurii de reorganizare are loc în luna septembrie 2020. Ținând cont de faptul că în urma reorganizării Entitatea „B” încetează să mai existe și toate obligațiunile și creanțele acesteia  trec la Entitatea „A”, solicităm răspunsul la următoarele întrebări:
 
1. Survine obligația de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN12) pentru Entitatea „B”?
2. Cine are obligația de prezentare a Notelor de informare forma IALS18 pentru perioada de până la reorganizare?

Detalii