14
01 2019
351

Sancțiunile pentru utilizarea frauduloasă a resurselor naturale vor fi majorate

Prevederile Codului contravențional și ale Codului penal privind răspunderea pentru utilizarea frauduloasă a resurselor naturale sau pentru poluarea excesivă a componentelor de mediu pot fi înăsprite.

În Monitorul Oficial din 11 ianuarie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1206 din 5 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020.

Documentul conține peste 30 de acțiuni ce se referă la reorganizarea și reformarea Agenției „Moldsilva” și a Agenției „Apele Moldovei”, precum și a întreprinderilor de stat fondate de acestea,
Detalii
23
10 2018
564

Noua structură a ANOFM

Începând cu 10 februarie 2019, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va funcționa conform unei noi structuri. În Monitorul Oficial din 19 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Astfel, Agenția și cele 35 de agenții teritoriale vor fi reorganizate, ANOFM devenind autoritate administrativă cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu subdiviziuni teritoriale la nivel local, fără personalitate juridică.
Detalii
09
10 2018
954

Serviciul informațional al rapoartelor financiare, absorbit de BNS

Biroul Național de Statistică este reorganizat prin fuziune cu Instituția publică „Serviciul informațional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică”. Hotărârea Guvernului nr. 935 cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (BNS) din 24 septembrie 2018 a fost publicată în MO din 5 octombrie curent.

Tot prin această Hotărâre a fost aprobat şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, stabilind misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile acesteia.
Detalii
27
07 2018
3515

Î.S. „Fiscservinform” se reorganizează, prin fuziune cu Instituţia publică „CTIF”

În temeiul prevederilor alin. (l) al art. 72 din Codul Civil al Republicii Moldova (Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002) Vă comunicăm, că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” (numărul de identificare de stat 1006600058053) se reorganizează, prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.
Detalii
29
06 2018
639

Continuă reorganizarea instituţiilor de stat

În Monitorul Oficial de astăzi, 29 iunie 2018, a fost publicată Hotărârea cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Documentul reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcțiile și drepturile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor precum și organizarea activității acesteia.

Necesitatea elaborării unui nou Regulament survine în urma atribuirii Agenției a unor noi domenii de control asupra activității de întreprinzător — producerea şi circulaţia vinului şi produselor alcoolice, protecţia consumatorilor în domeniul alimentar şi siguranţa ocupațională.
Detalii
20
06 2018
1334

Reorganizarea Biroului Național de Statistică

Biroul Naţional de Statistică va fi reorganizat prin fuziune cu subdiviziunile teritoriale/raionale de statistică și Instituția Publică ”Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică”.

Biroul Național de Statistică propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Biroului Național de Statistică.
Detalii
21
04 2018
409

Agenţia de investiţii va dezvolta diplomaţia economică

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investiţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.322 din 17 aprilie 2018, a fost publicat în MO din 20 aprilie curent.

Amintim, că Instituția publică Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) se reorganizează prin transformare în Agenția de Investiţii, care este succesorul de drepturi şi obligaţii al MIEPO şi ulterior va absorbi Agenţia Turismului. Efectivul-limită al Agenţiei de Investiţii este stabilit în număr de 30 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform cadrului normativ.
Detalii
09
02 2018
2103

Crearea Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Hotărârea Guvernului ce prevede crearea unei noi instituții care va administra și dezvolta sistemul informațional în domeniile finanțelor publice, achiziții publice, fiscal și vamal a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent.

Astfel, urmează a fi creată Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe prin reorganizarea ÎS „Fintehinform”, ÎS „Fiscservinform” și ÎS „Vamservinform”.

Printre cele mai importante funcții ale noii instituții sunt implementarea mecanismului Ghişeului unic la prestarea serviciilor publice în domeniile de competenţă,
Detalii