13
08 2021
4215

Obligația angajatorului de a prezenta salariatului informația despre plățile efectuate în favoarea acestuia

În conformitate cu art. 92 alin. (3) din Codul fiscal (CF), persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 6918 și art. 88–91 din CF, cu excepţia impozitului reţinut pentru câștigurile de la loterii și/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui câștig nu depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat (SFS), până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al
Detalii

06
08 2021
2255

Legitimitatea perfectării contractului colectiv de muncă

Contractul colectiv de muncă (CCM) între angajator și salariaţi conține norme ale dreptului muncii, care reglementează raporturile de muncă și alte raporturi legate nemijlocit de acestea în unitate. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la perfectarea CCM la nivel de unitate. În el pot fi prevăzute, în funcţie de situaţia economico-financiară a angajatorului, înlesniri şi avantaje pentru salariaţi, precum și condiţii de muncă mai favorabile în raport cu cele prevăzute de legislaţia naţională și de convenţiile colective (CC).


Detalii

09
06 2021
2054

Garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani

Parte a contractului individual de muncă (CIM) în calitate de salariat poate fi persoană fizică la împlinirea vârstei de 15 ani în condiţiile stabilite de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani. În cadrul raporturilor de muncă nu constituie discriminare în sfera muncii stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor minori în legătură cu grija deosebită a statului faţă de persoanele în vârstă de până la 18 ani care necesită o protecţie juridică sporită.


Detalii

08
06 2021
457

Salariaţi cu vârsta de până la 18 ani. Garanțiile de muncă

Pentru angajatorii care recurg în perioada de vară (și nu doar) la angajarea persoanelor cu vârsta de până la 18 ani, publicăm în ediția din iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” un articol din care cei interesați vor afla care sunt normele juridice în vigoare cu privire la garanţiile de muncă pentru această categorie de salariaţi.
 
Din start autorul, Olga Donciu, atrage atenția că parte a contractului individual de muncă (CIM) în calitate de salariat poate fi persoană fizică la împlinirea vârstei de 15 ani în condiţiile stabilite de legislaţia muncii.
 


Detalii

16
02 2021
2890

Conţinutul statelor de personal ale unităţii

Statele de personal este un act juridic obligatoriu care în conformitate cu legislația în vigoare se întocmește în fiecare unitate și se aprobă prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la сonţinutul statelor de personal ale unităţii. Angajatorul este obligat să respecte legile și alte acte normative, precum și clauzele contractelor individuale de muncă, contractului colectiv de muncă și ale convenţiilor colective.


Detalii
19
10 2020
2919

Limitarea legală a cuantumului reţinerilor din salariu

Se interzic reţineri din mijloacele câștigate de salariat în favoarea angajatorului sau altor persoane juridice și fizice, precum și orice alte reţineri neprevăzute de legislaţie. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea cuantumului reţinerilor din salariu. Subiecţii organizării salarizării nu au dreptul să adopte în mod unilateral hotărâri în probleme de salarizare, care înrăutăţesc condiţiile stabilite de legislaţie și de contractele colective de muncă.


Detalii
13
05 2020
2934

Munca la distanță va fi reglementată

Salariații vor putea realiza atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin în afara locului de muncă organizat de angajator. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, fiind propusă introducerea conceptului de muncă la distanță. Astfel, Codul muncii poate fi completat cu capitolul IX1 ce va reglementa acest tip de muncă.

Potrivit proiectului, la distanță vor putea munci angajații care au încheiat un contract individual de muncă ce prevede posibilitatea prestării muncii la distanță sau au prevăzut această posibilitate printr-un acord suplimentar la contractul existent. Aceștia se bucură de toate drepturile și garanțiile recunoscute prin lege aplicabile salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator.
Detalii
01
11 2019
1578

Conceptul SIA Registrul electronic al angajaților

Serviciul Fiscal de Stat a plasat pe pagina web Conceptul Sistemului informațional automatizat Registrul electronic al angajaților. Reamintim că acesta este un sistem informațional care va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii a salariaților, inclusiv și zilierilor, va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă și va facilita accesul la date în timp real.
Detalii
08
10 2019
1019

Cuantumul scutirii personale a zilierului, angajat ulterior ca salariat

O persoană fizică cetățean pe parcursul lunilor de vară a activat ca zilier, ulterior s-a angajat ca salariat. Care va fi cuantumul scutirii personale de care poate beneficia cetățeanul?

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Legea nr. 22/2018), zilier este o persoană fizică, cetăţean al RM cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă și care exercită, contra unei remuneraţii, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar.
Detalii
04
10 2019
899

Conceptul SIA „Registrul electronic al angajaților”, prezentat contribuabililor din domeniul construcțiilor

În Republica Moldova, în a doua jumătate a anului viitor, se preconizează implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților”, conceptul căruia a fost prezentat astăzi la Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul unei ședințe cu reprezentanți ai sectorului construcțiilor.

Sistemul va fi o resursă informațională unică la nivel de țară, în care se va regăsi baza de date a tuturor angajaților, angajatorilor și a raporturilor de muncă ale acestora.
Detalii