21
07 2021
326

Locuri de muncă vacante cu salarii competitive

Cel mai mare salariu minim oferit de angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante începe de la 27 mii lei și se propune pentru poziția de mecanic-șef, potrivit topului celor mai bine plătite locuri vacante elaborat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
 
Un salariul minim de 25 mii lei este oferit pentru funcția de manager proiect, iar 20 mii lei – pentru funcții vacante de manager financiar și tehnolog, precum și salarii de 19 mii lei pentru cel care vor ocupa funcția vacantă de contabil-șef.
 

Între 13-15 mii lei se oferă pentru funcții vacante de diriginte șantier; maistru, șef secție psihoneurologie și asistent medical;
Detalii

29
04 2021
632

Implementarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (ce vizează subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului)

Criza cauzată de răspândirea pandemiei COVID-19 a avut un impact imens asupra economiei mondiale în anul 2020. Măsurile întreprinse pentru combaterea răspândirii infecției au dus la reducerea semnificativă a activității de producție, comerțului, creșterea șomajului, diminuarea consumului. În condițiile scăderii accentuate a cererii, perturbării lanțurilor valorice globale și gradului înalt de incertitudine, companiile și-au redus activitatea investițională. Ca urmare a efectelor respective a fost afectată piața muncii.


Detalii

22
04 2021
411

Executarea de către administrator a restanțelor salariale și reținerea impozitului la sursa de plată

Administratorul autorizat în calitate de lichidator în procesul de faliment al debitorului insolvabil, a executat restanțele privind salariul neachitat pentru etapa I a perioadei fiscale 2018, care au fost validate în temeiul titlurilor executorii. La ce cotă urmează a fi supuse impozitării plățile menționate și ce dări de seamă urmează a fi prezentate?
 
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Codul fiscal (CF), pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător,
Detalii
15
04 2021
214

Indicatorii macroeconomici: remunerarea muncii în anii 2022-2024

Pentru anul 2021 fondul de remunerare a muncii în sectorul real se estimează în valoare de 49,3 mld. lei, în creștere cu 10,2% faţă de anul 2020 în termeni reali. Totodată, conform datelor din Nota cu privire la prognoza preliminară a principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2022-2024 elaborată de Ministerului Economiei și Infrastructurii, va fi asigurată menținerea plăților salariale în sectorul bugetar, conform angajamentelor Guvernului, inclusiv și majorările din 1 ianuarie 2021 și din 1 aprilie anul curent a salariilor în domeniul ocrotirii sănătății.
 
Astfel, în sectorul bugetar fondul de remunerare a muncii se prognozează în mărime de 14,2 mld. lei, în creștere cu 3,7% în termeni reali.
Detalii
18
03 2021
311

Situația social-economică a mun. Chișinău: salariile, industria și investițiile

În anul 2020 comparativ cu anul precedent producția industrială în capitală s-a micşorat cu 9,8% ca urmare a scăderii în industria prelucrătoare cu 10,8%, iar cifra de afaceri în industrie a fost în scădere cu 7,1%, potrivit publicației Situația social-economică a mun. Chișinău în ianuarie-decembrie 2020, elaborată de Biroul Național de Statistică.
 
De asemenea, în anul 2020 entitățile din sectorul real cu 5 și mai mulți salariați și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 19,2 mld. lei, în diminuare cu 0,6% față de anul 2019. Investiţiile în imobilizări corporale au constituit 18,8 mld. lei, fiind în creştere cu 1,5%, iar cele în imobilizări necorporale – 429,6 mil. lei, cu 47,6% mai puțin decât în 2019.


Detalii

11
02 2021
633

Declararea venitului din salariu și ajutorului bănesc acordat de către o asociație obștească

O persoană fizică, pe parcursul anului 2020, a obținut venituri sub formă de salariu și un ajutor bănesc acordat de către o asociație obștească. Urmează a fi declarate veniturile respective de către persoana dată până la 30 aprilie 2021 sau nu?

În baza alin. (2) și (4) art. 83 din CF, sunt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 (forma CET18) până la 30 aprilie 2021: persoanele fizice (cetăţenii RM, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor și acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind
Detalii

22
12 2020
9293

Modul de calculare și achitare a CAS și PAM pentru luna decembrie 2020

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (PAM) din plățile salariale și alte recompense aferente perioadelor de până la 31 decembrie 2020, care vor fi achitate în folosul angajaților/altor persoane fizice pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii după data de 1 ianuarie 2021 (atât primele datorate de angajați, cât și cele datorate de angajatori) se vor calcula și se vor achită cu aplicarea prevederilor legislației în vigoare la data de 31 decembrie 2020, prevede Legea nr.224 din 4 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative publicată astăzi, 22 decembrie, în MO.
 
Amintim, prin Legea nr.60/2020 au fost aprobate noi reglementări ce vizează reforma sistemului de asigurare socială și de asigurare medicală.
Detalii
15
12 2020
373

Mărimea salariului calculat pentru luna septembrie 2020

Rezultatele cercetării „Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie 2020” realizate de Biroul Național de Statistică (BNS) denotă că câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat în luna septembrie a anului curent a constituit 7991,3 lei.
 
Două treimi din totalul salariaților (66,7%) au avut un salariu situat sub media pe țară (7991,3 lei), aproape fiecare al doilea salariat (47,3%) a avut un salariu mai mic de 6 mii lei, 31,5% din salariați au primit salarii cuprinse între 6 și 10 mii lei, iar 21,2% din totalul salariaților au avut salarii de peste 10 mii lei.
 

Detalii
07
12 2020
724

Modalitatea de calcul al salariului mediu în contextul pandemiei de COVID-19

În contextul crizei actuale cauzate de pandemia de COVID-19, unele companii și-au sistat activitatea pe perioada stării de urgență sau a stării de urgență în sănătate publică, iar dificultățile financiare au dus la instituirea șomajului tehnic sau a staționării în conformitate cu prevederile art. 80 și 801 ale Codului muncii.

 

În cazul șomajului tehnic, salariații pot beneficia de o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 50% din salariul de bază, cu excepția cazului în care șomajul a intervenit prin acordul părților și contractul a fost suspendat.

 


Detalii
01
12 2020
273

BNS: creșterea câștigului salarial mediu lunar în trimestrul III

În trimestrul III al anului curent, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 8074,3 lei, fiind în creștere cu 2,9% față de trimestrul precedent și cu 9,3% față de trimestrul III al anului 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în sectoarele informații și comunicații (18118,4 lei); activități financiare și de asigurări (14099,3 lei) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (13799,1 lei).
 

Detalii