17
01 2019
175

Forumul Antreprenorial – Contabil 01/19. Tematica: ,,Procedura de restituire a TVA’’

Marca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, economiștii etc. să participe la prima ediție din acest an a Forumului Antreprenorial – Contabil care va fi organizat la Chișinău.

Acest forum va pune în discuție următoarele subiecte:
1. Analize legislative. ,,Regulamentul privind restituirea TVA’’ (HG nr.93 din 01.02.2013)
2. Procedura de restituire a taxei pe valoarea adăugată
a) Model de documentare privind restituirea TVA
b) Model de decizii privind restituirea TVA (acceptat și respins).

Detalii
31
07 2018
960

Modul de restituire a TVA în cazul efectuării investițiilor capitale în perioadele fiscale anterioare

La 1 iunie 2018 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 505 din 30 mai 2018 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, prin care au fost operate modificări inclusiv asupra modului de restituire a taxei pe valoarea adăugată. Astăzi prezentăm unele aspecte ce vizează subiecţii impozabili cu TVA care efectuează investiţii capitale în conformitate cu prevederile art.1011 alin.(1) şi alin.(1¹) din Codul fiscal şi deţin dreptul la restituirea sumei TVA, cu respectarea condiţiilor stipulate în alin.(2) din articolul menţionat.
Detalii
04
06 2018
265

Restituirea TVA fără drept de deducere în cazul parteneriatelor publice-private

Mărfurilor și serviciilor destinate utilizării în cadrul proiectelor de parteneriat public — privat de interes național li se va aplica restituirea sumei TVA fără drept de deducere.

Hotărârea Guvernului ce prevede modificarea și completarea mai multor acte ale Guvernului, printre care Regulamentul privind restituirea TVA, Regulamentul cu privire la aplicare a cotei zero a TVA, precum şi a scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor părţi obligatorii stabilite de Acordul ’’Compact”, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie special etc., a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 1 iunie 2018.
Detalii
06
03 2018
578

Racordarea legislaţiei privind scutirea de TVA cu drept de deducere

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede modificarea mai multor acte legislative în domeniul TVA în scopul racordării cadrului normativ la Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017.

Modificările vor fi operate în hotărâri de Guvern ce prevăd aprobarea unor regulamente, cum ar fi Regulamentul cu privire la aplicarea cotei zero a TVA, precum și a scutirii de la plata impozitelor, taxelor și altor plăţi obligatorii stabilite de Acordul ”Compact”, Regulamentul privind restituirea TVA, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal și art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal etc.
Detalii