11
04 2022
385

Contabilitatea rezervelor materiale de stat

Conform art. 2 din Legea nr. 104 din 18.06.2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare (în continuare - Legea nr. 104/2020), rezervele de stat ­reprezintă fondul special de bunuri materiale, preponderent cu destinaţie civilă, creat la depozitele Agenției Rezerve Materiale şi ale agenţilor economici în scopul asigurării necesităţilor de mobilizare pe timp de asediu şi de război, intervenirii operative a statului pentru protecţia populaţiei şi a teritoriului, asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale şi apărării ţării în situaţiile de urgenţă/excepţionale, în cazul apariţiei unor fenomene sociale sau economice, atentatelor teroriste, precum şi în scopul acordării ajutorului umanitar şi contribuirii la stabilitate în sectoarele economiei naţionale în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi.


Detalii

08
04 2022
180

Contabilitatea rezervelor materiale de stat

Rezervele de stat reprezintă fondul special de bunuri materiale, preponderent cu destinaţie civilă, creat la depozitele Agenției Rezerve Materiale şi ale agenţilor economici în scopul asigurării necesităţilor de mobilizare pe timp de asediu şi de război, intervenirii operative a statului pentru protecţia populaţiei şi a teritoriului, asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale şi apărării ţării în situaţiile de urgenţă/excepţionale, precum şi în scopul acordării ajutorului umanitar şi contribuirii la stabilitate în sectoarele economiei naţionale.
 
În ediția din aprilie a revistei „monitorul fiscal.FISC.md” este publicat articolul „Contabilitatea rezervelor materiale de stat”, în care Lidia Tonu analizează aspectele practice ce țin de contabilizarea procesului gestionării bunurilor –
Detalii
24
03 2022
186

Agenția Rezerve Materiale va putea emite decizii executorii

Bunurile și mijloacele bănești ale operatorilor economici, care au admis consumul neautorizat al rezervelor de stat și de mobilizare sau ale celor care au stocat bunurile într-o cantitate mai mică decât cea stabilită, ar putea fi sechestrate până la restituirea integrală a stocurilor diminuate. Acțiunea va fi întreprinsă de Agenția Rezerve Materiale ce va putea emite decizii executorii, care vor permite sesizarea executorilor judecătorești și aplicarea sechestrelor. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative a fost aprobat cu vot unanim de către membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. Scopul documentului este aducerea cadrului normativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare și prevenirea riscurilor de prejudiciere a intereselor statului.


Detalii

20
01 2022
312

28.7.12 Constituie obiect al impunerii cu TVA bunurile materiale eliberate şi stocate în procesul de împrospătare simultană, împrospătare cu decalaj în timp şi împrumutul acestora în conformitate cu prevederile Legii nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare?

 Conform prevederilor stabilite la art. 2 din Legea nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare:
 - împrospătare simultană a bunurilor din rezervele de stat şi de mobilizare reprezintă eliberarea bunurilor materiale din rezervele de stat şi de mobilizare, cu înlocuirea concomitentă a acestora în aceleaşi cantităţi şi cu aceiaşi indici calitativi sau analogice celor eliberate, indiferent de oscilarea preţurilor;


Detalii

06
07 2020
587

Statul va împrospăta rezervele de grâu alimentar

Agenţia Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne va elibera din rezervele materiale de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp, 16855,916 tone de grâu alimentar agenţilor economici, în bază de contract, cu prezentarea unei garanţii bancare sau financiare.
 
În Monitorul Oficial din 3 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.454 din 1 iulie 2020 cu privire la împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele materiale de stat.

Detalii
04
07 2018
983

Bunurile destinate rezervelor de stat ar putea fi scutite de TVA

Livrarea bunurilor materiale fungibile (produse alimentare, cereale, etc.) în procesul de împrospătare şi înlocuire a acestora, conform prevederilor Legii privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare, ar putea fi scutită de TVA.

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede completarea Codului fiscal, mai exact a art.95 alin.2 ce se referă la obiectele impozabile cu TVA.
Detalii
22
06 2018
706

Rezervele materiale de stat vor fi completate cu noi bunuri confiscate

Guvernul a votat actualizarea listei bunurilor confiscate care pot fi transmise pentru completarea rezervelor materiale de stat.

La 20 decembrie 2017 Guvernul a aprobat noul nomenclator care prevede lista exhaustivă a bunurilor pentru completarea stocurilor din rezervele materiale de stat, conform Legii privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare. Drept urmare, a apărut necesitatea actualizării listei bunurilor confiscate prevăzute pentru transmiterea şi completarea rezervelor materiale de stat, a menționat ministrul Afacerilor Interne, Alexandaru Jizdan.
Detalii