20
10 2017
1100

1. (28.22.21) Se va permite restituirea TVA din buget, dacă achitarea pentru mărfurile (serviciile) procurate a fost efectuată prin cesiune?

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar și/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) și ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit. a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit. b), înmulțite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero.
Detalii
12
10 2017
1842

Despre termenul de depunere a cererii de acordare a scutirii personale

Fiind angajat al unei companii din anul 2016, am constatat că în anul 2017 la calcularea salariului nu s-a ţinut cont de scutirea mea personală. În contabilitate mi s-a comunicat că pentru a beneficia de scutirea personală în anul 2017 trebuia să depun cerere de acordare a scutirii personale la începutul anului curent. Iar dacă voi depune cererea în luna august, atunci scutirea personală mi se va acorda începând cu septembrie.
Sunt oare corecte acţiunile contabilităţii întreprinderii? Voi pierde eu oare scutirea personală pentru primele 8 luni ale anului 2017?

Detalii
11
09 2017
1005

Precizările BNM privind acțiunile civile impotriva „grupul Shor”

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că încă în anul 2015 au fost înaintate acțiuni civile în privința unor companii din „grupul Shor”, despre care joi, 7 septembrie 2017, un portal de știri scria că nu ar fi fost intentate asemenea acțiuni.

Astfel, în urmă cu doi ani, BC „Banca Socială” S.A. a depus cereri de chemare în judecată a societăților comerciale SRL „Caritas Group”, „Voximar-Com” SRL. Potrivit informației prezentate de BC „Banca socială ” S.A. în proces de lichidare, aceasta deja dispune de patru hotărâri judecătorești definitive cu privire la încasarea de la SRL „Caritas Group” și alte trei societăți comerciale, incluse în grupul cunoscut de public drept „Grupul Shor”, a datoriei în valoare totală de peste 12 mld. lei. Acțiunea civilă împotriva „Voximar-Com” SRL în valoare de circa 3 mld. lei se află pe rol în instanța de apel.
Detalii
29
08 2017
703

3. (4.9.18) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?

Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile contractului de mandat, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.
Detalii
18
11 2016
1653

Ministerul Finanţelor propune modificări la Regulamentul privind restituirea accizelor

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art.38 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, prezintă pentru examinare şi avizare setul de materiale aferent proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri de Guvern.
Detalii
23
09 2016
1316

Privind participarea la restituirea TVA a sumelor achitate prin intermediul conturilor de decontare conform contractelor de cesiune a creanțelor

Poate fi calificată drept nerespectare a normei expuse în art. 101 alin. (5) din CF efectuarea achitării pentru procurările efectuate prin intermediul contului bancar al cumpărătorului constînd în efectuarea transferului mijloacelor de pe contul său în cadrul cesiunii de creanță?

Articolul 556 „Dispoziții generale la cesiunea de creanță” din Codul civil stabilește, că o creanță transmisibilă și sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanță.
Detalii
11
03 2016
1736

Restituirile, doar în contul stingerii datoriilor subiectului impunerii

Restituirea T.V.A., taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor va fi posibilă doar pentru subiectul impunerii/ plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire a T.V.A., accize sau a drepturilor de import. De asemenea, se va permite restituirile în contul viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional a acestuia, potrivit prevederilor proiectului politicii fiscale, vamale și bugetare pe 2016.
Detalii