10
12 2020
25241

Salariul minim garantat în sectorul real poate fi majorat din 1 ianuarie 2021

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (valabil pentru toate întreprinderile, organizațiile, instituțiile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică), care este stabilit de Guvern în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel național, va fi examinat astăzi, 10 decembrie, în ședința secretarilor de stat.
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de modificare a mărimii  salariului minim garantat în sectorul real, fiind propusă majoratea acestuia până la 2935 lei (17,37 lei pe oră, 169 ore per lună), din 1 ianuarie 2021.
Detalii
22
12 2020
3357

Salariul mediu lunar prognozat pe economie este majorat cu 763 lei

Executivul a aprobat în ședința de astăzi, 22 decembrie 2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021 în mărime de 8716 lei. Proiectul hotărârii Guvernului ce prevede majorarea salariului mediu cu 763 lei față de nivelul aprobat pentru anul curent a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autoritatea responsabilă de politica salarială în sectorul real.
 
Autorii documentului menționează că acesta este elaborat în scopul determinării plafonului bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale; calculării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către angajator pentru asigurarea socială a angajaților care întrunesc condițiile stipulate în art. 24 alin.(21) din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal.

Detalii
31
12 2019
1606

1. (36.1.3.5) Se impun cu prime de asigurare obligatorie de asistență medicală suma ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor ce depășește mărimea unui salariu mediu lunar prognozat pe economie?

În conformitate cu noțiunea expusă în art.3 din Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilim că alte recompense sunt considerate orice alte sume decât salariul, plătite de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepția drepturilor și veniturilor, prevăzute la art.20, 89, 90, 90
1
03
12 2019
28151

În anul 2020 salariul mediu lunar pe economie se va majora cu 978 lei

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie este prognozat pentru anul 2020 în mărime de 7953 lei. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul hotărârii „Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020”.

Stabilirea salariului mediu lunar pe economie este necesară pentru determinarea plafonului bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale, calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către angajator pentru asigurarea socială
Detalii
23
09 2019
2548

Despre limitarea bazei de calcul la stabilirea indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă

Conform modificărilor operate în Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, la stabilirea indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă din mijloacele angajatorului se ia în calcul salariul mediu al angajatului. Este necesar de limitat acest salariu după cum este scris în art. 7 alin (3) din Lege sau de inclus în mărime integrală?

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor operate în Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare – Legea nr. 289/2004), a fost modificat principiul de calcul a indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă (în continuare – indemnizaţie) din contul angajatorului.
Detalii
22
03 2019
1057

CNAS calculează cuantumul şi plăteşte ajutorul de şomaj

Începând cu anul 2019, Casa Naţională de Asigurări Sociale calculează cuantumul şi plăteşte ajutorul de şomaj. Noile reguli au intrat în vigoare din 10 februarie, curent, iar beneficiarii deja pot primi banii în luna martie.

Potrivit prevederilor Legii nr.105/2018, subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă stabileşte dreptul la ajutor de şomaj, iar, începând cu 10 februarie 2019, casele teritoriale de asigurări sociale stabilesc cuantumul ajutorului de şomaj în baza datelor transmise în regim on-line de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.
Detalii
19
01 2019
2041

Salariul mediu lunar pe economie este de 6975 lei

Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2019 constituie 6975 de lei.

Acesta reprezintă un indicator tehnic care se ia în calcul la stabilirea indemnizațiilor de asigurări sociale, a contribuțiilor asigurărilor sociale de stat obligatorii pentru asigurarea socială a angajaților, precum și a asigurărilor sociale de stat obligatorii din ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor și patronatelor.
Detalii