27
07 2022
1591

Din 1 ianuarie 2024 unele entități vor distribui salariul personalului prin MPay

Guvernul a susținut în ședința de astăzi, 27 iulie, inițiativa legislativă care prevede că salariul personalului din unităţile cu autonomie financiară să fie distribuit prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), la conturile de plăți ale salariaților.
 
Astfel, proiectul de lege prevede operarea unor modificări la Legea salarizării nr. 847/2002 și Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, având în vedere instituirea obligației autorităților și instituțiilor publice de a realiza distribuirea plăților salariale prin intermediul MPay, după modelul distribuirii prestațiilor sociale.


Detalii

20
06 2022
427

Salariile oferite de angajatori pentru locurile de muncă vacante

Cel mai plătit loc de muncă vacant, conform Topului realizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, este cel de inginer DevOps, pentru care se propune un salariu maxim de 40 mii lei.
 
În top urmează salariile de 25 mi lei, oferite de angajatori la ocuparea locurilor vacante de programator și agronom (la Florești).
Salarii maxime de 20 mii lei se promit la angajarea în funcțiile vacante de consultant, mecanic auto, diriginte șantier, conducător de autocamion, specialist în testare de software, strungar.


Detalii

14
06 2022
422

Garanții salariale pentru personalul din unitățile bugetare

Salariaţii din unităţile bugetare, care vor avea un salariu lunar mai mic de 3500 de lei calculat pentru o funcţie cu durata normală a timpului de muncă, vor beneficia de plăţi compensatorii majorate, astfel încât niciun salariat din sectorul bugetar să nu fie remunerat cu un salariu mai mic de 3500 lei. Plata compensatorie se va determina ca diferență dintre suma de 3500 lei și salariul lunar calculat şi se recalculează proporţional timpului efectiv lucrat.
 
În Monitorul Oficial din 10 iunie a fost publicată Legea nr. 135 din 26 mai 2022 pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.


Detalii

23
05 2022
1746

Majorarea cuantumului plăților compensatorii pentru personalul cu venituri mici

Ținând cont de modificările în Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar elaborate în vederea majorării mărimii plății compensatorii pentru susținerea salariaților cu venituri mici, care prevăd majorarea acesteia în sectorul bugetar cu 400 lei (de la 3100 de lei la 3500 de lei) și având în vedere  reexaminarea de Guvern a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, Executivul vine cu modificări în Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018, prin care au fost aprobate condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică. Documentul a fost publicat în MO vineri, 20 mai (HG nr. 320 din 18 mai 2022).


Detalii

18
05 2022
441

Remunerarea muncii: salariile pentru locurile vacante

Cel mai bine plătit loc de muncă vacant este cel de inginer în securitatea informației, propus de un angajator din Chișinău, care oferă un salariu maxim de 49,5 mii lei. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat Topul  celor mai bine plătite locuri de muncă înregistrate în baza de date a autorității.
 
Astfel, pentru funcția vacantă de șef secție economico-financiară potențialul angajator propune un salariu maxim de 45 mii lei, iar agronomii pot fi remunerați cu un salariu maxim de 25 mii lei.


Detalii

01
04 2022
271

BNS: veniturile populației în anul 2021

Veniturile lunare disponibile ale populației în anul 2021 în medie per persoană au constituit 3510,1 lei, fiind în creștere cu 13,4% față de anul 2020. În termeni reali, cu ajustarea la indicele mediu anual al prețurilor de consum, indicatorul a înregistrat o creștere de 7,8%, denotă datele din Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) realizată de Biroul Național de Statistică.
 
Potrivit datelor publicate, câștigurile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit a populației, cu o pondere de 50,8% în veniturile totale, care s-a majorat anul trecut cu 0,6 p.p. în raport cu anul precedent. A doua după importanță sursă de venit au fost prestațiile sociale,
Detalii
04
03 2022
8201

Cuantumul minim garantat în sectorul real va fi aplicat din 1 aprilie

Executivul, în ședința stabilită pentru 9 martie curent, intenționează să aprobe proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

 

Astfel, se preconizează că, începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în
Detalii

03
03 2022
355

Veniturile salariale ale moldovenilor în anul 2021

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut pentru anul 2021 în Moldova a constituit 9115,9 lei, fiind în creștere cu 12,4% față de anul 2020. Totodată, indicele câștigului salarial real în anul precedent față de anul 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 106,9%, informează Biroul Național de Statistică.
 
Datele oficiale demonstrează că, în trimestrul IV al anului 2021, câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare a constituit 9767,6 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de trimestrul IV al anului precedent și cu 6,5% – față de trimestrul III/2021. Indicele câștigului salarial real în perioada analizată față de trimestrul IV/2020 a fost de 98,7%.


Detalii

17
02 2022
1017

Ce salarii oferă angajatorii din Republica Moldova

Cel mai bine plătit loc de muncă, conform Topului prezentat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, este cel de maistru de sector (electricitate) pentru care se propune un salariu maxim de 25 mii lei și minim de 18 mii lei.
 
Acesta este urmat de salarii maxime de 20 mii lei propuse pentru funcții vacante precum: declarant vamal (Ungheni), director executiv, inginer programator, inginer electronist (Chișinău), consultat (Ialoveni), director de producție (Fălești), conducător auto (Ceadâr-Lunga).


Detalii

25
01 2022
1537

Stabilirea salariului muncitorilor-constructori pentru determinarea valorii estimative de deviz a autorității contractante în cadrul achizițiilor publice de lucrări

La elaborarea documentației de proiect şi deviz, pentru licitații (tendere), la comanda investitorului (beneficiarului) în devizele investitorului, cheltuielile pentru salarizare se recomandă să se determine în baza cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, cu aplicarea coeficientului de complexitate 1,3 pentru ramura construcțiilor (conform prevederilor din Anexa 3 la HG nr. 743/2002), stabilește  Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 164 din 24 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea Amendamentului CP L.01.02:2012/А1:2021 „Economia construcțiilor”. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții”, cu aplicare din 10 decembrie 2021 (data publicării în MO).