03
05 2022
339

Lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal

La 10 ianuarie curent a intrat în vigoare Legea nr.175/2021 (pachetul legislativ nr.1 de digitalizare a economiei), prin care au fost operate modificări în domeniul protecției datelor cu caracter personal și potrivit căreia, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoarea Legii, Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, ținut de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, urmează a fi lichidat prin nimicirea ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate.


Detalii

22
10 2021
518

Costul neconformării fiscale

Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei cu risc de neconformare fiscală, întru preîntâmpinarea posibilelor cazuri de prejudiciere a bugetului de stat. Unul din segmentele evaluate cu risc de (sub)declarare a veniturilor obținute și altor obligații fiscale este apreciat ca fiind prestarea serviciilor de transport internațional de pasageri.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea informației disponibile cu referire la traversarea frontierei de către persoanele fizice cu pasageri la bord. Cazurile de traversare regulată a frontierei de stat, de către persoanele fizice șoferi cu pasageri îmbarcați la bord, sunt analizați în scopul stabilirii riscului practicării ilicite a activității de antreprenoriat.

Detalii
24
08 2021
1069

O singură Metodologie la efectuarea controalelor de stat în domeniul muncii și securității la locul de muncă

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 august 2021, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 136 din 19 august 2021, cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative. Este vorba despre documentul ce prevede revizuirea cadrului normativ secundar care reglementează metodologia de analiză a riscurilor la efectuarea controlului în domeniul raporturilor de muncă, precum și cel al securității și sănătății în muncă de către Inspectoratul de Stat al Muncii.
 

Reamintim că anul trecut, funcția de control în domeniul siguranței ocupaționale a fost retrasă de la 10 organe de control sectoriale (ANSA; APCSP, ANSP; IPM, ANTA, AAC, AN,  ANRE, ANRCETI, AST), fiind atribuită exclusiv în competența Inspectoratului de Stat al Muncii.


Detalii

20
04 2021
358

Monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și a transparenței acționariatului. Soluții IT

În Republica Moldova urmează a fi implementată o soluție IT ce va automatiza și eficientiza procesele de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a transparenței acționariatului băncilor supravegheate. Evenimentul de lansare a sistemului a avut loc astăzi, 20 aprilie 2021, fiind prezentate principalele funcționalități prevăzute pentru viitoarea soluție IT, dar și obiectivele urmărite prin implementarea acesteia.


Detalii

03
07 2020
1276

Compensații pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate

Pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, personalul unităților bugetare poate beneficia de spor de compensare pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate. Guvernul a susținut proiectul de lege  înaintat cu titlu de inițiativă legislativă, ce prevede modificarea unor acte legislative. Autorii și-au propus reglementarea dreptului salariaților din unitățile cu toate tipurile de proprietate de a beneficia de spor pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate.

Detalii
13
08 2019
1308

Asigurarea riscului de audit de către entitățile de audit

Pentru asigurarea riscului de audit, entitatea de audit, după caz, încheie cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă pentru posibile riscuri de activitate profesională, obiectul asigurării fiind contractul de audit sau constituie provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului.

Totodată, în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public, entitatea de audit asigură riscul de audit conform primei prevederi, iar în cazul efectuării auditului la alte entități decât cele de interes public, entitatea de audit va constitui provizioane.
Detalii
07
12 2018
923

Managementul datoriei de stat pe termen mediu

Elementele indispensabile pentru realizarea practicilor durabile de gestionare a datoriei de stat, elaborate de către Banca Mondială și stabilite în metodologia DeMPA, instrument de evaluare a performanței managementului datoriei, au fost puse la baza Proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”. Acesta a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și este propus pentru consultări publice.

Principalul obiectiv al managementului datoriei de stat este de a asigura necesitățile de finanțare ale deficitului bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate.
Detalii
18
09 2018
909

Eficientizarea controlului și supravegherii de stat

Autoritățile continuă elaborarea metodologiilor privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, adaptate pe domenii de activitate, în contextul efectuării controlului activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor.
Detalii
03
08 2018
657

Divizarea competentelor între AST şi APCSP

Două metodologii suplimentare pentru eficientizarea controlului și asigurarea supravegherii de stat a activității de întreprinzător au fost aprobate în cadrul ultimei şedinţe a Executivului – pe domeniile de competență ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) și ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST).

Aceste metodologii ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor au drept scop stabilirea cadrului organizatoric şi metodologic de planificare a acţiunilor de control
Detalii
25
07 2018
1850

SFS, în ajutorul contribuabilului

Serviciul Fiscal de Stat depune tot mai multe eforturi pentru ca contribuabilii să conştientizeze faptul că autoritatea fiscală nu este un organ represiv, iar conformarea benevolă este calea pentru o bună colaborare între fisc şi plătitorii de taxe şi impozite. Pentru spargerea stereotipurilor create anterior şi, luând în calcul că prevenirea eschivării de la plata impozitelor este mai simplă decât încasarea lor forţată, SFS aplică noi metode de interacţiune cu contribuabilii, una dintre acestea fiind vizita fiscală.
Detalii