11
07 2022
1610

Eliminarea contradicțiilor la calcularea salariilor pentru muncitorii-constructori

Abrogarea pct. B.3 din Amendamentul CPL.01.02-2012/A2:2022
 
În MO nr. 201-207 din 8 iulie curent a fost publicat Ordinul nr. 124 din 1 iulie 2022 cu privire la abrogarea pct. B.3 din Amendamentul CP L.01.02:2012/А1:2021 „Economia construcțiilor”. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții” al Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin care a fost abrogat subpct. B.3.1 din acest document1.  
 

Prevederea constituia obiectul mai multor discuții contradictorii atât pentru reprezentanții operatorilor economici, cât și pentru reprezentanții instituțiilor publice cu atribuții de reglementare și control din domeniu.


Detalii

30
05 2022
1632

Plățile compensatorii pentru bugetarii cu venituri mici vor fi majorate

Personalul din unităţile bugetare va beneficia de plăţi compensatorii, în cazul în care salariul lunar calculat pentru o funcţie cu durata normală a timpului de muncă, după intrarea în vigoare a prevederilor ce vizează majorarea cuantumului plăților compensatorii, va fi mai mic decât 3500 de lei. Plata compensatorie se determină ca diferenţă dintre 3500 de lei şi salariul lunar calculat în condiţiile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar şi se recalculează proporţional timpului efectiv lucrat.


Detalii

11
04 2022
503

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real – 3500 lei

Reamintim că, începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică) se aplică în mărime 3500 de lei pe lună (20,71 lei pe oră), calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună, în creștere cu 565 lei față de cel aprobat pentru anul 2021, care a constitui 2935 lei.

 

Hotărârea Guvernului nr. 142 din 9 martie 2022 pentru modificarea pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost publicată în Monitorul Oficial din 11 martie curent.


Detalii

11
03 2022
177

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real – 3500 lei

Începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică) se aplică în mărime 3500 de lei pe lună (20,71 lei pe oră), calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună, în creștere cu 565 lei față de cel aprobat pentru anul 2021, care a constitui 2935 lei.

 

Hotărârea Guvernului nr. 142 din 9 martie 2022 pentru modificarea pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 11 aprilie curent.


Detalii
25
08 2021
357

Salariile în anul 2020

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat în anul 2020 a fost de 7943,0 lei, în creștere cu 9,8% sau cu 709,3 lei față de anul 2019, iar cel net -  6616,8 lei, cu 10,1% sau cu 606,7 lei mai mult decât în anul 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

În același timp, costul mediu lunar al forței de muncă în anul 2020 a constituit 9889,5 lei pentru un salariat, cu 9,7% sau cu 874,6 lei mai mult decât în anul precedent. Totdată, numărul salariaților la 31 decembrie 2020 a constituit 738,5 mii persoane, cu 0,5% sau cu 3,6 mii persoane mai puțin față de 31 decembrie 2019.


Detalii

13
07 2021
2486

PAM: achitarea primei cu reducere de 50% generează calcularea cotei procentuale din salariu

La 1  ianuarie 2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea  nr. 257/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (ține de politica fiscală și vamală pentru anul 2021), printre care se regăsesc și modificările aprobate la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

 

Acestea modifică principiul de calculare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medical (PAM) în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru persoanele care,
Detalii

10
06 2021
539

Deducerea cheltuielilor aferent salariaților de către biroul individual al avocaților

Situație de caz: Este în drept cabinetul avocatului de a angaja persoana prin contract individual de muncă, pentru acordarea ajutorului avocatului în procesul de exercitare a activității profesionale si care cheltueli pot fi deduse în scopuri fiscale de către biroul individual al  avocatului?


Conform articolului 29 și art. 30 din Legea nr.1260 din 19-07-2002 cu privire la avocatură (în continuare – Lege), profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:
a) cabinet al avocatului;
b) birou asociat de avocaţi.


Detalii

28
10 2020
2495

Salariul administratorului care este și unicul asociat al întreprinderii

Este obligat administratorul societăţii cu răspundere limitată, întreprinderii individuale (inclusiv GȚ) la care este și unicul fondator, să-şi stabilească salariu?
 
Conform art. 176 alin. (6) Cod civil, raporturilor juridice dintre persoana juridică și administrator li se aplică dispozițiile legale cu privire la reprezentare și mandat, dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel.


Detalii

19
10 2020
3366

Limitarea legală a cuantumului reţinerilor din salariu

Se interzic reţineri din mijloacele câștigate de salariat în favoarea angajatorului sau altor persoane juridice și fizice, precum și orice alte reţineri neprevăzute de legislaţie. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea cuantumului reţinerilor din salariu. Subiecţii organizării salarizării nu au dreptul să adopte în mod unilateral hotărâri în probleme de salarizare, care înrăutăţesc condiţiile stabilite de legislaţie și de contractele colective de muncă.


Detalii
08
09 2020
501

Numărul de angajați și salariile acestora în trimestrul II

În trimestrul II al anului curent, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a constituit 7849,0 lei, fiind în creștere cu 7,5% față de aceeași perioadă a anului 2019 și cu 2,8% comparativ cu trimestrul I al anului 2020, de Biroul Național de Statistică.

 


Astfel, cele mai mari salarii sunt înregistrate în domeniul informații și comunicații – 18528,4 lei, în activitățile financiare și de asigurări – 14367,5 lei și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 12637,7 lei.


Detalii