12
10 2021
1953

Verificarea autenticității certificatului de rezidență fiscală și a apostilei electronice aplicate

Certificatul de rezidenţă fiscală se eliberează de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.50/2017  al Ministerului Finanțelor și se utilizează în cazul în care contribuabilii înregistrați pe teritoriul Republicii Moldova intră în relații contractuale cu nerezidenți, în scopul beneficierii de prevederile convențiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între RM şi alte state.

 


Detalii

14
09 2018
1270

Restituirea impozitului pe venit achitat în plus de către persoana fizică în statul străin

O persoană fizică care activează în firma X din RM pe parcursul anului 2017 a fost delegată în România pentru stagiere, pe o perioadă de 9 luni. Pe întreaga perioadă a delegării persoanei i s-a asigurat salariul și cheltuielile de deplasare în modul stabilit de legislația în vigoare. Ținând cont că persoana s-a aflat pe teritoriul statului vecin mai mult de 183 de zile în decursul unui an, Agenția Națională de Administrare Fiscală a României (ANAF) a solicitat ca persoana să onoreze obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit din activitatea desfășurată în România.
Detalii
09
07 2018
3593

Impozitul pe venit: obligațiile fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente

Guvernul a aprobat în ședința din 4 iulie curent Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova.

Obiectivul acestuia constă în reglementarea modului de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente, a modului de determinare a scutirilor și deducerilor la care are dreptul contribuabilul, a modului de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice rezidente.
Detalii
06
03 2014
2212

Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul 2013, în cazul nașterii copilului în luna octombrie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în aceeaşi lună?

În conformitate cu prevederile art. 35 din CF, scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din luna următoare lunii apariţiei acestui drept, în condiţiile respectării cerinţelor de mai jos:
Detalii
06
12 2013
1776

Aspecte privind rezidenţa fiscala în România a persoanelor fizice

Baza legala: OMFP 74/2012; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare

In vederea identificarii caracteristicilor legate de modalitatea stabilirii rezidentei fiscale in Romania a persoanelor fizice, retinem faptul ca principalele elemente luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania sunt:
Detalii
17
11 2011
3411

Sergiu Dumitrașco şi Alexandru Munteanu: "Principiul evitării dublei impuneri – concept şi practici"

Impozitele şi taxele reprezintă principala sursă de venituri a unui stat, utilizate pentru finanţarea activităţilor social-economice şi pentru a menţine statalitatea. Reprezentînd un element indispensabil de constituire a unui stat, impozitele au început să fie colectate şi percepute odată cu apariţia primelor formaţiuni statale.

De atunci, metodele de impunere şi colectare a impozitelor, precum şi rolul şi impactul acestora în viaţa social-economică, au evaluat diferit de la un teritoriu la altul. Totuşi, o trăsătura comună aplicabilă oricărui sistem fiscal este colectarea impozitelor de pe un spaţiu geografic definit, de la anumiţi plătitori, într-o perioadă definită de timp şi conform anumitor principii.

Detalii