26
08 2020
244

Câștigurile salariale în anul 2019

Biroul Național de Statistică a încheiat analiza câștigului salarial mediu lunar nominal brut per salariat în anul 2019. Conform datelor publicate,  acesta a constituit 7233,7 lei, în creștere cu 15,4% comparativ cu anul 2018, iar câștigul salarial mediu lunar nominal net a fost de 6010,1 lei,  fiind cu 16,9 % mai mare decât cel înregistrat cu un an mai devreme.

Costul mediu lunar al forței de muncă pe parcursul anului 2019 a constituit 8852,8 lei pentru un salariat, cu 12,9% mai mult decât în anul 2018. Totodată, numărul salariaților la 31 decembrie 2019 a constituit 742,1 mii persoane, cu 0,4 % mai mult față de 31 decembrie 2018.

Detalii
13
08 2020
491

CNAS : în atenţia rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează, că la data de 7 august 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 142 din 16 iulie 2020 pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, prin care au fost operate modificări la art. 16 alin. (1) şi anume, venitul lunar asigurat al salariaţilor rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul de gestiune.

 Detalii
01
07 2020
765

Guvernul și-a asumat răspunderea pentru patru proiecte de legi

Astăzi Guvernul și-a asumat răspunderea asupra a patru proiecte de legi. Primul ține de  modificarea Legii nr. 270/2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și vizează salariile personalului medical, care urmează a fi majorate în câteva etape. Astfel, începând cu 1 septembrie curent, salariile acestora vor fi majorate cu 30%, iar ulterior, de la 1 ianuarie 2021, cu încă 30%. Totodată, în prima jumătate a anului viitor este preconizată o altă majorare – cu 40%.

 


Detalii
05
05 2020
6542

Subvenționarea plăților salariale, pas cu pas

La 30 aprilie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare în contextul situației epidemiologice (COVID-19) (Regulament). Documentul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58 din 29 aprilie 2020 și stabilește modul de acordare a subvenției în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și angajat (în continuare – impozitul pe venit și alte plăți obligatorii) aferent indemnizației/ salariului achitate angajaților aflați în șomaj tehnic instituit în condițiile art.80 din Codul muncii (CM) și/sau staționare (conform art.801 din CM) drept urmare a situației epidemiologice.
Detalii
13
04 2020
308

Angajații CTIF au donat salariul de o zi pentru combaterea pandemiei de COVID – 19

Pandemia de COVID-19 reprezintă cea mai grea încercare pentru sistemele de sănătate din majoritatea țărilor, inclusiv Republica Moldova. Aflându-se pe prima linie, lucrătorii medicali din țară se expun zilnic pericolului de îmbolnăvire. În acest context, angajații Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) s-au alăturat miilor de cetățeni, companii și instituții publice care fac donații pentru susținerea sistemului de sănătate din țară în lupta cu pandemia.

Suma adunată de angajații CTIF a fost transferată în contul special deschis de Ministerul Finanțelor pentru combaterea coronavirusului în Republica Moldova. Prin acțiunea lor civică, angajații CTIF au venit să sprijine eforturile enorme ale lucrătorilor medicali care luptă împotriva virusului de tip nou COVID-19.
Detalii
10
04 2020
1065

Proiectul regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale

Conform pct.6 din Dispoziția nr.16 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a Republicii Moldova, entitățile care și-au sistat activitatea, total sau partial, în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile CSE, pot pretinde la o subvenţie în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare.
Detalii
10
04 2020
1846

Mecanismul de subvenționare a entităților ce și-au sistat activitatea

Astăzi, 10 aprilie 2020, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis Dispoziția nr.16, în care sunt prevăzute măsuri ce vor fi întreprinse pentru susținerea cetățenilor și business-ului în condițiile stării de urgență. De rând cu măsurile sociale, documentul conține și mecanismul de acordare a subvențiilor la achitarea salariilor de către agenții economici ce și-au sistat, parțial sau totalmente, activitatea economică. În continuare oferim prevederile din Dispoziția nr.16.

„...6. În vederea susţinerii activităţii de întreprinzător pentru atenuarea efectelor negative generate de situaţia epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, se instituie mecanismul de subvenţionare după cum urmează:
Detalii
08
04 2020
529

Seminar online : contabilitatea salariului în perioada stării de urgență

Salariul este cel mai sufletist element din contabilitate întrucât este cel mai aproape de angajații noștri — resursa principală a unei afaceri.

Situația epidemiologică din țară impune anumite restricții, ceea ce împiedică desfășurarea activităților profesionale în regim normal. Așadar, majoritatea angajaților lucrează de la domiciliu, unii au regim redus de muncă, alții din contra lucrează dublu!

  • Cum se calculează corect salariile în cazurile menționate?
  • Cum se contabilizează toate aceste aspecte corect?

Detalii
05
03 2020
401

4. (29.5.3) Interdicţia, stabilită la art. 52 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, se răsfrînge asupra salariilor achitate angajaţilor organizaţiei necomerciale?

În vederea beneficierii de scutirea de plata impozitului pe venit, de comun cu alte condiţii stabilite de art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizaţia necomercială urmează să nu folosească mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale sau a altor plăţi reglementate de legislaţia muncii, îndreptate în favoarea acestuia.
Detalii