10
09 2020
354

Rezultatele activităților de minimizare a practicii salariilor „în plic”

În semestrul I al anului curent, în rezultatul activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru” desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat, au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi) în sumă totală de 6,9 mil. lei, dintre care au fost achitate 2,6 mil. lei. Cele mai multe încasări au fost calculate la impozitul pe venit reținut din plățile salariale – 728 mii lei.
 
Potrivit datelor publicate de SFS, în primele șase luni ale anului curent, în cazul a 107 controale fiscale au fost depistate încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă,  în diminuare față de cele înregistrate în perioada similară a anului precedent cu 254 de cazuri.

Detalii
04
02 2019
1130

Minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Serviciul Fiscal de Stat și-a axat eforturile în vederea reducerii evaziunii fiscale, economiei tenebre și creșterea conformării voluntare prin realizarea măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului muncii „la negru” şi a practicii de achitare a salariilor „în plic”. Aceste acțiuni sunt prevăzute în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011 și Matricea de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016.
Detalii
29
10 2018
1084

(video, ro/ru) ”Refuză salariul în plic - cere să îți fie respectate drepturile”

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și muncii ”la negru”. Astfel, din data de 29 octombrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a relansat campania ”Refuză salariul în plic — cere să îți fie respectate drepturile”.

Campania are drept scop conformarea benevolă a contribuabililor care muncesc la negru, dar şi a celor care angajează la negru. În cadrul campaniei, angajaţii SFS vor efectua vizite fiscale de informare la diverse întreprinderi din ţară.
Detalii
13
08 2018
1133

Noi acțiuni în cadrul campaniei ”Refuză salariul în plic!”

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și muncii ”la negru”.

În acest scop au fost selectați 125 de contribuabili din toate domeniile de activitate economică ale Republicii Moldova (agricultură, comerț, producerea şi comercializarea produselor de panificare şi patiserie, construcție, producerea betonului, hârtiei etc.).
Detalii
26
03 2018
1134

(video) Ai grijă de viitorul tău!

Serviciul Fiscal de Stat a dat start unei campanii ample de popularizare, informare, prevenire și combatere a fenomenului muncii la negru cu genericul „Refuză salariul în plic — cere să îți fie respectate drepturile!”.

Uitlizarea muncii la negru și/sau achitarea salariilor în plic este un fenomen care generează efecte negative asupra bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, dar și nemjlocit asupra angajaților și angajatorilor.
Detalii
18
08 2017
2473

Sancțiune contravențională pentru muncă „la negru” și salariu „în plic”

În premieră, un agent economic va fi sancţionat contravențional pentru încălcarea legislației muncii și achitarea salariului fără reflectarea acestuia în evidența contabilă. Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat ilegalitatea în luna aprilie a anului curent.

Angajații SFS au acumulat probe suficiente care să demonstreze utilizarea de către contribuabil a schemelor de achitare a salariului în plic.
Detalii
11
08 2017
1875

„Salariul în plic” și „munca la negru” – surse, efecte și sancțiuni aplicate (partea 1)

Într-o societate modernă, fiecare persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o anumită muncă este remunerată pentru aceasta. În cazul în care persoana prestează munca conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcție, acesteia i se achită un salariu de către angajator, în baza contractului individual de muncă.
Detalii
18
01 2016
917

Tranziția Moldovei la economia formală

Organizația Internațională a Muncii (OIM) lansează o campanie de sensibilizare asupra economiei informale și a muncii nedeclarate în Moldova.

Economia informală și munca nedeclarată sunt probleme majore care afectează piața forței de muncă și sistemul de securitate socială în Republica Moldova.
Detalii
28
07 2015
1499

Cei care muncesc la negru sunt încurajaţi să reclame angajatorul

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău adresează un mesaj cetăţenilor în care îi îndeamnă să nu accepte salariile în plic. Economia subterană subminează finanţarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfăşurarea unor politici economice coerente şi poate să ducă la distorsiunea echităţii sociale, se arată într-un comunicat de presă remis de Fisc, transmite IPN.

Detalii