02
09 2021
428

Câștigul salarial mediu, dar și numărul salariaților, în creștere

În trimestrul II al anului 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare a constituit 9044,5 lei, fiind în creștere cu 15,2% față de trimestrul II din anul trecut și cu 6,8% față de ianuarie-martie curent, constată Biroul Național de Statistică (BNS) în raportul făcut public ieri, 1 septembrie. Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în aprilie-iunie din anul curent au fost înregistrate în activitățile informații și comunicații – 21753,9 lei; financiare și de asigurări – 16698,6 lei; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 14251,8 lei.
 


Detalii

06
07 2021
640

Conformarea contribuabililor. Salariul mediu în domeniile monitorizate

Salariul mediu lunar la situația din 31 martie 2021 a sporit cu 23% în domeniile selectate de Serviciul Fiscal de Stat în anul curent pentru includerea în Programul de conformare a contribuabililor. Astfel, comparativ cu salariul mediu declarat la situația 31 decembrie 2020, acesta a sporit de la 2646 lei până la 3243 lei, constată autoritatea fiscală în raportul trimestrial privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului indicat.
 
Astfel, de la 2178 lei la 3312 lei lunar sau cu 52% a crescut salariul declarat de contribuabilii ce prestează servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate, cu 22% – în comerțul cu ridicata a mărfurilor (3818 lei), cu 21% - în agricultură (2656 lei).
Detalii
31
05 2021
457

Câștigul salarial real în trimestrul I

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați, precum și în toate instituțiile bugetare, în trimestrul I al anului 2021 a constituit 8468,6 lei, fiind în creștere cu 10,9% față de trimestrul I din anul precedent, însă s-a diminuat cu 4,4% față de trimestrul IV din anul 2020.
 
Conform datelor Biroului Național de Statistică, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul I al anului curent au fost înregistrate în următoarele activități:
  • informații și comunicații – 19914,5 lei;
  • financiare și de asigurări – 15428,9 lei;

  • Detalii
29
03 2021
692

Salariul mediu brut în economia națională

Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia națională în anul 2020 a constituit 8107,5 lei și s-a majorat cu 10,2% în termeni nominali și cu 6,2% în termeni reali față de anul 2019. Conform Raportului lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, salariul mediu lunar brut exprimat în valută străină a constituit circa 410 euro sau $468.
 
Datele oficiale arată că în sectorul bugetar indicatorul a constituit 7313,8 lei, în creștere cu 6,2% în termeni reali,
Detalii
23
07 2020
728

Rezultatele activității ZEL în anul 2019

Ministerul Economiei și Infrastructurii a făcut public Raportul privind activitatea Zonelor Economice Libere  din Republica Moldova pentru anul 2019. Conform acestuia, la sfârșitul anului 2019 numărul angajaților în Zonele Economice Libere (ZEL) a înregistrat o creștere de 14,5% în cele 7 ZEL-uri, cu 34 subzone. Din numărul total de subzone, 15 au fost create în anul 2018 (ZAL „Expo-Business-Chişinău” – 1 subzonă, ZEL „Bălți” – 6 subzone, ZEL „Ungheni-Business” – 8 subzone). În 2019 nu au fost create zone și  subzone noi.
Detalii
22
05 2020
1144

2. (29.1.6.1.10) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenții economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulțirea salariului mediu lunar pe țară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creșterea numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe țară în anul precedent se stabilește în baza comunicatului Biroului National de Statistică.
Detalii
04
03 2020
595

Cuantumul salariului mediu lunar în trimestrul IV 2019

În anul 2019, câștigul salarial mediu lunar nominal brut din economia națională a constituit 7356,1 lei. În valoare nominală, acesta este în creștere față de anul 2018 cu 14,1%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Totodată, în trimestrul IV al anului 2019 câștigul salarial mediu lunar a fost de 7813,1 lei, înregistrând o majorare cu 11,8% față de trimestrul IV 2018. În această perioadă, în sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit 6564,1 lei, cu 7,7% mai mult decât în trimestrul IV din anul 2018, iar în sectorul real al economiei – 8287,0 lei, în creștere 12,9% față cel înregistrat cu un an mai devreme.
Detalii
31
12 2019
702

Ordinul nr. 607 din 26.12.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

31
12 2019
1407

2. (29.1.7.3.26) Care este regimul de impozitare a sumei ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor ce depășește mărimea unui salariu mediu lunar pe economie?

Potrivit art.20 lit.r) din Codul fiscal în cazul ajutorului material acordat persoanelor fizice din mijloacele sindicatelor, limita neimpozabilă constituie un salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern, per angajat anual, cu excepția ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia.
Detalii
07
05 2019
5482

Cuantumul salariului minim garantat nu poate fi diminuat prin contractele de muncă

Începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică) a fost majorat cu 165 de lei și constituie 2775 de lei pe lună. Astfel, mărimea lunară totală a salariului unui angajat din sectorul real nu poate fi mai mic de 16,42 lei per oră sau 2775 de lei per o lună.

Totodată, acest cuantum nu poate fi diminuat nici prin contractul colectiv, nici prin contractul individual de muncă. Mărimea salariului minim în sectorul real se stabilește anual de către Guvern, după negocieri și consultări cu patronatele și sindicatele și se publică în Monitorul Oficial. Acesta se calculează pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
Detalii