28
10 2016
1214

Cancelaria de Stat va fi reformată

Executivul a aprobat modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structura şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat. Prin acest proiect se urmărește optimizarea structurii Cancelariei de Stat a Republicii Moldova în calitate de ”Centru al Guvernului”, precum și consolidarea principalelor funcţii și sarcini ale acesteia, în conformitate cu Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020.
Detalii
23
12 2015
1237

Sindicatele vor urgentarea adoptării documentaţiei de evidenţă a timpului de muncă şi a salarizării

Conform Planului de acţiuni pri­vind minimizarea practicii de achi­tare a salariilor „în plic” şi a „mun­cii la negru”, aprobat de Guvern acum şase ani, Biroul Naţional de Statistică (BNS), Ministerul Finan­ţelor şi Ministerul Muncii, Protecţi­ei Sociale şi Familiei erau obligate ca în anii 2011-2012 să revizuiască formele de evidenţă primară pri­vind timpul de muncă şi salariza­rea, ca măsură de eradicare a mun­cii informale.
Detalii
06
11 2013
1615

Indemnizaţiile de concediere nu vor fi supuse impozitării

Salariaţii concediaţi nu vor mai plăti impozite din indemnizaţiile de concediere pe care le primesc în următoarele trei luni după disponibilizare. Un proiect de lege în acest sens a fost votat vineri în plenul Parlamentului.

Autorii proiectului spun că au elaborat acest proiect de lege pentru a asigura echitate socială întrucât la calcularea pensiei persoanelor concediate sumele respective nu sunt incluse deşi impozitele pe venit, contribuţiile de asigurări sociale şi primele de asigurări sociale le erau oprite din indemnizaţiile de concediere.
Detalii
18
03 2013
2903

Se va reflecta în coloana 5 din Nota de informare (Forma IAL 09) suma plăților salariale, care au fost calculate de către agentul economic pentru luna decembrie anul 2012, dar care a fost achitată în luna ianuarie a anului 2013?

Modalitatea de completare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAL 09) este expusă în anexa nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010.

Astfel, în conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa dată, în col. 5 din Nota de informare menţionată, prezentată pentru perioada fiscală de gestiune, urmează de a fi indicate sumele restante la salariu, neachitate de către patron, la care nu au fost folosite toate scutirile anuale stipulate la art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal.
Detalii
29
04 2013
905

Va avea dreptul persoana fizică – X, care este angajat al întreprinderii „Y”, să beneficieze la locul de muncă la determinarea impozitului pe venit din salariu, de scutirea acordată pentru soţie în cazul în care aceasta primeşte pensia pentru limita de vîrstă?

Potrivit art. 34 din Codul fiscal în anul 2011, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 8100 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Persoana fizică rezidentă, aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art. 33 alin.(2) din Codul fiscal2, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 12000 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Respectiv, pentru ca contribuabilul să beneficieze de scutirea acordate soţiei (soţului), acesta trebuie să întrunească anumite condiţii şi anume: să fie rezident, să se afle în relaţie de căsătorie şi nu în ultimul rînd soţia (soţul) să nu beneficieze de scutirea sa personală. De menţionat că alte condiţii sau restricţii nu sunt stabilite.
Detalii