29
04 2022
1819

Cererile persoanelor fizice privind restituirea supraplății vor fi examinate începând cu 4 mai

Începând cu 4 mai curent Serviciul Fiscal de Stat examinează cererile de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus pentru contribuabili persoane fizice.

Suma impozitului pe venit acceptată spre restituire poate fi:
  • transferată la contul bancar
  • restituită în numerar în modul general stabilit
  • utilizată pentru stingerea obligațiilor fiscale restante sau viitoare.

    Detalii
29
04 2022
858

Impozitul pe venit achitat în rate: trecerea în contul restanței și/sau restituirea

Începând cu 1 ianuarie 2013, evidența obligațiilor fiscale în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) este organizată prin SIA „Contul curent al contribuabilului”. Astfel, în corespundere cu art. 190 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, SFS ține evidența obligațiilor fiscale, înscriind în conturile personale ale contribuabilului, deschise pentru fiecare impozit și taxă, cuantumul, data apariției, modificării sau stingerii lor.

Deseori în contul curent al contribuabilului se pot forma situații calificate conform CF (art. 129 pct. 18)) ca sume
Detalii

31
01 2022
399

TVA în cazul livrării de bunuri în ambalaje

În activitatea entităților un volum semnificativ de livrări de bunuri revine livrărilor în ambalaje, iar suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată la buget în aceste operații este condiționată de faptul dacă ambalajele sunt nerestituibile sau restituibile.
 
În articolul „Contabilitatea TVA în livrările de bunuri în ambalaje” care va fi publicat în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, elaborat de Vasile Bucur, autorul specifică că nerestituibile se consideră ambalajele de transport care se livrează în baza actului de vânzare-cumpărare, iar restituibile – cele care se procură (se vând) în baza condițiilor de returnare negociate de ambele părți (vânzător și cumpărător). Fiecărei dintre aceste grupe de ambalaje (nerestituibile și restituibile) corespund unele particularități inerente acestora.


Detalii

15
12 2021
1750

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM. Solicitarea de restituire a sumei achitate în plus

În ultima perioadă unii contribuabili adresează întrebarea ce ține de restituirea  taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM în cazul apariției supraplății acesteia. Pentru a oferi un răspuns exhaustiv, vom recapitula prevederile legale ce se referă la obiectele și subiecții respectivei taxe.
 
Art. 338 din Codul fiscal stabilește că obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM (în continuare – Taxă) sunt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în RM1, iar subiecţi ai impunerii – persoanele fizice şi juridice posesoare
Detalii
18
10 2021
506

Restituirea mijloacelor din BASS. Ajustarea procedurii

Modificările la Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii, operate prin Ordinul nr. 201-A din 29 septembrie 2021 al Casei Naționale de Asigurări Sociale, a fost publicat în ediția MO din 15 octombrie. Ordinul a fost emis în scopul ajustării reglementărilor restituirii sau recuperării a mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
Astfel, restituirea mijloacelor din BASS se efectuează în baza cererii plătitorului. În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor din BASS, excedentul sumelor plătite în plus se lasă în contul stingerii obligaţiilor ulterioare. Totodată, restituirea va fi posibilă cu condiţia că plătitorul nu are restanţe faţă de BASS. În cazul în care plătitorul are obligaţii faţă de acest buget, în mod prioritar va fi asigurată stingerea acestora.


Detalii

12
01 2021
807

Restituirea supraplăților la impozite în anul 2020

În trimestrul IV al anului 2020 a fost acceptată spre restituire supraplata impozitului pe venit persoanelor fizice (cetățeni) în sumă de 59,6 mil. lei, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat. Suma este mai mare cu 4,5 mil. lei comparativ cu aceiași perioadă din anul 2019, când indicatorul a constituit 55,1 mil. lei.
 
Totodată, pentru anul 2020 suma totală aprobată spre restituire a constituit 114,5 mil. lei, în trimestrul I din anul precedent fiind acceptate spre restituire 4,4 mil. lei, în trimestrul II – 6,4 mil. lei, iar în trimestrul III – 44,1 mil. lei.
 

Detalii
09
12 2020
558

Peste 44 mil. lei au fost restituite persoanelor fizice

Suma supraplății impozitului pe venit acceptată spre restituire persoanelor fizice (cetățeni) pentru trimestrul III al anului curent constituie 44,1 mil. lei, comunică   Serviciul Fiscal de Stat.
 
Indicatorul este în creștere comparativ cu suma acceptată spre restituire în trimestrul II al anului 2020, când a fost restituită suma de 6,4 mil. lei.
 
Totodată, în trimestrul III al anului precedent spre restuire persoanelor fizice au fost acceptate 42,6 mil. lei, iar în aceiași perioadă din 2018 – 42,41 mil. lei.

Detalii
26
11 2020
2301

Restituirea amenzii contravenționale achitate în cazul în care decizia de aplicare a sancțiunii a fost anulată

În practica Serviciului Fiscal de Stat (SFS), tot mai frecvent, se atestă situații în care persoanele (fizice sau juridice) solicită restituirea din buget a amenzii contravenționale achitate, din motiv că decizia de aplicare  a sancțiunii a fost anulată de către instanța de judecată. De multe ori, însă, aceste solicitări nu pot fi realizate, din cauza unor omisiuni ale persoanelor.
În acest articol vom prezenta care sunt acțiunile ce trebuie întreprinse de persoană pentru ca aceasta să poată beneficia de restituirea unei amenzi contravenționale care a fost achitată.


Detalii

03
11 2020
2215

Calcularea corectă a TVA spre restituire în cazul exportului de mărfuri și servicii

În cadrul desfășurării activității de întreprinzător agenții economici, conform legislației fiscale, cu respectarea anumitor condiții, pot beneficia de dreptul la restituirea TVA. În acest articol vom examina care livrări de mărfuri și servicii pentru export se consideră la aprecierea sumei TVA spre restituire din buget. 

 

Una din condiții este prevăzută la art.101 alin.(5) din Codul fiscal (CF), conform căruia contribuabilul care a efectuat o livrare scutită de TVA cu drept de deducere, iar aceasta a determinat formarea unei depășiri a sumei TVA la valorile materiale, serviciile, față de suma TVA primită sau care urmează a fi primită de la cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate, are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depăşită TVA la valorile materiale, serviciile procurate în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scuteşte de TVA cu drept de deducere. Totodată, menționăm că, pentru a beneficia de dreptul la restituirea TVA, agentul economic trebuie să fie subiect impozabil al TVA, conform art.112 din CF.


Detalii