12
10 2018
696

Cele mai bine plătite joburi din Moldova

Cel mai bine plătit loc de muncă înregistrat în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) contituă să fie cel de farmacist diriginte, pentru care IM „Farmaco SA” promite un salariu de 35 mii lei.

Lista celor 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date la situația din 10 octombrie continuă cu poziția de pilot aeronave, pentru care „Fly One” achită un salariu maxim de 30,7 mii lei. Un salariu de 30 mii lei se oferă pentru cei doi programatori de care are nevoie IM „Pentalog Chi” SRL.
Detalii
11
10 2018
237

La trecerea în funcția de subofițer, garanțiile sociale se vor păstra

Funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerul Afacerilor Interne a căror funcție a trecut din categoria corpului de ofițeri în cea de subofițeri își vor păstra drepturile și garanțiile acumulate anterior, inclusiv salariile, la accederea în noua funcție.

În ședința Parlamentului din 11 octombrie deputații au votat, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI.
Detalii
08
10 2018
5064

O R D I N Privind aprobarea formularului-tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi”

În scopul executării prevederilor art. 92 alin. (5) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Detalii
03
10 2018
226

Angajaţii CCA ar putea beneficia de spor salarial pentru eficiență

Funcţionarii publici din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) ar putea beneficia de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de la o,8 până la 1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop ajustarea nivelului de salarizare în cadrul CCA, în vederea asigurării unei remunerări rezonabile atât pentru membrii cât şi pentru angajaţii din cadrul instituţiei.
Detalii
26
09 2018
423

Seminar interactiv ,,Aspecte contabile privind remunerarea muncii’’

În cadrul acestui seminar interactiv vor fi prezentate şi comentate aspecte legislative, norme metodologice în domeniul legislaţiei muncii prin exemple documentare.

Seminarul este destinat tuturor persoanelor fizice şi juridice, fiind pe înţelesul tuturor.

Tematica:

1. Aspecte legislative privind remunerarea muncii. Drepturi și obligații.
2. Forme de remunerare în sistemul salarial al Republicii Moldova.
Detalii
19
09 2018
2493

Cele mai bine plătite joburi din Moldova

Cel mai mare salariu oferit de angajatorii din Republica Moldova este 35 mii lei, potrivit informației Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu referire la Lista celor 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date a ANOFM la situația din 11 septembrie curent.

Acest salariu este oferit de IM Farmaco SA pentru funcția de farmacist diriginte.

Clasamentul celor mai plătite joburi este continuat cu funcția vacantă de pilot aeronave, pentru care se va achita un salariu maxim de 30 mii lei. Un salariu similar este promis și pentru cele trei locuri de muncă vacante de programator pe care le declară IM Pentalog CHI SRL.
Detalii
15
08 2018
511

ORDIN SFS nr. 412 din 13. 08. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

15
08 2018
263

5. (37.25) În cazul în care persoana juridică a devenit rezident al parcului tehnologiilor informaționale în luna mai, care va fi modul de impozitare a avansului primit de către angajați în luna mai pentru lucrul ce va fi prestat în luna iunie?

Conform prevederilor art.375 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul în care plățile salariale datorate angajaților sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard),
Detalii
07
08 2018
2152

Completarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate

Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 86-A din 23.06.18 au fost introduse modificări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare Clasificator) unde a fost adăugată o nouă categorie 168 „Persoană restabilită la serviciu în baza hotărârii instanţei de judecată” (în continuare categoria 168).

Această categorie a fost introdusă în scopul acordării posibilităţii de reflectare a perioadelor anterioare în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Forma IPC 18 (in continuare Darea de seamă IPC 18) în cazul în care persoana a fost restabilită la serviciu în temeiul unei hotărâri a instanţei judecătoreşti.
Detalii