14
03 2022
981

Munca la distanță în autoritățile publice

Conducătorul autorității publice va putea stabili motivat și cu acordul scris al funcționarului public realizarea muncii la domiciliu sau la distanță, începând cu 11 martie curent, data publicării și punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 37 pentru modificarea unor acte normative din 17 februarie 2022, prin care sunt operate modificări și în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

Astfel, legea prenotată a fost completată cu un articol ce reglementează munca la domiciliu și munca la distanță și prevede că particularitățile acestui tip de activitate vor putea fi prevăzute în fișa postului, regulamentul intern sau în alt act administrativ al conducătorului autorității publice.


Detalii

06
04 2021
361

Servicii ale sănătății ocupaționale

Republica Moldova se aliniază Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind serviciile de sănătate ocupațională. În Monitorul Oficial din 2 aprilie curent fiind publicată Legea nr. 18 din 4 martie 2021 pentru ratificarea acestei Convenții, prin care fiecare stat recunoaşte relevanţa standardelor internaţionale în domeniul serviciilor de sănătate ocupaţională şi îşi asumă obligaţia de a formula, implementa şi revizui periodic o politică naţională coerentă în acest domeniu.
 
Potrivit Convenției, serviciile sănătății ocupaționale pot fi organizate ca un serviciu pentru fiecare întreprindere sau, după caz, ca un serviciu comun pentru un număr de întreprinderi. Acestea trebuie să posede o serie de funcții relevante și adaptate riscului specific întreprinderilor,
Detalii
14
01 2019
4433

Securitatea și sănătatea în muncă: 6 liste de verificare

În Monitorul Oficial din 11 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1534 din 27 decembrie 2018 al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Socialecu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă.

Astfel, controlul de stat în acest domeniu va fi desfășurat în baza a șase liste de verificare:
Lista de verificare pentru controlul de stat al securității și sănătății la locul de muncă

• Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă pentru anumite domenii

Detalii
06
12 2018
5746

Controale planificate pentru 2019: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Circa 5000 de agenți economici din domeniul sănătății publice vor fi supuși controlului în anul viitor, dintre care 1187 vor fi verificați în primul trimestru. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a aprobat Planul controalelor planificate pentru anul 2019.

Cele mai multe controale se vor efectua pe dimensiunea supravegherii sănătății publice, însă Agenția va avea în vizor și siguranța ocupațională.
Detalii
12
09 2018
836

Moldova va semna Сonvenția pentru protecția sănătății angajaților

Protecţia sănătăţii salariaţilor în caz de boli profesionale şi accidente de muncă – acesta este scopul Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind serviciile de sănătate ocupaţională. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul de lege ce prevede ratificarea acesteia.

Potrivit ministerului, ratificarea de către țara noastră a Convenției va contribui la perfecţionarea legislaţiei în domeniu, identificarea şi evaluarea riscurilor de expunere a lucrătorilor la locul de muncă, monitorizarea factorilor de mediu şi a operaţiunilor de producţie care ar putea afecta sănătatea angajaților, organizarea de prim ajutor şi de asistenţă medicală de urgenţă.
Detalii
20
06 2018
897

Mens sana in corpore sano

De ce are nevoie un contabil? De date corecte și operative, de înțelegere din partea conducerii, de tehnologii performante, de deadline cât mai „largi” și, nu în ultimul rând, de energie, echilibru fizic și emoțional.

P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” – ghidul contribuabililor în implementarea corectă a practicii fiscale – se gândește nu doar la informarea deplină, dar și la starea ta de sănătate, care este garanţia succesului în activitate.
Detalii
30
06 2016
1136

Guvernul a aprobat îmbunătățirea securității la locul de muncă

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunilor factorilor profesionali de risc.

Documentul stabilește cerințele de instituire a măsurilor privind îmbunătățirea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor. Prin aceste măsuri va fi impusă o disciplină și responsabilitate în rândul angajatorilor, specialiștilor Comisiilor medicale și Centrelor de Sănătate Publică în ceea ce privește starea de sănătate a lucrătorilor expuși la acțiunile factorilor de risc de îmbolnăvire profesională.
Detalii
02
06 2016
1546

Proiectui Hotărîrii de Guvern Privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecţia lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează

Potrivit art. 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), Guvernul aprobă cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor în anumite activităţi complexe.
Detalii