18
11 2016
1152

Ministerul Finanţelor propune modificări la Regulamentul privind restituirea accizelor

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art.38 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, prezintă pentru examinare şi avizare setul de materiale aferent proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri de Guvern.
Detalii
23
09 2016
869

Privind participarea la restituirea TVA a sumelor achitate prin intermediul conturilor de decontare conform contractelor de cesiune a creanțelor

Poate fi calificată drept nerespectare a normei expuse în art. 101 alin. (5) din CF efectuarea achitării pentru procurările efectuate prin intermediul contului bancar al cumpărătorului constînd în efectuarea transferului mijloacelor de pe contul său în cadrul cesiunii de creanță?

Articolul 556 „Dispoziții generale la cesiunea de creanță” din Codul civil stabilește, că o creanță transmisibilă și sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanță.
Detalii
11
03 2016
1369

Restituirile, doar în contul stingerii datoriilor subiectului impunerii

Restituirea T.V.A., taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor va fi posibilă doar pentru subiectul impunerii/ plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire a T.V.A., accize sau a drepturilor de import. De asemenea, se va permite restituirile în contul viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional a acestuia, potrivit prevederilor proiectului politicii fiscale, vamale și bugetare pe 2016.
Detalii
11
02 2016
2225

Restituirea TVA la importul și comercializarea produselor lacatate și de panificație

Întreprinderea noastră fiind plătitor de T.V.A. a efectuat importul produselor lactate și de panificație achitînd T.V.A. la vamă. Ulterior aceste produse au fost comercializate pe teritoriul Republicii Moldova. Putem noi oare beneficia de restituirea T.V.A.?


Prevederile art. 101 alin. (3) din CF prevăd expres că, în cazul în care suma T.V.A. la valorile materiale şi la serviciile procurate de către întreprinderile ce produc pîine şi produse de panificație şi întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate depăşeşte suma T.V.A. la livrările de pîine, produse de panificație, lapte şi produse lactate, diferența se restituie din buget în limitele coteistandard a T.V.A., înmulțite cu valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă.
Detalii
30
12 2015
1269

Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii

În scopul reglementării procesului de restituire a sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale prin ordinul nr. 288-A din 07.12.2015 a aprobat Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii.
Detalii
29
10 2015
1430

Propuneri pentru modificarea regulilor de restituire a T.V.A.

Ministerul Finanțelor al RM a prezentat un proiect de lege privind modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Codului vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000 şi Legii nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal,care prevede restituirea T.V.A., taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor numai ai subiectului impunerii/plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire a T.V.A., accize sau a drepturilor de import, sau a viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional a acestuia.
Detalii
14
09 2015
1267

Poate beneficia agentul economic de restituirea T.V.A., în baza art. 1011 din CF, în anul 2015, în cazul în care întreprinderea a înregistrat procurări cu destinație de producție în agricultură pe parcursul anului 2013, specificate în art. 102 alin. (1), și a fost înregistrată ca plătitor al T.V.A. la data de 01.01.2015.?

În conformitate cu art. 102 alin. (1) din CF, subiecţilor impunerii, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., aferente cheltuielilor efectuate pînă la momentul înregistrării şi legate de procurarea mijloacelor fixe, cu destinaţie de producţie în agricultură, de construcţia şi reconstrucţia obiectelor cu destinaţie de producţie în agricultură, de crearea şi întreţinerea plantaţiilor tinere, de creşterea tineretului animal şi întreţinerea cirezilor.
Detalii