18
02 2019
867

Prezentarea declaraţiilor corectate: recuperarea sumelor achitate necuvenit la CNAS

În Monitorul Oficial al RM nr. 424-429 din 16.11.2018 a fost publicat Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) nr. 144–A din 30.10.18 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a prezentării declaraţiilor corectate (Regulament).

Regulamentul a fost elaborat și în scopul punerii în aplicare a prevederilor art. 56 Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea 489/1999).
Detalii
16
11 2018
748

Необоснованно выплаченные пособия соцстрахования. Порядок возврата

Национальная касса социального страхования (НКСС) утвердила Положение о возврате сумм, необоснованно выплаченных в виде пособий социального страхования в результате представления корректирующих деклараций. Документ опубликован в «Официальном мониторе» сегодня, 16 ноября 2018 г.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством, работодатель ежемесячно декларирует информацию о застрахованном доходе каждого работника, используя Отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования по
Detalii
07
08 2018
2125

Completarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate

Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 86-A din 23.06.18 au fost introduse modificări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare Clasificator) unde a fost adăugată o nouă categorie 168 „Persoană restabilită la serviciu în baza hotărârii instanţei de judecată” (în continuare categoria 168).

Această categorie a fost introdusă în scopul acordării posibilităţii de reflectare a perioadelor anterioare în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Forma IPC 18 (in continuare Darea de seamă IPC 18) în cazul în care persoana a fost restabilită la serviciu în temeiul unei hotărâri a instanţei judecătoreşti.
Detalii
14
05 2018
3969

Declararea în IPC 18 a persoanelor angajate – beneficiari de pensii (categoriile 119, 120)

În cadrul întreprinderii unde sunt angajată activează persoane care sunt beneficiari de pensie. Eu sunt contabil recent angajat. Contabilul precedent a declarat toate aceste persoane pensionari cu categoria 101 „persoană angajată pe bază de contract individual de muncă”. Este necesar de a declara în darea de seamă IPC 18 categoriile care reflectă activitatea pensionarilor? Este sau nu necesar să prezentăm corectări în declaraţiile persoanelor asigurate pentru anii precedenţi?
Detalii
30
03 2018
621

Corectarea erorilor în darea de seama REV pentru anul 2017

În luna mai 2017 directorul I.M. a majorat salariile lucratorilor, inclusiv salariul propriu, fără a avea însă dreptul de a mări salariul personal. Fondatorii I.M. la adunare au decis ca directorul să întoarcă diferenţa de suma a salariului său pentru anul 2017. Însă formele REV pe 2017 au fost prezentate. Cum să procedăm corect, având în vedere, ca 26.03.2018 a fost ultima zi de prezentre a corectarilor la REV-uri și situațiile financiare sunt prezentate?
Detalii
25
10 2017
2720

Modul de corectare a declaraţiilor REV 5 după expirarea perioadelor de raportare

Partea I.
Partea II.
Partea IV.

Declaraţiile REV 5 de corectare pe perioadele precedente (1999–2016) se prezintă la CTAS însoţite de o adresare oficială semnată de către conducătorul întreprinderii şi de contabil cu aplicarea ştampilei. CTAS va examina individual fiecare solicitare de efectuare a corectărilor şi va primi decizia de corectare în funcție de argumentele aduse. Corectările vor fi acceptate la decizia colaboratorilor CTAS, doar cu verificarea documentelor contabile de către reprezentanţii CTAS sau, în caz de necesitate, după efectuarea controlului de către organele Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
24
10 2017
1742

Modul de corectare a contribuţiilor de asigurări sociale declarate (continuare)

Partea I.
Partea III.
Partea IV.

Modul de corectare a declaraţiilor REV 5 pe parcursul perioadelor de raportare


Declaraţia REV-5 de tipul „de corectare” poate fi prezentată de către entităţile economice atât prin intermediul portalului de raportare electronică e-Raportare, cît şi pe suport de hârtie la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (în continuare – CTAS). Portalul poate fi utilizat în scop de corectare doar de către angajatorii care deţin semnătura electronică cu forţă juridică utilizată la transmiterea declaraţiilor REV 5. Pentru alte categorii de angajatori, care nu deţin semnătura digitală, declaraţiile REV 5 de tipul „de corectare” pot fi depuse doar prin intermediul CTAS.
Detalii
24
10 2017
2984

Modul de corectare a contribuţiilor de asigurări sociale declarate

În conformitate cu art. 57 alin. (3) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 (în continuare — Legea nr. 489-XIV), în scopul ţinerii Registrului de stat al evidenţei individuale angajatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS) şi a structurilor ei teritoriale datele şi documentele necesare ţinerii evidenţei stagiului de cotizare şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale conform unei metodologii elaborate de aceasta.
Detalii
24
08 2017
1299

CNAS recomandă metoda automatizată de raportare

Casa Naţională reaminteşte că data de 25 august 2017 reprezintă termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna iulie 2017.

Îndeplinirea obligaţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare nu atrage calcularea de majorări de întârziere (penalităţi) şi constatarea contravenţiilor administrative. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare.
Detalii
02
08 2017
2867

Oferă cadou digital prietenilor prin SMS-VOUCHER pentru semnătură electronică Fiscservinform

În perioada 01.08.2017-31.10.2017, Î.S „Fiscservinform” oferă un CADOU DIGITAL pentru 3 prieteni sau persoane apropiate ale Dvs.

Dacă sunteți deținătorul semnăturii electronice Fiscservinform, aveți posibilitatea să oferiți gratuit un cadou original prietenilor. Astfel, fiecare dintre Dvs., în calitate de titular al semnăturii electronice, veți primi la adresa de e-mail un mesaj informativ. Vă rugăm să completați chestionarul și să indicați datele prietenilor, colegilor, partenerilor etc., cărora doriți să le faceți cadoul.
Detalii