29
08 2022
133

Peste 75% din angajați în anul 2021 au activat în sectorul real

Numărul salariaților (inclusiv cu contract de muncă suspendat) la 31 decembrie 2021 a constituit 739,6 mii de persoane, cu 0,1% mai mult față de anul 2020, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Comparativ cu anul 2020, cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în activități de cazare și alimentație publică – cu 27,0% informații și comunicații – cu 15,7%, dar și în comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – cu 7,0%. În schimb a scăzut numărul mediu de în industria extractivă – cu 6,7% și în tranzacții imobiliare – cu 6,1%.


Detalii
02
06 2022
182

Tendința de creștere a numărului salariaților se menține

Numărul mediu al salariaților s-a majorat în lunile ianuarie-martie ale anului curent cu 1,4% față de aceiași perioadă din anul 2021, cele mai semnificative creșteri fiind înregistrate în alte activități de servicii – cu 16,5%; activități de servicii administrative și de suport – cu 6,9% și la distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activitățile de decontaminare – cu 6,6%. Totodată, s-a diminuat numărul mediu de salariați în construcții – cu 5,2% și în industria extractivă – cu 3,2%.
 
Tendința de creștere a numărului mediu al salariaților este înregistrată începând cu trimestrul IV din anul 2021, perioadă în care sporul numărului de angajați a fost constatat în alte activități de servicii – cu 15,4%, distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – 
Detalii
31
01 2022
461

Studiile și formarea profesională a angajaților. Garanțiile salariaților și consecințele fiscale pentru angajator

Dezvoltarea afacerii presupune în mod direct și faptul ca munca în cadrul unității să fie efectuată de un personal calificat. Evident că orice angajator este cointeresat să asigure o dezvoltare continuă și permanentă a salariaților, în acest sens fiind în drept să stabilească prin contractul colectiv, individual de muncă sau prin alt act normativ la nivel de unitate, garanții și compensații pentru angajați.

 Potrivit legislației muncii, salariații care îmbină munca cu studiile beneficiază de garanții și compensații, după cum urmează:


Detalii

26
11 2021
1458

Zilele libere acordate salariatului. Calculul și declararea compensației acordate

În scopul aprobării unor măsuri de susţinere a angajatorilor şi salariaţilor din sectorul real în condiţiile aplicării măsurilor de restricţie pe perioada pandemiei de COVID 19, de către Executivul RM a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.316/2021 (în continuare – HG nr.316/2021). Aceasta include 3 anexe:
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat  a indemnizațiilor salariaților cu copii cu vârsta de până la 12 ani și copii cu dezabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică (în continuare – Anexa nr. 1);

  • Detalii
04
11 2021
1843

Regulamentul cu privire la delegarea salariaților ar putea fi modificat

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova

 

Inițiativa are drept scop suplinirea actului  normativ vizat cu prevederi consemnate din recentele modificări aplicate cadrului normativ în vigoare, în legătură cu evoluția pandemică mondială a virusului COVID-19. 


Detalii

24
06 2021
2445

50 de sărbători profesionale ale salariaţilor din RM fără suspendarea activității de muncă

Sărbătorile profesionale nu sunt zile oficiale nelucrătoare în RM și se sărbătoresc fără suspendarea activității de muncă. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la instituirea 50 de sărbători profesionale ale salariaţilor din RM. Respectiv și în zilele de sărbătoare nelucrătoare în temeiul alin. (2) art. 111 din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr.154/2003) se admit lucrările în unităţile a căror oprire nu este posibilă în legătură cu condiţiile tehnice şi de producţie, lucrările determinate de necesitatea deservirii populaţiei, precum şi lucrările urgente de reparaţie şi de încărcare-descărcare.


Detalii

03
06 2021
379

Fluctuațiile numărului mediu al salariaților

Numărul mediu al salariaților în trimestrul I al anului 2021 s-a diminuat cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Totodată, conform datelor Biroului Național de Statistică, în unele activități economice în perioada de referință au fost înregistrate fluctuații considerabile ale numărului mediu de salariați.

 

Comparativ cu trimestrul I din anul 2020, cele mai semnificative scăderi ale numărului mediu de salariați în ianuarie-martie curent au fost înregistrate în activitățile de cazare și alimentație publică – cu 21,2%; alte activități de servicii – cu 12,6%; agricultură, silvicultură și pescuit – cu 8,5%.


Detalii
21
05 2021
1573

Cheltuieli pentru deplasarea în străinătate: fondatorul neangajat vs salariat

Întreprinderea suportă cheltuieli pentru deplasarea în străinătate a fondatorului entității, care nu este angajat al acesteia, dar participă la o instruire aferente domeniului de activitate a întreprinderii. Se deduc în scopuri fiscale cheltuielile suportate de întreprindere?
 
Conform art.24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, conform modului stabilit de Guvern. 


Detalii

14
04 2021
2408

10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective/10 норм в рамках индивидуальных и коллективных трудовых правоотношений

În cadrul raporturilor juridice de muncă acționează principiul egalității în drepturi a tuturor salariaților.

În schema de mai jos găsiți 10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective în conformitate cu prevederile Codului muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003).


Detalii

15
12 2020
618

Mărimea salariului calculat pentru luna septembrie 2020

Rezultatele cercetării „Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie 2020” realizate de Biroul Național de Statistică (BNS) denotă că câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat în luna septembrie a anului curent a constituit 7991,3 lei.
 
Două treimi din totalul salariaților (66,7%) au avut un salariu situat sub media pe țară (7991,3 lei), aproape fiecare al doilea salariat (47,3%) a avut un salariu mai mic de 6 mii lei, 31,5% din salariați au primit salarii cuprinse între 6 și 10 mii lei, iar 21,2% din totalul salariaților au avut salarii de peste 10 mii lei.
 

Detalii