04
03 2019
1233

Freelancerii. Impozitarea veniturilor

”Creez site-uri de la zero”, ”Traduceri”, ”Muncă la distanță pentru cei ce doresc un job suplimetar”… În ultima perioadă tot mai frecvent găsim în rețelele de socializare atât cereri, cât și oferte de la/pentru persoane fizice, care, fie în timpul liber, fie drept activitate de bază, propun prestarea diferitor servicii fără înregistrarea unei forme organizatorico-juridice a activității sale. Aceste persoane sunt considerate freelanceri, fiind pentru țara noastră mai noi ca noțiune, nu și ca fenomen.
Detalii
23
07 2018
371

Royalty pentru persoanele juridice

Instituţia publică încheie contract cu persoana juridică rezidentă cu privirea la crearea unui soft. Softul dat va fi în exclusivitate proprietate a institutuţiei publice. Se va retine impozitul pe venit la sursa de plata (royalty)?
Detalii
22
05 2018
1541

Regimul royalty pentru un nerezident

Compania încheie un contract cu titularul dreptului de autor, care este nerezident al Moldovei. Obiectul contractului este dreptul de reproducere și difuzare a operei autorului. Achitarea royalty se face în valută străină pe cardul personal al autorului. În acest caz se va reține impozit la sursa de plata de 12% din suma achitată nerezidentului? Se va considera serviciul dat drept import de serviciu cu achitarea TVA ?
Detalii
01
02 2018
793

Royalty sau prestare servicii?

Persoana fizică a redactat materiale didactice. Persoana juridică achiziționează dreptul de autor asupra acestor materiale didactice integral, se va considera ca royalty? Care sunt condiţiile de impozitare?
Detalii
11
10 2017
503

Privind nedeclararea veniturilor obținute de la transmiterea dreptului de utilizare a operelor literare și științifice

Un autor de opere literale și științifice obține venituri doar dintr-o singură sursă, și anume de la transmiterea dreptului de utilizare a operelor sale literare și științifice.Urmează acesta să declare veniturile obținute?

În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 1) din CF, noțiunea de royalty (redevenţă) reprezintă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
Detalii