04
11 2021
283

Rezultatele controalelor fiscale realizate în primele nouă luni

Ponderea încălcarilor stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor efectuate în primele nouă luni ale anului 2021 constituie 56%, constată autoritatea fiscală în raportul privind rezultatele verificărilor întreprinse în perioada de raportare. Comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, indicatorul s-a diminuat cu 7%. Amintim că, în trimestrele I-III/2020 au fost efectuate 30785 verificări, iar în cadrul a 19466 dintre acestea (63%) au fost constatate încălcări.
 
Astfel, numărul total al controalelor fiscale efectuate de SFS în primele nouă luni ale anului curent a atins cifra de 26 441 unități. Cel mai mare număr de verificări (5859) au fost cele la fața locului prin metoda de verificare operativă,
Detalii
29
09 2021
727

Sancționarea persoanei fizice pentru nedeclararea veniturilor și neonorarea obligațiilor fiscale

Potrivit prevederilor Сodului fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii, iar obligația – persoanele fizice care au obligaţii privind achitarea impozitului (art.83 din CF). Neprezentarea declarației este calificată drept încălcare fiscală, pentru care contribuabilul este tras la răspundere, inclusiv persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (în continuare – persoană fizică).
 
Totodată, în cazul în care PF este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, pentru încălcarea fiscală săvârşită de el poartă răspundere (în funcţie de obiectul impozabil, de obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului) reprezentantul său legal
Detalii
30
11 2020
548

Ordinul SFS nr. 580 din 23.11.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

30
11 2020
407

(34.3.3) Când maşina de casă şi de control imprimanta fiscală (MCC/IF) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC/IF defectate?

 Potrivit pct. 7 subpct. 3) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), MCC/IF se consideră în stare de funcţionare dacă îndeplineşte următoarele cerinţe: 

 

        a) modelul este inclus în Registrul unic; 

        b) regimul fiscal este lansat; 


Detalii
19
06 2020
1142

Aplicarea sancțiunilor în cadrul controlului fiscal repetat

Urmează a fi calculată majorarea de întârziere (penalitate) și aplicate amenzi pentru încălcările fiscale depistate ce țin de perioadele supuse controlului repetat, dacă încălcarea nu a fost depistată în cadrul controlului fiscal anterior?
 
Controlul fiscal repetat, conform prevederilor art. 214 alin. (6) – (7) din CF, se aplică dacă rezultatele controlului fiscal efectuat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare, dacă ulterior au fost depistate circumstanțe ce atestă existenţa unei încălcări fiscale şi, prin urmare, se impune un nou control, în cadrul examinării contestaţiilor împotriva deciziei SFS sau acţiunii funcţionarului fiscal şi în alte cazuri, la decizia conducerii SFS.

Detalii
11
02 2020
1097

Reducerea cu 50% din amenda: nerepatrierea vs alte amenzi fiscale

Conform art. 234 alin. (2) Cod fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate în cazul în care respectă anumite condiții1.

Totodată, dreptul de beneficiere de reducere cu 50 % la amenda pentru nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti, mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe (în continuare – repatriere) sunt mai blânde, deoarece, conform art. 5 alin. (8) din Legea nr. 1466/1998, condițiile stabilite pentru ca persoana trasă la răspundere pentru nerespectarea termenelor de repatriere să beneficieze de o reducere cu 50% a sancţiunilor pecuniare aplicate pentru această încălcare diferă de cele stabilite în art.234 alin.2 din CF.
Detalii
28
01 2020
2925

Despre sancţiunile pentru neînregistrarea facturii fiscale în Registru electronic al facturilor fiscale eliberate până la 31 decembrie 2019

Conform prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, contribuabili care eliberau facturi fiscale a căror valoare impozabilă a livrării impozabile cu TVA depăşea suma de 100000 lei erau obligaţi, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării, să înregistreze aceste facturi în Registrul general electronic al facturilor fiscale (Registru). Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul se sancţiona cu o amendă de la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite.
Detalii