24
05 2019
579

Conformarea voluntară: obligațiile fiscale calculate în trimestrul I

Obligațiile fiscale calculate la bugetul public național (BPN) de către întreprinderile incluse în lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală în trimestrul I al anului curent au crescut cu 10,14% comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu circa 45 mii lei și constituie 489, 3 mil lei. Datele sunt incluse în Raportul privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară pentru primele trei luni ale anului 2019.

Reamintim că, pentru anii 2018-2019, au fost stabilite ca segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare construcția, agricultura, restaurante și alte activități de servicii de alimentație, transportul, precum și persoanele fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor.
Detalii
22
01 2019
1226

Conformarea voluntară 2019: estimarea veniturilor impozabile prin metode indirecte

Serviciul Fiscal de Stat planifică, pe parcursul anului 2019, selectarea unui eșantion de persoane fizice în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară. Despre aceasta se spune în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, aprobat de SFS.

Selectarea persoanelor respective se va realiza reieșind din volumul de informații deținute de către SFS cu referire la intrările și ieșirile de active înregistrate de persoane fizice în comparație cu veniturile legale obținute și declarate.

Menționăm că, potrivit prevederilor capitolului 111 din Codul fiscal (CF), dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situației fiscale
Detalii
22
01 2019
1262

Conformarea voluntară 2019: gradarea riscurilor

Potrivit Programului de conformare voluntară pentru anul 2019, Serviciul Fiscal de Stat operează cu șapte categorii de riscuri, care au fost înregistrate în Registrul riscurilor de neconformare fiscală.

Acestea se clasifică în:
riscuri generale
• riscuri specifice
• riscuri aferente TVA
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni
• riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni cu venituri mari
• riscuri aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA.

Detalii
21
01 2019
2314

Conformarea voluntară 2019: segmente prioritare

Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, aprobat și publicat de Serviciul Fiscal de Stat, prevede politici de asistența şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de detectare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii, cu asigurarea sancționării inevitabile a acestora.

Astfel, construcția, agricultura, restaurantele, transportul, serviciile de înfrumusețare, întreținerea și repararea autovehiculelor și comerțul cu ridicata a produselor alimentare sunt cele 7 segmentele ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare din partea SFS în acest an.
Detalii
18
12 2018
2259

Domeniul HoReCa, monitorizat de SFS

Începând cu săptămâna curentă, Serviciul Fiscal de Stat va institui posturi fiscale la compartimentul HoReCa (hotele, restaurante, cafenele) și la depozitele de vânzări angro din țară.


Scopul acțiunilor SFS este prevenirea și contracararea cazurilor de încălcări fiscale. Astfel, în baza informației disponibile, a fost analizată activitatea agenților economici ce administrează hotele, restaurante, cafenele, depozite comerciale (în mod special, importatori de fructe și legume, comercianți de mărfuri industriale și comercianți cu produse alimentare cu ridicata) pentru perioada de activitate 2017-2018 prin prisma indicatorilor:
Detalii